خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 109636
شماره مدرک : ۱۶۸۱۹ت
شماره راهنما : ‭WT۱۴۵،ر۹۵۲ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ریسمانچیان ‏ اکرم پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر یک برنامه ارتقاء همدلی بر سلامت اجتماعی سالمندان مراجعه کننده به انجمن سالمندان استان اصفهان در سال ۱۳۹۵ [پایان نامه]
نویسنده : / اکرم ریسمانچیان
استاد راهنما : جهانگیر مقصودی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : روان پرستاری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
صفحه شمار : ط،[۱۱۵]ص.:مصور، جدول، نمودار+سی دی
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۵۱۶۳ است.
چکيده : مقدمه: يكي از چشمگیرترین وقایع قرن بيست و يكم ، افزايش جمعيت سالمندان مي باشد و حفظ سلامت آنان دغدغه ی بسیار مهمی است. از عوامل تاثیر گذار بر سلامت سالمندان، سلامت اجتماعی آنان است که نقشی اساسی در كاركرد فرد و تضمين پويايي و كارآمدي هر جامعه ايفاء مي كند؛ از طرفی مرور مطالعات نشان داد روابط عاطفی نیز بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیرگذار است. آموزش مهارتهای زندگی برنامه ای است که به افراد کمک می کند تا زندگی بهترو سالمتری داشته باشند و یکی از مهمترین این آموزش ها، مهارت همدلی است که به معنی توانایی قرار دادن خود به جای دیگران و درک بهتر احساسات و تجربیات آنهاست. هدف این مطالعه تعیین تاثیر یک برنامه ارتقاء همدلی بر سلامت اجتماعی سالمندان مراجعه کننده به انجمن سالمندان استان اصفهان بوده است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در دو گروه و به صورت سه مرحله ای انجام شده است. این مطالعه بر روی ۶۷سالمند عضو انجمن سالمندی استان اصفهان در سال ۱۳۹۵انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند و قبل از شروع مداخله پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز را تکمیل کردند. سپس گروه آزمون در ۸ جلسه ۴۵دقیقه ای با محتوای ارتقاء همدلی، که به صورت هفتگی در محل انجمن برگزار می شد شرکت کردند. پرسشنامه¬ها بلافاصله بعد از مداخله و یک ماه بعد مجددا توسط هر دو گروه تکمیل شد و داده ها با برنامه 18 spssو استفاده از آزمونهای تی مستقل، کای اسکوئر، آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری و آزمون تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان ۷۵سال، ۵۵/۷ درصد زن و ۴۴/۳درصد مرد بودند. میانگین نمره سلامت اجتماعی قبل از مداخله در گروه آزمون ۶/۰۷±۸۷/۹۱ بود که بلافاصله بعد از مداخله به ۴/۲۲±۹۲/۶۰و یک ماه پس از مداخله به ۷/۶۳±۸۹/۸۰ افزایش یافت. آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که میانگین نمره سلامت اجتماعی در گروه آزمون قبل، بلافاصله بعد و در مرحله پیگیری تفاوت معنی داری داشت(p<۰/۰۵)؛ در حالی که در مقایسه میانگین نمره سلامت اجتماعی در گروه کنترل در مراحل زمانی قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مطالعه، تفاوت معنی دار دیده نشد(p>۰/۰۵).نتیجه گیری: اجرای برنامه ارتقاء همدلی باعث افزایش سلامت اجتماعی سالمندان شده است. به نظر می رسد برای افزایش سلامت اجتماعی سالمندان در مراکز وابسته به سالمندان باید مداخلاتی از این قبیل بیشتر صورت بگیرد. کلید واژه ها : همدلی، سلامت اجتماعی، سالمند
توصیفگر : سالمندان
: هم دلی
: سازگاری اجتماعی
: Aged
: Empathy
: Social Adjustment
شناسه افزوده : ‏ مقصودی ‏ جهانگیر استاد راهنما
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
Akram Rismanchian A
Akram Rismanchian A.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
206 KB
85
85