رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر جراحی شبیه سازی شده بینی و آگمنتاسیون چانه بر درک زیبائی نیمرخ صورت در بیماران کلاسII دارای مشکل قوز بینی و دفی شنسی چانه مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 109569
شماره مدرک : ت۱۸۰۰۲
شماره راهنما : ‭WU۴۰۰ ‮الف‬۶۶۸ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ اعظمیان ‏ زینب پديدآور
عنوان : بررسی اثر جراحی شبیه سازی شده بینی و آگمنتاسیون چانه بر درک زیبائی نیمرخ صورت در بیماران کلاسII دارای مشکل قوز بینی و دفی شنسی چانه مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی [پایان نامه]
نویسنده : / زینب اعظمیان
استاد راهنما : سعید صادقیان
استاد مشاور : مهدی قریشیان، امین شیروانی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی دندانپزشکی
رشته تحصیلی : ارتودنسی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۶۶ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۵۴۱۳
چکيده : مقدمه. بر اساس مطالعه رشدی بولتون قوز بینی در بیشتر موارد با تکامل مال اکلوژن کلاس دو در ارتباط است. در بیماران اسکلتال کلاس دو که دیسکرپانسی خفیف دارند درمان استتار(کموفلاژ) درمانی پذیرفته شده است که در این موارد نیمرخ بافت نرم بینی فاکتور مهمی در تصمیم گیری است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر جراحی بینی(حذف قوز) و جراحی جنیوپلاستی بر روی جذابیت نیمرخ بیماران اسکلتال کلاس دو بود. روش اجرا: 30 بیماردرمان شده در بخش ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش کموفلاژ وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود شامل سن بالای 18 سال، ANB بین 4-8 درجه و وجود قوز بینی بود. لترال سفالومتری بعد از درمان این بیماران با View box 4.0 تریس شد. سه تصویر از نیمرخ هر بیمارتهیه شد: تریس اولیه(A) ،جراحی بینی(B)، جراحی جنیوپلاستی(C) و جراحی بینی به همراه جنیوپلاستی(D). ارزیابها در دو گروه قرار گرفتند: 5 متخصص ارتودنسی، 5 فرد عادی که به جذابیت نیمرخ ها توسط یک پرسشنامه باکمک آنالوگ بصری بین نمره 1-7 دادند. از آزمون آماری wilcoxonبرای مقایسه نمرات میانگین زیبائی بین نیمرخ ها و ICC برای مقایسه توافق نظرات بین دو پانل استفاده شد.نتایج: بیشترین میانگین نمرات جذابیت نیمرخ به ترتیب متعلق بود به: جراحی بینی و چانه(3.9±0.6)، جراحی بینی(3.5±0.5)، جراحی چانه(2.4±0.5) و نیمرخ اولیه بیمار(2.13±0.5). نتایج آزمون Wilcoxon نشان داد جذابیت نیمرخ بیماران بعد از انجام این پروسه های جراحی جانبی نسبت به نیمرخ اولیه بهبود قابل ملاحظه ای می یابد(P<0.0001) به استثنای جنیوپلاستی که از نظر ارتودنتیست ها تاثیر قابل مشاهده ای در بهبود نیمرخ بیماران ایجاد نکرد(P=0.139).نتیجه گیری: در جمعیت ایرانی با صورت محدب، بینی صاف نسبت به بینی با نیمرخ محدب(هامپ) جذابیت بیشتری دارد . نتایج مطالعه حاضر این استدلال که حذف برجستگی سطح پشتی بینی در صورتهایی که محدب هستند، هماهنگی و تعادل اجزای صورت را بهم می زند، تایید نمی کند. بیشترین ارتقای جذابیت نیمرخ در صورتهای محدب، بعد از انجام همزمان جراحی حذف هامپ بینی و آگمنتاسیون چانه بدست می آید.
توصیفگر : نیمرخ محدب
: جذابیت نیمرخ
: راینوپلاستی
: ژنیوپلاستی
شناسه افزوده : ‏ صادقیان‏ سعید استاد راهنما
: قریشیان‏ مهدی استاد مشاور
: شیروانی‏ امین استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۱۸۹موجود‭‬
نظرسنجی