خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108395
شماره مدرک : ‭ ت۱۶۱۰۶‬
شماره راهنما : ‭WD۲۱۰،م۹۵۷ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏ میرکریمی‏‏‏‏‏‏‏‏ کمال الدین
عنوان : بررسی اثربخشی آموزش تغذیه در کاهش وزن زنان چاق یا دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مطب خصوصی تغذیه با استفاده از تئوری انگیزش محافظت [پایان نامه]
نویسنده : / کمال الدین میرکریمی
استاد راهنما : فیروزه مصطفوی، غلامرضا شریفی راد
استاد مشاور : سمیرا عشقی نیا، محمدعلی وکیلی
محل تحصیل : : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تاریخ دفاع : ۹۴/۴/۱۴
صفحه شمار : ۲۰۷ص:جدول، نمودار +CD
يادداشت : این پایان نامه طرح تحقیقاتی شماره ۳۹۲۵۰۱ می باشد .
: پرسشنامه دارد.
چکيده : مقدمه: چاقی یک اپیدمی جهانی می باشد و شیوع آن در بین کودکان، بالغین و بزرگسالان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اضافه وزن و چاقی با بسیاری از مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی، و ریسک فاکتورهای دیابت نوع 2 در ارتباط می باشد. در ایران، شیوع چاقی در مردان و زنان بزرگسال به ترتیب به 13.7% و 27.3% رسیده است. پیشگیری از اضافه وزن و چاقی اغلب از طریق اصلاح شیوه زندگی امکانپذیر است. از میان این اصلاحات، تغذیه بعنوان خط شروع مداخلات درمانی در مرحله اول این بیماری مطرح شده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش تغذیه بر رفتارهای تغذیه ای و کاهش وزن زنان چاق یا دارای اضافه وزن با استفاده از تئوری انگیزش محافظت انجام شد. روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی شاهددار تصادفی شده می باشد که روی 150زن دارای اضافه وزن و چاق (50 نفر گروه کنترل، 50 نفر گروه مداخله انگیزشی و 50 نفر گروه مداخله انگیزشی و قصد) مراجعه کننده به کلینیک تخصصی تغذیه در شهرستان گرگان در سال 1392 انجام شد. مصاحبه انگیزشی در 4 جلسه و بر اساس سازه های تئوری انگیزش محافظت برای هر دو گروه آزمون (100 نفر) ارائه گردید. مداخله قصد صرفا بر روی گروه مداخله انگیزشی و قصد انجام گرفت که شامل ارائه برنامه زمانبندی شده مشخص برای دریافت مواد غذایی و کاهش وزن بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه 11 قسمتی محقق ساخته شامل سئوالات دموگرافیک، سازه های تئوری انگیزش محافظت و پرسشنامه ثبت 3 روزه مواد غذایی می باشد که در قبل از مداخله، 2 ماه و 6 ماه بعد از مداخله تکمیل و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و نرم افزار Nutritionist نسخه 4 (N4) و آزمونهای آماری One way ANOVA، T-test, Kruskal-Walis، کای دو، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس تکرار مشاهدات تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن گروه کنترل 16/9 ± 94/37، مصاحبه انگیزشی 97/8 ± 90/37 و مصاحبه انگیزشی و قصد 03/1± 52/39 بود. میانگین نمرات تمامی سازه ها، 2 و 6 ماه پس از مداخله بطور معنی داری افزایش یافت که شامل آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، خودکارآمدی و کارآیی پاسخ درک شده 2و 6 ماه بعد (p=0/001)، پاداش های درک شده 2 ماه (p=0/004) و 6 ماه (p=0/007) و هزینه درک شده 2 ماه (P= 0/014) و 6 ماه بعد (P=0/003) می باشد. میانگین دور کمر به باسن 2و 6 ماه بعد از مداخله بطور قابل توجهی کاهش یافت (p=0/001). اثر متقابل زمان و گروه، 16 درصد مقدار انرژی دریافتی را کاهش داد، در حالیکه اثر متقابل زمان و گروه، تقریبا 7 درصد منجر به کاهش وزن و BMI شد. قویترین سازه ها در پیش بینی قصد به ترتیب شامل خودکارآمدی (0/653= β)، کارایی پاسخ درک شده (0/283= β) و پاداش های درک شده (0/124-= β) بودند. نتیجه گیری: مداخله آموزشی طراحی شده بر اساس تئوری انگیزش محافظت اثر معنی داری در بهبود رفتارهای تغذیه ای، شاخصهای آنتروپومتریک و قصد افراد دارای اضافه وزن و چاق در گروه مصاحبه انگیزشی داشت. پیشنهاد می شود مصاحبه انگیزشی به عنوان روشی موثر، در برنامه های کاهش وزن مورد استفاده و ارزشیابی قرار گیرد.
توصیفگر : چاقی
: زنان
: آموزش بهداشت
: تغذیه
: Obesity
: Womens
: Health Education
: Nutrition
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏ مصطفوی‏‏‏‏‏‏‏‏ فیروزه استاد راهنما
: ‏‏‏‏ شریفی راد‏‏‏‏ غلامرضا استاد راهنما
: ‏‏‏‏ عشقی نیا‏‏‏‏‏ سمیرا استاد مشاور
: ‏‏‏ وکیلی ‏‏‏ محمدعلی استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشکده بهداشت
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :