رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان رعایت کدهای حفاظت آزمودنی انسانی و حیوانی در پژوهش های دانشجویان دوره دکترای تخصصی دندانپزشکی بر اساس بازنگری پایان نامه ها طی سالهای 94-1380 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108620
شماره مدرک : ‭ت۱۷۹۶۳‬
شماره راهنما : ‭W۵۰ ‮الف‬۸۹۹ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ امینی‏ سعیده پديدآور
عنوان : بررسی میزان رعایت کدهای حفاظت آزمودنی انسانی و حیوانی در پژوهش های دانشجویان دوره دکترای تخصصی دندانپزشکی بر اساس بازنگری پایان نامه ها طی سالهای 94-1380 [پایان نامه]
نویسنده : / سعیده امینی
استاد راهنما : احمد مقاره عابد، محمد رضوی
استاد مشاور : آرش قدوسی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ه، ۵۰ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۸۳۸
چکيده : مقدمه: امروزه در پژوهشهای انسانی و حیوانی پرداختن به رعایت اصول اخلاقی بیشتر شده،اما در تحقیقات دندانپزشکی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی در پایان نامه های تخصصی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در یک دوره ی زمانی 15 ساله (94-1380) انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی که بر روی 300 پایان نامه صورت گرفت، ابتدا چک لیستی از کدهای اخلاقی کار با آزمودنیهای انسانی و حیوانی تهیه گردید و در مرحله بعد اطلاعات پایان نامه ها با استفاده از این چک لیست جمع آوری شد و با آزمونهای آنالیز واریانس دو طرفه و روش حداقل اختلاف معنی دار(LSD)ارزیابی شد(05/0 = α).یافته ها: از مجموع 70پایان نامه در تحقیقات انسانی، در 38مورد (2/54%)رضایت کتبی و در 10 مورد(2/14%)رضایت شفاهی کسب شده بود. در46 مورد (7/65%) آزمودنیها داوطلبانه وارد مطالعه شده بودند و در 18 مورد (7/25%) از اختیار خروج از مطالعه در هر زمان آگاهی داشتند. در20مورد( 6/52%) به جبران خسارت اشاره شده بود. از مجموع 51 پایان نامه در تحقیقات حیوانی 5/46% کدهای اخلاقی رعایت گردیده بود و در 36مورد (5/70%) از سازمان های کمک کننده نام برده شده بود.نتیجه گیری:هرچند روند کلی رعایت کدهای اخلاقی در مطالعات دستیاران تخصصی رو به بهبود است ولی به نظر می رسد رعایت اصول اخلاق در پژوهشهای انسانی و حیوانی تا رسیدن به حد مطلوب راهی طولانی در پیش دارد.
توصیفگر : اخلاق پزشکی
: اخلاق در پژوهش
: کدهای اخلاقی
: کارآزمایی بالینی
: پایان نامه ها
: حیوانات
شناسه افزوده : ‏ مقاره عابد‏ احمد استاد راهنما
: رضوی‏ محمد استاد راهنما
: قدوسی ‏ آرش استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۱۵۰موجود‭‬
نظرسنجی