رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه¬ای مولکولار هیستوپاتولوژیک لایه فیبروزی کیست¬های هیداتیک گاو، گوسفند و شتر "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108702
شماره مدرک : ‭ت۱۷۳۰۴‬
شماره راهنما : ‭QX۴۴۲،ی۱۴ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یاراحمدی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ولی،
عنوان : بررسی مقایسه¬ای مولکولار هیستوپاتولوژیک لایه فیبروزی کیست¬های هیداتیک گاو، گوسفند و شتر [پایان‌نامه]
نویسنده : / ولی یاراحمدی
استاد راهنما : ؛ عباسعلی اسکندریان
استاد مشاور : ؛ مژگان مختاری، حسین یوسفی دارانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : انگل شناسی پزشکی
صفحه شمار : و، ۶۷ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۴۳۴۵ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمهکیست هیداتیک مرحله¬ی لاروی کرمی از رده ی سستودها بنام اکی¬نوکوکوس گرانولوزوس است. انگل جهت تکمیل چرخه¬ی زندگی خود به دو میزبان از جمله میزبان اصلی (سگ¬سانان) و میزبان واسط (گیاهخواران) نیاز دارد. انسان به صورت تصادفی به این بیماری مبتلا می شود. بیماری به صورت گرانولوماتوز در اکثر احشاء و حفرات بدن از جمله کبد، ریه، مغز و ... یافت می¬شود. بیماری در همه¬ی نقاط جهان به خصوص خاور میانه یافت می¬شود. به دلیل شیوع بالای کیست هیداتیک در ایران و جهان، شناخت اساسی ساختار ونحوه ی تشکیل کیست در فرایند تشخیص و درمان ضروری است.هدف اصلی این مطالعه بررسی تفاوت¬های مولکولی وهیستوپاتولوژیک لایه فیبروزی کیست هیداتیک درگاو، گوسفند و شتر می¬باشد.روش اجرااین تحقیق ازنوع توصیفی و مقایسه ای است که طی پاییز 1394 تا تابستان 1395 بر روی نمونه¬های کیست هیداتیک دام¬های گاو، گوسفند و شتر انجام گرفت.برای نمونه¬گیری به کشتارگاه نجف¬آباد واقع در استان اصفهان مراجعه شد. 22 عضو آلوده (کبد / ریه) از دام¬های مذکور هر کدام جداگانه اخذ گردید. سپس نمونه¬ها در کنار یخ تحت شرایط استریل به آزمایشگاه انگل¬شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتقل شدند.با سرنگ ml5 مایع کیست آسپیره شد و از نظر استریل و غیراستریل بودن کیست بررسی شدند. سپس با اسکالپل به عمق 4 میلی متری رفته و لایه¬های فیبروزی و سالم و ژرمینال به ابعادcm2 2برداشته شده جهت تهیه¬ی مقاطع پاتولوژی و RAPD PCR استفاده شدند.نتایجدر این مطالعه 138 نمونه¬ی کبدی و یا ریوی جدا شده گوسفند، گاو و شتر مورد مطالعه¬ی پاتولوژیک قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه تفاوت معنی¬داری را بین نمونه¬های نام ¬برده در دام¬های ذکر شده نشان نداد. همچنین نتایج به دست آمده نشان دادکه در کلیه¬ی نمونه¬ها، لایه¬ی فیبروز داخلی و خارجی از نظر ساختاری با هم تفاوت چندانی ندارند. همچنین در سه دام مورد مطالعه میزان آلودگی کبدی و ریوی به فیبروز مشابه بودند. آلودگی به گرانولوم تنها در نمونه¬ی کبدی گاو مشاهده شد. نکروز نیز در نمونه¬های 3 دام مذکور با تفاوتی نه چندان معنی دار مشاهده شد..نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بافت سالم ولایه فیبروزی کیست هیداتیک از نظر توالی DNAباهم متفاوت می باشند.همچنین توالی DNAدیواره کیست استخراج شده از انگل هایی که میزبان های مختلف این مطالعه را آلوده کردندمتفاوت بود.بحث و نتیجه¬گیریکیست هیداتیک یک بیماری مشترک انسان ودام است. گیاهخواران به عنوان میزبان واسط نقش مهمی در انتقال این بیماری به انسان دارند از طرفی نسوج نزدیک به کیست هیداتیک ممکن است تغییراتی را بسته به محل استقرارکیست,سن میزبان وکیست, نوع انگل ومیزبان وعوامل احنمالی دیگر نشان دهد. مطالعه و شناخت پایه ای این تغییرات در کنترل این بیماری می تواند نقش مهمی داشته باشد.محققین فاکتورهای مختلفی را در این زمینه بررسی کردند اما به دلیل متفاوت بودن نوع میزبان ها وتعداد نمونه و..نتایج واحدی جهت بررسی پایه ای و ساختاری مشاهده نگردید.در این مطالعه لایه قیبروزی کیست هیداتیک در سه حیوان مذکور ازنظر مولکولار هیستوپاتولوژی مقایسه گردید . نتایج نشان دادDNAلایه فیبروزی وبافت سالم اطراف آن باهم متفاوت است.ونیز تفاوتی در ساختار DNAسویه های انگلی که گاو وشتر را آلوده می کند مشاهده گردید همچنین مشخص شد که ازنظر هیستوپاتولوژی لایه فیبروزی داخل بافت وخارج آن باهم تفاوتی ندارند.به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و فقدان مطالعه¬ی مشابه و دقیق در زمینه¬ی بررسی مولکولار هیستوپاتولوژی لایه¬ی فیبری کیست هیداتیک نمونه¬های گوسفند، گاو و شتر انجام مطالعات دقیق¬تر و گسترده¬تر در این زمینه امری لازم و ضروری است. پیشنهاد می¬گردد در آینده مطالعات پاتولوژیکی و مولکولی گسترده¬تر و کامل¬تری بر روی حجم نمونه¬های بیشتر جهت دریافت نتایج دقیق¬تر و کاربردی¬تر انجام شود.
توصیفگر : اکینوکوکوز
: گرانولوم
: فیبروز
: گوسفند
: شتر
: Echinococcosis‬
: Granuloma
: Fibrosis
: Sheep
: Camels
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اسکندریان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عباسعلی، استاد راهنما
: ‏‏‏‏‏‏‏مختاری‏‏‏‏‏‏‏، مژگان، استاد مشاور
: یوسفی دارانی‏، حسین، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Comparative molecular histopathologic study of fibrosis layer of hydatid cyst of Cattle, sheep and camel
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۷۱۶موجود‭‬
نظرسنجی