خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108764
شماره مدرک : ‭ت۱۷۹۸۹‬
شماره راهنما : ‭WU۴۰۰ ع۸۹۲ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ علی پور‏ فرخنده پديدآور
عنوان : بررسی عوامل شناختی-اجتماعی موثر بر قصد رفتاری اقدام به درمان ارتودنسی در نوجوانان دارای مال اکلوژن در شهر اصفهان در سال 1395 [پایان نامه]
نویسنده : / فرخنده علی پور
استاد راهنما : فائزه اسلامی پور، آرش نجیمی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۵۴ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۵۱۳۲
چکيده : مقدمه: امروزه تقاضا جهت درمانهای ارتودنسی به سرعت رو به افزایش است اما اطلاعات کمی در مورد فاکتورهای موثر بر قصد رفتار به درمان ارتودنسی وجود دارد.هدف از مطالعه ی حاضر بررسی عوامل شناختی اجتماعی موثر بر قصد رفتاری اقدام به درمان ارتودنسی در نوجوانان 18-15 سال دارای مال اکلوژن در شهر اصفهان درسال 1394 می باشد .مواد و روش ها : این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در 205 نوجوان 18-15 ساله ایرانی با روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود ساخته پس از تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. پرسشنامه شامل یک بخش دموگرافیک ،بخش عوامل شناختی اجتماعی موثر در اقدام به درمان ارتودنسی و بخش بررسی قصد رفتار درمان ارتودنسی بود .داده ها در نرم افزار SPSSنسخه 21 وارد گردیده ، آنالیزهای لازم از قبیل آنالیز توصیفی ،آزمون آماری همبستگی و آنالیز رگرسیون خطی صورت گرفت .سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها : میانگین قصد رفتار کلی افراد برای اقدام به درمان ارتودنسی 93/20 ±60/69 بود. دربررسی ارتباط متغیرهای شناختی- اجتماعی با قصد رفتار ارتودنسی متغییر های نیاز درک شده به درمان ، خودتصویری ، منافع درک شده ، خودکار آمدی ، نرم های انتزاعی و حمایت اجتماعی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد رفتار دارند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، از بین متغیر های شناختی- اجتماعی مورد مطالعه، خودکار آمدی، خودتصویری و نیاز درک شده به درمان و حمایت اجتماعی 44 درصد واریانس نمره قصد رفتار را تبیین می نمایند. نتیجه گیری کلی : با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه عوامل شناختی اجتماعی بر قصد رفتار درمان ارتودنسی موثرند و از بین این عوامل شتاختی عوامل فردی از قبیل احساس نیاز به درمان ارتودنسی توسط شخص،خودتصویری ،آگاهی از منافع ،خود کارآمدی فرد درکنار حمایت اجتماعی تا حد زیادی قصد رفتار درمان ارتودنسی را پیش بینی می کنند .
توصیفگر : درمان ارتودنسی
: قصد رفتاری
: عوامل شناختی اجتماعی
: نوجوانان
شناسه افزوده : ‏ اسلامی پور‏ فائزه استاد راهنما
: نجیمی‏ آرش استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :