رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر یک برنامه آموزشی خانواده برعزت نفس کودکان مبتلا به لکنت مراجعه کننده به مراکز گفتار درمانی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 109650
شماره مدرک : ۱۶۸۴۳ت
شماره راهنما : ‭WM۴۷۵،ذ۱۸ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ذاکری برنطین ‏ سمانه پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر یک برنامه آموزشی خانواده برعزت نفس کودکان مبتلا به لکنت مراجعه کننده به مراکز گفتار درمانی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [پایان نامه]
نویسنده : / سمانه ذاکری برنطین
استاد راهنما : محبوبه نم نباتی
استاد مشاور : زهرا قضاوی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری کودکان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
صفحه شمار : ه، [۱۶۹] ص.:مصور، جدول، نمودار+سی دی
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۵۱۷۹ است.
چکيده : زمینه وهدف:گفتار، یکی از مهمترین و عینی ترین را ه های ارتباطی و خود ابرازی کودک با محیط پیرامونش است. لکنت از شایع ترین اختلالات گفتاری در کودکان است. لکنت یک پدیده روانی- حرکتی با پیچیدگی های فراوان است و زمانی پدید می آید که در جریان طبیعی گفتار، وقفه ای ناگهانی و غیرطبیعی به واسطه تکرار صداها، کلمات، عبارات، کشیده گویی، بیان صداها یا کلمات اضافی و قفل شدن دهان ایجاد شود. این اختلال سلامت روان کودک به ویژه عزت نفس او را به مخاطره می اندازد. به نظر می رسد با حمایت و اجرای برنامه های آموزشی در خانواده، بتوان عزت نفس را در کودکان إرتقا داد. بدین منظور این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی خانواده، بر عزت نفس کودکان مبتلا به لکنت انجام شد. روش: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است. نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شدکه ۲۴ نفر از کودکان مبتلا به لکنت مراجعه کننده به مراکز گفتار درمانی سطح شهر اصفهان به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل جای گرفتند. گردآوری اطلاعات به صورت قبل و بعد از مداخله انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمت اول مشخصات دموگرافیک وقسمت دوم برای سنجش عزت نفس از پرسشنامه کوپراسمیت استفاده شدو در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۸ SPSS صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره عزت نفس کودکان در گروه آزمون از ۲۲/۳ به ۳۰/۴ افزایش داشت و آزمون تی مستقل نیز نشان داد که میانگین نمرات تفاوت معنی¬داری بین دو گروه آزمون و مداخله داشته است(۰/۰۰۱ >p ). اما میانگین نمره عزت نفس کودکان در گروه کنترل تقریبا یکسان بود. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش حاضر، برنامه آموزشی خانواده در إرتقای توانمندی خانواده ها مؤثر است. بنابراین می توان از این برنامه آموزشی برای والدین،کودکان دارای لکنت در جهت رشد وتعالی افزایش عزت نفس بهره گرفت . کلیدواژه ها: برنامه آموزشی خانواده، عزت نفس،کودک مبتلا به لکنت، ایران ، پرستار
توصیفگر : لکنت زبان
: برنامه آموزشی
: خودپندار
: خانواده
: کودکان
: Stuttering
: Curriculum
: Self Concept
: Family
: Child
شناسه افزوده : ‏ نم نباتی ‏ محبوبه استاد راهنما
: ‏ قضاوی ‏ زهرا استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
Samaneh zakeriberentin A
Samaneh zakeriberentin A.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
244.86 KB
85
85
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۶۹۷موجود‭‬
نظرسنجی