خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108754
شماره مدرک : ‭ت۱۷۹۸۸‬
شماره راهنما : ‭WM۱۷۲ ف۴۳۹ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ فرخی‏ حدیثه پديدآور
عنوان : بررسی مقایسه ای اثر آنتی باکتریال اسانس آویشن شیرازی و دنایی و مواد موثره آنها تیمول و کارواکرول بر سوش استرپتوکوک موتانس در محیط آزمایشگاه [پایان نامه]
نویسنده : / حدیثه فرخی
استاد راهنما : فائزه خزیمه
استاد مشاور : زهرا گلستان نژاد، عبدالله قاسمی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ه، ۳۶ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۲۹۵۰۴۴
چکيده : مقدمه: استفاده از دهانشویه های شیمیایی برای کنترل پوسیدگی منجر به بروز عوارض جانبی از جمله بر هم زدن تعادل بیولوژیک دهان می شود.از این رو اخیرأ استفاده از مواد طبیعی از جمله گیاهان مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به خاصیت ضد باکتریایی تیمول و کارواکرول به عنوان مهمترین اجزای اسانس آویشن شیرازی و دنایی ، هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای اثر آنتی باکتریال اسانس آویشن شیرازی و دنایی و مواد موثره آنها تیمول و کارواکرول بر سوش استرپتوکوک موتانس بود.مواد و روش ها: مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی بود. سوش استرپتوکوک موتانس از انستیتوپاستور ایران ،تیمول و کارواکرول از شرگت سیگما-آلدریچ و اسانس آویشن دنایی و شیرازی از برگ های این دو گیاه به روش تقطیر و توسط دستگاه کلونجر بدست آمد. بررسی اثر آنتی باکتریال با تعیین حداقل غلظت مهاری (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MBC)و تعیین منطقه مهاری رشد (ZOI) به روش ماکرودیلوشن با انتشار دیسک در غلظت های % 100-15/3هر چهار ماده ودر زمان های 24و48و72 ساعت بدست آمد. آنالیز داده‌ها با نرم افزار22 SPSS و آنالیز واریانس ANOVA انجام گرفت.(05/0=α)یافته ها: MIC و MBC اسانس آویشن شیرازی ، اسانس آویشن دنایی، تیمول و کارواکرول بر سوش استرپتوکوک موتانس به ترتیب% 25/6-%25/6 ، %125/3-%25/6 ،%125/3-%125/3، ،%125/3-%125/3 بدست آمد.نتایج نشان داد ZOI در هر چهار ماده با افزایش غلظت به طور معناداری افزایش پیدا می کند(001/0>P value) و در آویشن دنایی با گذشت زمان از 24 به 72 ساعت ZOI تفاوت آماری معنادار دارد(043/0=P value ) اما در سه ماده دیگر با گذشت زمان ZOI از لحاظ آماری تفاوت معنادار ندارند (کارواکرول254/0=P value ، تیمول237/0=P value ،آویشن شیرازی062/0=P value)همچنین نتایج نشان داد ZOI تیمول و کارواکرول از لحاظ آماری تفاوت معنادار ندارند(971/0=P value) و ZOI اسانس آویشن شیرازی و دنایی نیز تفاوت آماری معنادار ندارند(984/0=P value) اما ZOI تیمول و کارواکرول نسبت به اسانس آویشن شیرازی و دنایی بالاتر است(05/0>P value)نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد اسانس آویشن دنایی با الگوی وابسته به غلظت و زمان باعث مهار رشد سوش استرپتوکوک موتانس می گردد و اسانس آویشن شیرازی و مواد موثره تیمول و کارواکرول با الگوی وابسته به غلظت و غیر وابسته به زمان باعث مهار رشد سوش استرپتوکوک موتانس می گردند.
توصیفگر : آویشن دنایی
: آویشن شیرازی
: استرپتوکوک موتانس
: هاله عدم رشد
: آنتی باکتریال
: کارواکرول
: تیمول
شناسه افزوده : خزیمه ‏ فائزه استاد راهنما
: گلستان نژاد ‏ زهرا استاد مشاور
: قاسمی‏ عبدالله استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :