رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر زیبایی دندانی درپذیرش اجتماعی از دیدگاه هم سالان درنوجوانان 12 تا 15 ساله شهر اصفهان در سال 1395 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108853
شماره مدرک : ‭ت۱۷۹۹۵‬
شماره راهنما : ‭WU۱۰۰ ‮الف‬۳۸۴ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ احمدی‏ فرزانه پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر زیبایی دندانی درپذیرش اجتماعی از دیدگاه هم سالان درنوجوانان 12 تا 15 ساله شهر اصفهان در سال 1395 [پایان نامه]
نویسنده : / فرزانه احمدی
استاد راهنما : فائزه اسلامی پور
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ح، ۴۷ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۵۱۳۳
چکيده : مقدمه: ارزیابی تاثیرات مال اکلوژن بر قضاوت دوستان و هم سالان وپذیرش اجتماعی نوجوانان میتواند درتعیین میزان اولویت درمانهای ارتودنسی و تاثیر آن در حل مشکلات روابط و تعاملات اجتماعی نوجوانان کارساز باشد. لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر زیبایی دندانی در پذیرش اجتماعی از دیدگاه هم سالان درنوجوانان 12تا 15ساله شهر اصفهان در سال 1395پرداخته است.مواد و روشها : این مطالعه توصیفی در 420 نوجوان 12تا 15 ساله در شهر اصفهان صورت گرفت. پنج نسخه مختلف عکس با تغییرناحیه دنتوفشیال از یک پسر و یک دختر اصلاح شد. این تغییرات شامل دندانهای طبیعی، دندان های بیرون زده،فقدان دندانهای لترال ، بی نظمی دندانهای قدامی ماگزیلا، و دیاستم خط میانی بود. هر یک از عکس ها به 42 نوجوان(21 دختر و 21 پسر)نشان داده شد وبرداشت خود را از پذیرش اجتماعی فرد در زمینه های پیداکردن دوست ،جذابیت چهره،محبوبیت اجتماعی،قدرت رهبری ثبت شد. آزمونهای توصیفی شامل در صد شیوع و میانگین نمرات توسط آنالیز های توصیفی انجام شده و جهت بررسی ارتباط بین پذیرش اجتماعی و مال اکلوژنها از آنالیز واریانس سه طرفه استفاده میگردد.سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.یافته ها : نتایج بدست آمده نشان داد که اکلوژن نرمال در حیطه ی دوستیابی(70/27±14/47)، محبوبیت اجتماعی(69/32±71/45)، جذابیت( 30/29±64/29)و توانایی رهبری( 04/29±92/45) بالاترین میانگین را بدست آورد.با این حال فقط در حیطه¬ی دوستیابی (004/0 (Pv= و جذابیت (005/0 (Pv=، ثنایای بیرون زده به طور معنی داری میانگین پایینتری از اکلوژن نرمال بدست آورد.در حیطه¬ی توانایی رهبری (033/0 Pv=) و محبوبیت (008/0 Pv=)، بین جنس مشاهده¬گر و تصویر رابطه معنی¬دار شد.نتیجه گیری : طبق یافته های این مطالعه وجود مال اکلوژن در ارتباطات اجتماعی نوجوانان از جمله دوستیابی وجذابیت تاثیر گذار بود و افراد با اکلوژن نرمال در این دو حیطه موفق تر بودند. برای بهبود ارتباطات نوجوانان در این سن ، درمان مال اکلوژن ها پیشنهاد میشود.
توصیفگر : زیبایی دندانی
: درک اجتماعی
: توانمندی های اجتماعی
شناسه افزوده : ‏ اسلامی پور‏ فائزه استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۱۸۲موجود‭‬
نظرسنجی