خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108456
شماره مدرک : ‭ت۱۷۹۴۹‬
شماره راهنما : ‭WU۶۰۰ ف۲۲۳ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ فتاحی‏ هادی پديدآور
عنوان : بررسی دانش،نگرش وعملکرد پرستاران بخش مراقبتهای ویژه(ICU)بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص مراقبتهای بهداشت دهان و دندان بیماران بستری در ICU [پایان نامه]
نویسنده : / هادی فتاحی
استاد راهنما : عباس حقیقت
استاد مشاور : ایمان محمدی، بهاره طحانی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : V، ۴۲ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۵۱۵۲
چکيده : مقدمه:بهداشت دهان و دندان در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میگردد،در این ارتباط پرستاران شاغل در بخش مراقبتها ی ویژه مسئولیت ویژه ای به عهده دارند. لذا این مطالعه با هدف بررسی دانش،نگرش و عملکرد پرستاران بخش مراقبتهای ویژه در خصوص مراقبتهای بهداشت دهان و دندان بیماران بستری به انجام رسیدمواد و روشها:در این مطالعه توصیفی تحلیلی جامعه آماری مورد مطالعه شامل 214پرستار شاغل در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه اصفهان در سال 1394 بود.سطح دانش،نگرش وعملکرد پرستاران بخش مراقبت ویژه درخصوص مراقبتهای بهداشت دهان و دندان بیماران یه وسیله پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها در شروع مطالعه با یک بررسی پایلوت به اثبات رسید مورد بررسی قرار گرفت.داده های به دست آمده در نهایت وارد رایانه شده و تحلیلهای t-test ، spearman ،واریانس یکطرفه و تست LSD در نرم افزار SPSSروی آنهاانجام گرفت. یافته ها: داده های این مطالعه نشان داد که نمره دانش و عملکرد در پرستاران مرد تفاوت معناداری با پرستاران زن دارد.بین مدرک تحصیلی پرستاران و نمره دانش آنها ارتباط معناداری دیده شد(001/0>p).همچنین نمره عملکرد پرستاران شاغل در بخشهای مختلف متفاوت است(001/0>p).نتیجه گیری :داده های این مطالعه نشان داد که دانش و عملکرد پرستاران زن در خصوص انجام مراقبتهای دهانی بیماران نسبت به پرستاران مرد در سطح بالاتری است ولی نگرش دو جنس به این مساله تقریبایکسان است.پرستاران با مدرک تحصیلی پایینتر دانش کمتر ولی نگرش و عملکرد آنها تفاوتی نداشت.نمره عملکرد پرستاران شاغل در بخشهای مختلف مراقبتهای ویژه متفاوت بودامادانش و نگرش مشابهی داشتند.همچنین تجربه کار پرستاران تاثیری روی سطح سه شاخص مورد بررسی نداشت.پرستاران با شیفت گردشی نسبت به پرستاران با شیفت ثابت دانش بیشتری نشان دادند.
توصیفگر : بخش مراقبت ویژه
: مراقبتهای دهان و دندان
: پرستار
شناسه افزوده : ‏ حقیقت ‏ عباس استاد راهنما
: محمدی ‏ ایمان استاد مشاور
: طحانی ‏ بهاره استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :