خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108654
شماره مدرک : ۱۶۳۴۸ت
شماره راهنما : ‭WI۱۴۰،‮ب۳۴۶ص‬، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : صانعی،پروانه
عنوان : بررسی رابطه و تداخل تغذیه و شیوه زندگی با عوامل روانی در شیوع بیماریهای دستگاه گوارش فوقانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [پایان نامه]
نویسنده : / پروانه صانعی
استاد راهنما : ؛ احمد اسماعیل زاده
استاد مشاور : ؛ادیبی، پیمان ؛فیضی،آوات؛ روح افزا، حمیدرضا
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ،۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : رشته تغذیه بالینی، دکتری تخصصی
صفحه شمار : ل،۸۷ص.: جدول، نمودارCD
يادداشت : این یک پایانامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۲۹۲ است.
يادداشت : چاپی
چکيده : پیش زمینه و هدف: مطالعات اندکی در زمینه ارتباط بین مجموع عوامل شیوه زندگی با سلامت روان، به خصوص در کشورهای خاورمیانه، انجام گرفته است. همچنین اگرچه مطالعات زیادی به بررسی ارتباط بین اختلالات عملکردی دستگاه گوارش با عوامل خطر مربوط به شیوه زندگی پرداخته اند، اما مطالعه اپیدمیولوژیکی در رابطه با مجموع عوامل شیوه زندگی و این اختلالات موجود نمی باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مجموع عوامل شیوه زندگی با اضطراب، افسردگی، سوء هاضمه عملکردی و علائم آن و رفلاکس معدی-مروی و بررسی تداخل بین این عوامل در بزرگسالان ایرانی انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 3363 بزرگسال ایرانی صورت گرفت. در مورد اختلالات روانی، امتیاز شیوه زندگی سالم با استفاده از اطلاعات مربوط به دریافت های غذایی، فعالیت فیزیکی، استعمال دخانیات، دیسترس روانی و چاقی محاسبه شد. در مورد اختلالات دستگاه گوارش فوقانی، امتیاز شیوه زندگی سالم مرتبط با اختلالات گوارشی با استفاده از مجموع امتیازات پنج جزء شیوه زندگی شامل عادات غذایی، دریافت های غذایی، دیسترس روانی، سیگار کشیدن و فعالیت فیزیکی محاسبه گردید. به منظور ارزیابی اجزای امتیاز شیوه زندگی سالم از پرسشنامه بسامد غذایی 106- قلمی اعتبارسنجی شده، پرسشنامه GPPAQ (General Practice Physical Activity Questionnaire) و GHQ (General Health Questionnaire) استفاده شد. جهت ارزیابی شیوع اضطراب و افسردگی نیز از معیار HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) مورد استفاده قرار گرفت. نسخه اصلاح شده فارسی پرسشنامه III ROME نیز برای ارزیابی اختلالات عملکردی دستگاه گوارش فوقانی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: شیوع اضطراب و افسردگی بر حسب آزمون، در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب 2/15 و 0/30 درصد بود. افراد با بالاترین امتیاز شیوه زندگی سالم، پس از تعدیل مخدوشگرهای بالقوه، 95% شانس کمتری برای اضطراب (نسبت شانس: 05/0، 95% فاصله اطمینان: 27/0-01/0) و 96% شانس کمتری برای افسردگی (نسبت شانس: 04/0، 95% فاصله اطمینان: 15/0-01/0) داشتند. همچنین افراد غیرسیگاری در مقایسه با افراد سیگاری شانس کمتری برای اضطراب (نسبت شانس: 64/0، 95% فاصله اطمینان: 88/0-47/0) و افسردگی (نسبت شانس: 62/0، 95% فاصله اطمینان: 81/0-48/0) دارا بودند. افراد با سطوح پایین دیسترس روانی در مقایسه با سطوح بالاتر، نیز شانس کمتری برای اضطراب (نسبت شانس: 13/0، 95% فاصله اطمینان: 16/0-10/0) و افسردگی (نسبت شانس: 10/0، 95% فاصله اطمینان: 12/0-08/0) داشتند. همچنین افراد با تغذیه سالم، در مقایسه با افراد با تغذیه ناسالم، 29% شانس کمتری برای افسردگی (نسبت شانس: 71/0، 95% فاصله اطمینان: 87/0-59/0) داشتند. شیوع سوء هاضمه عملکردی در بین افراد شرکت کننده 5/14% و رفلاکس معدی-مروی 6/23% بود. پس از تعدیل مخدوشگرهای بالقوه، افراد با بیشترین امتیاز شیوه زندگی در مقایسه با افراد با کمترین امتیاز به ترتیب 79% و 74% خطر کمتری برای سوء هاضمه عملکردی (نسبت شانس: 21/0، 95% فاصله اطمینان: 92/0-05/0) و رفلاکس معدی-مروی (نسبت شانس: 26/0، 95% فاصله اطمینان: 69/0-09/0) داشتند. همچنین این افراد شانس کمتری برای سیری زودرس (نسبت شانس: 28/0، 95% فاصله اطمینان: 3/0-11/0)، احساس پری پس از غذا (نسبت شانس: 22/0، 95% فاصله اطمینان: 50/0-09/0) و درد اپی گاستر (نسبت شانس: 44/0، 95% فاصله اطمینان: 92/0-21/0) داشتند. علاوه بر امتیاز شیوه زندگی سالم، سطوح پایین دیسترس روانی، رژیم غذایی سالم، عادات غذایی سالم و استعمال دخانیات نیز به طور مستقل با اختلالات عملکردی دستگاه گوارش مرتبط بودند. پس از تعدیل عوامل مخدوشگر بالقوه، خطر سوءهاضمه عملکردی در افرادی که شیوه زندگی ناسالم داشتند و دچار افسردگی بودند 98/2 برابر افراد گروه مبنا بود که شیوه زندگی سالم داشته و دچار افسردگی نبودند. همچنین در افرادی که شیوه زندگی ناسالم داشتند و دچار اضطراب بودند، خطر سوءهاضمه عملکردی 84/3 برابر کسانی بود که شیوه زندگی سالم داشته و دچار اضطراب هم نبودند. همچنین خطر رفلاکس معدی-مروی، در افرادی که شیوه زندگی ناسالم داشتند و دچار افسردگی یا اضطراب بودند، نسبت به افرادی که شیوه زندگی سالم داشته و دچار افسردگی یا اضطراب نبودند، به ترتیب 100% و 180% افزایش داشت.نتیجه گیری: امتیاز شیوه زندگی سالم با کاهش خطر اضطراب و افسردگی در بزرگسالان ایرانی همراه بود. تغذیه سالم، دیسترس روانی و استعمال دخانیات از جمله شاخص های مستقل پیشگویی کننده اختلالات روانشناختی بودند. همچنین پیروی از شیوه زندگی سالم مرتبط با اختلالات گوارشی با شیوع کمتر سوء هاضمه عملکردی و علائم آن و رفلاکس معدی-مروی در بزرگسالان ایرانی مرتبط بود و اجزای شیوه زندگی سالم به صورت جداگانه با این اختلالات ارتباط داشتند. مطالعات بیشتر با طراحی آینده نگر برای تایید این یافته ها مورد نیاز است.
توصیفگر : بیماریهای گوارشی
: عوامل روانی
: تداخل تغذیه ای
: رفلاکس معده
: افسردگی
: اضطراب
: عادات غذایی
: فعالیت فیزیکی
: سوء هاضمه
: Digestive Diseases
: Psychological factors
: Interference Power
شناسه افزوده : اسماعیل زاده، احمد،استادراهنما
: ادیبی، پیمان، استاد مشاور
: فیضی، آوات، استاد مشاور
: روح افزا، حمیدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :