رکورد قبلیرکورد بعدی

" ساخت و ارزیابی غشاء آلیاژی زیست تخریب پذیر ژلاتین / پلی گلیسرول سباسیت همراه با رهایش کنترل شده آنتی بیوتیک به منظور کاربرد در ترمیم زخم های سوختگی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 109243
شماره مدرک : ‭ت۱۶۲۹۲‬
شماره راهنما : ‭QT ۳۶ ش۹۴۵ س۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ شیرازکی، ‏ ،پریسا
عنوان : ساخت و ارزیابی غشاء آلیاژی زیست تخریب پذیر ژلاتین / پلی گلیسرول سباسیت همراه با رهایش کنترل شده آنتی بیوتیک به منظور کاربرد در ترمیم زخم های سوختگی [پایان نامه]
نویسنده : /پریسا شیرازکی
استاد راهنما : ؛نوشه زرگر خرازی، ژاله ورشوساز
استاد مشاور : ؛سعید کرباسی
محل تحصیل : فناوریهای نوین علوم پزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی ،زیست مواد
صفحه شمار : ح ۶۰ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۲۶۷
چکيده : چکیدهمقدمهکمبود بافت اهدایی برای پیوند پوست و ناکارآمدی آنتی بیوتیک¬های سیستمیک در درمان عفونت¬های ناشی از سوختگی منجر به آسیب¬های وسیع و اغلب موجب فوت افراد می شود. با توجه به اینکه ژلاتین یکی از پلیمرهای طبیعی است که خواص منحصر به¬فردی مانند آبدوستی، زیست¬سازگاری و زیست¬تخریب¬پذیری دارد اما خواص مکانیکی آن ضعیف و سرعت تخریب آن بالاست، لذا کوپلیمرکردن آن با پلیمر سنتزی پلی گلیسرول سباسیت که دارای خواص مکانیکی و شیمیایی کنترل پذیر در کاربرد‎های ترمیمی است و از طرفی افزودن داروی آنتی¬بیوتیک به¬منظور جلوگیری و کنترل عفونت زخم می¬تواندگزینه مناسبی برای ساخت غشاهای پوستی ‌باشد.مواد و روش هادر ابتدا پلی‌گلیسرول سباسیت (PGS) از پیش‌سازهای سباسیک اسید و گلیسرول، تهیه و سپس با نسبت 1 به 3 با ژلاتین در استیک اسید 80% حل شد. در ادامه داروی سیپروفلوکساسین با نسبت 10% وزنی پلیمرها اضافه گردید و پارامترهای فرایند الکتروریسی جهت حصول ساختار مناسب بهینه سازی شد. سپس در زمان های 15، 30 ،60، 120 و 240 دقیقه در محلول حاوی EDC/NHS (با نسبت 5/2 به 1) فرایند شبکه‌ای شدن صورت گرفت. سپس به¬منظور ارزیابی خواص داربست آزمون¬های میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR)، میانگین نرخ کاهش وزن، رهایش دارو و بررسی خاصیت آنتی¬باکتریالی انجام شد. در نهایت برای بررسی بقا سلولی نمونه¬ها طی کشت 3 و 5 روزه، آزمون MTT انجام شد و چسبندگی سلولی نیز با SEM تحت ارزیابی قرار گرفت.یافته هاشرایط بهینه الکتروریسی در ولتاژ 18 کیلو ولت، با فاصله 12سانتی متری سرسرنگ تا صفحه جمع¬کننده و در دمای 37 درجه سانتی¬گراد حاصل شد. نتایج تصاویر SEM بازه قطر الیاف را nm140-360 قبل از فرایند شبکه‌ای شدن و nm 800-1300 بعد از فرایند شبکه‌ای شدن نشان داد. درصد تخلخل در همه داربست¬ها بالای80% بود. نتایج FTIR حاکی از حضور دارو و ایجاد پیوند شیمیایی جدید C-N بین ژلاتین و PGSبعد از فرایند اتصال عرضی بود. نرخ تخریب هردو داربست حاوی و فاقد دارو شبکه‌ای شده، به¬صورت خطی و در داربست¬های حاوی دارو سرعت بیشتری داشته است که منجر به تخریب کامل آن طی 21 روز گردید. در داربستی که 120دقیقه شبکه‌ای شده بود، 70% دارو در 72 ساعت آزاد گردید که 50% آن در 24 ساعت اول صورت گرفت و مناسب¬ترین حالت رهایش دارو بود. در آزمون آنتی¬باکتریال هاله عدم رشد باکتری تنها در داربست حاوی دارو دیده شد. آزمون رشد و چسبندگی سلولی داربست¬های شبکه ای شده حاوی دارو در کشت 3 و 5 روزه نتایج بهتری را نسبت به داربست¬های فاقد دارو نشان داد.نتیجه گیریبا بهینه¬سازی پارامترهای الکتروریسی، ساختار مناسبی از نظر تخلخل و نفوذ پذیری در غشاء ژلاتین/ پلی¬گلیسرول سباسیک حاصل شد. نرخ مطلوب رهایش داروی سیپروفلوکساسین از داربست شبکه‌ای شده، نرخ تخریب و پاسخ سلولی مناسب، این داربست را گزینه مناسبی برای کاربرد درغشاهای پوستی و مهندسی بافت پوست نشان می¬دهد.
موضوع : ‏‏ مهندسی بافت پوست
: ‏پلی گلیسرول سباسیت
: ‏‏ژلاتین
: سیپروفلوکساسین
: رهایش دارو
: ‏Skin tissue engineering
: ‏Poly glycerol Sebacate
: ‏Gelatin
: Ciprofloxacin
: ‏Drug delivery
شناسه افزوده : ‏ زرگر خرازی، انوشه ، استاد راهنما
: ورشو ساز‏ ، ژاله، ، استاد راهنما
: کرباسی‏ ، سعید، ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Fabrication and evaluation of biodegradable poly(glycerol sebacate) / gelatin blend membrane with controlled release of antibiotic for repairing burn wounds
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده فناوریهای نوین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده فناوری های نوین۶۸موجود‭‬
نظرسنجی