رکورد قبلیرکورد بعدی

" بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی "


شماره مدرک : ۵۳۶۶۴
عنوان و نام پديدآور : بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی/ مولف [صحیح:‌ ویراستار] توماس‌ام. دولین؛ مترجم رضا محمدی.
مشخصات ظاهري : ‮۲ج.‬: مصور، جدول، نمودار 
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: آییژ‏‫، ۱۳۹۳.‬
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : : ‏‫‭978-964-970-459-3‬‬
: : ‏‫‭978-964-970-457-9‬‬
: : ‏‫‭978-964-970-458-6‬‬
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ‏‫عنوان اصلی: ‭Textbook of biochemistry : with clinical correlations, 7th. ed, c2011.
يادداشتهاي مربوط به ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر : ترجمه‌ی ویراستهای قبلی کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان" ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌" منتشر شده است.
: ج.۲(چاپ اول: ۱۳۹۳) .
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : نمایه. 
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : زیست‌شیمی
: زیست‌شیمی بالینی
ساير رده بندي ها : QU۴‭ب۹۸۷ ۱۳۹۳
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دول‍ی‍ن‌،‏‫ ت‍ام‍س‌ ام.‬ ، ویراستار
: Devlin, Thomas M.
: م‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا‏‫، ۱۳۴۳ -‬ ، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۱۹۵۲۲در امانت‭۱۴۰۳/۰۴/۱۷‬
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۸۲موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۲۹۱موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۰۱موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۱۱موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۲۲موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۳۱موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۴۲موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۵۲موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۶۲موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۰۳۷۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۹۹۶۷۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۱۴۹۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۱۵۰CD _ ROM۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۱۵۱۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۱۵۲CD_ ROM۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۱۵۳CD_ROM۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۶۸۱در امانت‭۱۴۰۳/۰۳/۱۳‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۷۰۱در امانت‭۱۴۰۳/۰۳/۰۳‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۶۹۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۷۱۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۷۲۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۷۳۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۷۴۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۷۵۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۹۷۶۲موجود‭‬
نظرسنجی