رکورد قبلیرکورد بعدی

" عنوان: کیفیت رژیم غذایی، کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت بیماری در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن بررسی اثر رژیم غذایی با الگوی مدیترانه ای و الگوی غذایی سالم بر عوامل التهابی، فاکتورهای خطر متابولیک، کیفیت خواب و عملکرد ریوی در بیماران با شدت متوسط و شدید بیماری COPD "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108426
شماره مدرک : ۱۶۳۴۳ت
شماره راهنما : ‭‮ٌّ‬WF۶۰۰،ی۴۶ک، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : یزدان پناه، لیلا
عنوان : عنوان: کیفیت رژیم غذایی، کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت بیماری در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن بررسی اثر رژیم غذایی با الگوی مدیترانه ای و الگوی غذایی سالم بر عوامل التهابی، فاکتورهای خطر متابولیک، کیفیت خواب و عملکرد ریوی در بیماران با شدت متوسط و شدید بیماری COPD [پایان نامه]
نویسنده : / لیلا یزدان پناه
استاد راهنما : ؛ زمزم پاکنهاد
استاد مشاور : ؛جواد موسوی، سید علی؛مراثی، محمدرضا
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ،۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته تغذیه بالینی، دکتری
صفحه شمار : ‭. ص۱۱۵،VIII‬: : جدول، نمودار+ CD
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۵۵۷ ‬است .
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: بیماری انسدادی ریوی مزمن (COPD) با انسداد پیشرونده جریان هوا، پرهوایی ریه، التهاب سیستمیک شناخته می شود. COPD با بیماریهایی همچون مقاومت به انسولین، اختلالات لیپیدی، بیماریهای قلبی- عروقی، سرطان، مشکلات خواب، افزایش فاکتورهای التهابی و مرگ و میر همراه می شود. درمانهای دارویی همچنان نقطه قوت کنترل این بیماریها محسوب می شوند و در حالیکه امروزه گزینه های درمانی در حال پیشرفت هستند، تغذیه و رژیمهای غذایی نیز امروزه بعنوان درمانهای مکمل در کنترل و پیشگیری از بیماری های تنفسی قابل توجه اند. هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین کیفیت رژیم غذایی، کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت بیماری در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن و بررسی اثر رژیم غذایی با الگوی مدیترانه ای و الگوی غذایی سالم بر عوامل التهابی، فاکتورهای خطر متابولیک، کیفیت خواب و عملکرد ریوی در بیماران با شدت متوسط و شدید بیماری COPD بود.روش انجام مطالعه: این مطالعه در دو فاز مقطعی و کارآزمایی بالینی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران در فاصله سالهای 92 تا 94 انجام گرفت. در مطالعه مقطعی 121 بیمار COPD در مرحله 1 تا 4 بیماری وارد مطالعه شدند و با استفاده از شاخصهای HEI-2005، HEI-2010 و MDS کیفیت رژیم غذایی بیماران تعیین و ارتباط آن با عملکرد ریوی بررسی شد، همچنین با استفاده از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ، کیفیت خواب بیماران مورد مطالعه تعیین شد. در فاز کارآزمایی بالینی اثر دو رژیم غذایی الگوی سالم و مدیترانه ای در طی 2 ماه مداخله بر کیفیت خواب، عملکرد ریوی، فاکتورهای متابولیک، پروفایل لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال در 47 بیمار COPD بررسی شد. نتایج مطالعه: نتایج مطالعه مقطعی نشان داد با افزایش یافتن شدت بیماری نمره توتال رژیم مدیترانه ای و HEI-2010 کاهش یافت اما معنی دار نبود. همچنین در بررسی ارتباط شاخصهای کیفیت غذایی با عملکرد ریوی ارتباط مثبت معنی دار بین نمره رژیم مدیترانه ای و FEV1، FVC به ترتیب (002/0 P-value= ,(8/4-1/1) CI 95% ,9/2B= )، (007/0 P-value= ,(8/4-9/0) CI 95% ,8/2B= ) مشاهده شد. همچنین ارتباط منفی معنی دار به ترتیب بین نمره توتال رژیم مدیترانه ای،HEI-2010 ، HEI-2005 با نمره کیفیت خواب در مردان مورد مطالعه مشاهده شد (024/0 P-value= ,2/0rho= - )، (037/0 P-value= ,2/0rho= - )، (024/0 P-value= ,2/0rho= - ). همچنین ارتباط منفی معنی دار بین نمره توتال کیفیت خواب و نمره توتال رژیم مدیترانه ای در بیماران COPD غیر سیگاری مشاهده شد (037/0 P-value= ,2/0rho= - ). در نتایج مطالعه کارآزمایی بالینی به ترتیب نمره کیفیت خواب، HOMA-IR، مقدار انسولین و اندازه دور کمر بین دو گروه مداخله رژیم غذایی (رژیم غذایی سالم و رژیم غذایی مدیترانه ای) تفاوت معنی دار نشان داد (045/0 p=)، (019/0 p=)، (031/0 p=)، (01/0 p=). بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهند که رژیم غذایی سالم و الگوی مدیترانه ای هر دو در بهبود مشکلات همراه در این بیماران و بهبود عملکرد ریه، کیفیت خواب و فاکتورهای متابولیک نقش موثری دارد و الگوی مدیترانه ای با توجه به ترکیب آن که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی بالایی دارد می تواند نقش چشمگیرتری را در بهبود بیماران با توجه به نتایج بدست آمده ایفا کند. کلید واژه ها: رژیم مدیترانه ای، الگوی غذایی سالم، COPD، کیفیت خواب
توصیفگر : بیماری تنفسی
: رژیم غذایی
: رژیم مدیترانه ای
: کیفیت خواب
: غذای سالم
: Respiratory disease
: ‭Diet‬
: Mediterranean diet
: sleep quality
: healthy food
شناسه افزوده : پاکنهاد، زمزم،استاد راهنما
: جواد موسوی، سید علی، استاد مشاور
: مراثی،محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۸۹موجود‭‬
نظرسنجی