رکورد قبلیرکورد بعدی

" آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ "


شماره مدرک : ۵۱۹۸۹
عنوان و نام پديدآور : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‌. ج‍ی‌. دی‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌ ق‍ل‍زم‌.
مشخصات ظاهري : ‮خ‌، ‭۶۰۵‬ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
وضعيت نشر و پخش و غيره : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر، ۱۳۸۰.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‏‫: ‏‫‬‭‎964-463-098-x‬‬
: ‏‫:‏‫‬‭964463098X‬
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎An introduction to database systems, 7th ed., 2000‬.
يادداشتهاي مربوط به ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍ب‍لا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌" ت‍وس‍ط ام‍ی‍ر ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍زاده‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وس‍ط ب‍اغ‍ان‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۸ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
: چاپ دوم: تابستان ۱۳۸۵.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌.
رده بندی کنگره : ‭QA۷۶/۹‬‭/‮پ‌‬۲د۹ ۱۳۸۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : دی‍ت‌، - ۱۹۴۱
: ‎Date, C. J.‬
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌ ق‍ل‍زم‌، ح‍س‍ی‍ن‌، . - ۱۳۳۸.
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۳۱۸۵موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۳۱۸۶موجود‭‬
نظرسنجی