خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108563
شماره مدرک : ‭ت۱۷۹۵۷‬
شماره راهنما : ‭WU۲۷۰ و۳۹۴ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ وحیدی‏ فروزان پديدآور
عنوان : بررسی ارتباط بیماری های پریودنتال با برخی از فاکتورهای سرمی در افراد تحت درمان با همودیالیز [پایان نامه]
نویسنده : / فروزان وحیدی
استاد راهنما : نرگس نقش
استاد مشاور : جابر یقینی، احمد مقاره عابد
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ه، ۴۷ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۸۴۶
چکيده : مقدمه:بیماری مزمن کلیوی بیماری شایعی است که ریسک فاکتورهای مختلفی برای آن شناخته شده است. رسیک فاکتوری که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است بیماری پریودنتال می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بیماری های پریودنتال با برخی از فاکتورهای سرمی در افراد تحت درمان با همودیالیز انجام شده است.مواد و روش ها:در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی 57 بیمار همودیالیزی شرکت کردند. ارزیابی پریودنتالی با بررسی میانگین عمق پاکت، شاخص پلاک Silness & Loe ، bleeding on probing با روش Ainamo & Bay ، شاخص لثه ای Loe & Silness و میزان از دست رفتن چسبندگی انجام شد. میزان فاکتورهای سرمی آلبومین، کلسیم، فسفر، هموگلوبین، فریتین و کراتینین از آزمایش روتین بیماران استخراج شد و میزان سیستاتین C به طور جداگانه اندازه گیری شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS version 20 و آنالیز آماری t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، Chi-Square و Mann-Whitney مورد بررسی قرار گرفتند. (سطح معناداری 05/0=α در نظر گرفته شده است) یافته ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 37 مرد و 20 زن بود که 3/26 درصد آن ها مبتلا به پریودنتیت و 7/73% مبتلا به ژنژیویت بودند. سطح سرمی آلبومین (02/0 =p) و فریتین (043/0 =p) در افراد دارای پریودنتیت به طور معناداری بیشتر از افراد دارای ژنژویت بود. همچنین میزان کراتینین (02/0 =p)، سیستاتین C (013/0 =p)، کلسیم (046/0 =p) و فسفر (037/0 =p) با شدت گرفتن بیماری پریودنتیت و افزایش میزان از دست رفتن چسبندگی رابطه ی مستقیم و معنی داری نشان داد.نتیجه گیری:نتایج نشان داد میزان آلبومین و فریتین سرم با شدت گرفتن بیماری پریودنتال از ژنژویت به پریودنتیت، افزایش می یابد و میزان کراتینین، سیستاتین C، کلسیم و فسفر نیز با افزایش میزان از دست رفتن چسبندگی افزایش می یابد.
توصیفگر : بیماری های پریودنتال
: دیالیز
: فاکتورهای سرمی
شناسه افزوده : ‏ نقش‏ نرگس استاد راهنما
: یقینی‏ جابر استاد مشاور
: مقاره عابد‏ احمد استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :