رکورد قبلیرکورد بعدی

" تأثیرتجویزسلنیوم بر سطح سرمیِ پروتئین فعالِ C و بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 109646
شماره مدرک : ‭ت۱۷۳۲۴‬
شماره راهنما : ‭QU۱۳۰/۵،ع۳۷۱ت،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏عبدالهی خوراسگانی ، مهران
عنوان : تأثیرتجویزسلنیوم بر سطح سرمیِ پروتئین فعالِ C و بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهران عبدالهی خوراسگانی
استاد راهنما : ؛ بابک علی کیایی، سعید عباسی
استاد مشاور : ؛ پرویز کاشفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۸ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۴۳۷۸است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: سلنیوم یک ریزمغذی ضروری با اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی می‌باشد که در سیستم دفاعی بدن نقش دارد، و شواهدی به نفع تاثیر آن در کاهش سطح سرمی پروتئین فعال C نیز موجود است. از طرفی تئوری‌هایی مبنی بر افزایش سطح سرمی فاکتورهای التهابی و نقش آنها در افزایش میزان بروز دلیریوم وجود دارد. این مطالعه با هدف تاثیر سلنیوم بر سطح سرمی پروتئین فعال C و میزان بروز دلیریوم صورت پذیرفت.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مورد-شاهدی، 100 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای اصفهان (س) (50 نفر به عنوان گروه سلنیوم و 50 نفر به عنوان گروه شاهد) طی 5 روز از نظر سطح سرمی پروتئین فعال C و بروز دلیریوم مورد بررسی قرار گرفتند و مقایسه شدند.یافته‌ها: در طی 5 روز بستری، 16 نفر در گروه سلنیوم و 26 نفر در گروه شاهد دچار دلیریوم شدند، که تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری بین دو گروه وجود نداشت (068/0 p-value:). میانگین سطح سرمی پروتئین فعال C در 5 روز بستری در گروه سلنیوم 20/2±1/11 و در گروه شاهد 65/1±75/16 بود، که به این معناست که سطح سرمی پروتئین فعال Cدر گروه شاهد بالاتر می‌باشد (0001/0>p-value).بحث:سطح سرمی پروتئین فعال C با تجویز سلنیوم کاهش می‌یابد اما میزان بروز دلیریوم در اثر تجویز سلنیوم کاهش قابل‌توجهی پیدا نمی‌کند. توصیه می‌گردد در این زمینه مطالعات بیشتری با حجم نمونه‌های بالاتر انجام گیرد.
توصیفگر : سلنیوم
: روان آشفتگی
: پروتئین راکتیو سی
: بخش مراقبت های ویژه
: Selenium
: Delirium
: C-Reactive Protein
: Intensive Care Units
شناسه افزوده : علی کیایی ، بابک، استاد راهنما
: ‏ عباسی، سعید، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The Effects of Selenium on C-Reactive Protein and Occurrence of Delirium in Patients admitted to Intensive Care Unit
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۷۳۶موجود‭‬
نظرسنجی