رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای امتیاز تنوع غذایی در بزرگسالان چاق، دارای اضافه وزن و نرمال تهرانی در سال 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108602
شماره مدرک : ۱۶۳۴۶ت
شماره راهنما : ‭QU۱۴۵/۵،ک۴۹۱ب، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : کریم بیگی، راضیه
عنوان : بررسی مقایسه ای امتیاز تنوع غذایی در بزرگسالان چاق، دارای اضافه وزن و نرمال تهرانی در سال 1394 [پایان نامه]
نویسنده : / راضیه کریم بیگی
استاد راهنما : ؛مرتضی صفوی
استاد مشاور : ؛ فیضی،آوات ؛نیک پور، مجتبی
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ،۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : رشته علوم تغذیه، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‭ ص.۸۱،د‬: : جدول+ CD
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۴۱۹۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: تنوع غذايي يكي از شاخص هاي نشان دهنده وضعيت كل رژيم غذايي دريافتي است. اين مطالعه به منظور مقایسه امتیاز تنوع غذایی در میان بزرگسالان چاق، دارای اضافه وزن و نرمال تهرانی صورت گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه مورد-شاهدی برروی 200 مورد (100 بزرگسال چاق و 100 بزرگسال دارای اضافه وزن) و 300 شاهد (بزرگسال نرمال که از لحاظ وضعیت اجتماعی-اقتصادی همسان سازی شده بودند) بزرگتر از 18 سال تهرانی انجام گرفت. دريافت غذايي معمول افراد با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک نیمه کمی 168 قلمی ارزیابی شد. امتیاز تنوع غذایی براساس امتیازدهی به پنج گروه غذایی محاسبه گردید. قد، وزن، دور کمر و دور باسن بر اساس روش هاي استاندارد اندازه گيري شد و شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به باسن محاسبه گردید. یافته ها: میانگین امتیاز تنوع غذایی شرکت کنندگان چاق (32/1±65/5) بیشتر از شرکت کنندگان دارای اضافه وزن /1±23/5) و شرکت کنندگان دارای اضافه وزن بیشتر از شرکت کنندگان نرمال (42/1±97/4) بود (001/0P<). شانس چاقی با افزایش یک واحد از امتیاز تنوع غذایی افزایش یافت (74/1-22/1CI, 95%;46/1OR,) که پس از تعدیل برای سن، جنس، وضعیت تأهل، استعمال دخانیات، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، فعالیت بدنی و انرژی دریافتی اندکی ضعیف تر شد (68/1-07/1CI, 95%;34/1OR,). نتیجه گیری: ارتباط مستقیمی بين امتیاز تنوع غذایی و چاقی در بزرگسالان تهرانی مشاهده شد. مطالعات آيند نگر بيشتري براي اثبات اين يافته ها لازم است. کلیدواژه ها: امتیاز تنوع غذایی، چاقی، اضافه وزن، مطالعات مورد-شاهدی
توصیفگر : رژیم غذایی
: چاقی
: بزرگسالان
: diet
: Overweight
: adults
شناسه افزوده : صفوی، مرتضی، استاد راهنما
: فیضی،آوات،استاد مشاور
: نیک پور، مجتبی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۹۲موجود‭‬
نظرسنجی