رکورد قبلیرکورد بعدی

" عوامل موثربر پیش آگهی سندروم دیسترس حاد تنفسی در کودکان بستری شده در مرکز مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین(ع) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 109986
شماره مدرک : ‭ت۱۸۱۸۹
شماره راهنما : ‭WS۴۱۰،م۸۴۲م،۱۳۹۵‬
سرشناسه : موسوی راد‏، مهدیه السادات
عنوان : عوامل موثربر پیش آگهی سندروم دیسترس حاد تنفسی در کودکان بستری شده در مرکز مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین(ع) [پایان‌نامه]
نویسنده : / مهدیه السادات موسوی راد
استاد راهنما : محسن رئیسی، محسن جاری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۶ ص.: جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۴۸۷۶ است
چکيده : هدف: سندرم دیسترس حاد تنفسی (Acute Respiratory Distress syndrome( ARDS)علیرغم درمان شدید و تهویه مکانیکی طولانی مدت با مورتالیتی بالا و افت شدید کیفیت زندگی نجات یافتگان همراه است. مطالعات انجام شده بر پیش آگهی این سندرم متناقض می باشد لذا مطالعه حاضر جهت تعیین عوامل موثر بر سندرم دیسترس تنفسی حاد کودکان طراحی شده است.روش ها: در اين مطالعه مقطعی تمام پرونده ی بیماران بستری درPediatric Intensive Care Unit (PICU) بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان از سال 1391تا سال 1393 از بایگانی استخراج شده،پرونده های بیمارانی که با تشخیص نهایی ARDS وسن 1تا 15 سال تمام در بخش PICUبستری شده، وارد مطالعه شدند. 88 کودک بر اساس پیش آگهی به دو گروه فوت شده و بهبود یافته تقسیم شدندو اطلاعات بدست آمده شامل سن ،جنس،بیماری زمینه ای ، مدت بستری ، مشخصات تهویه مکانیکی ، گاز خون شریانی و, Pediatric risk of mortalityscore (PRISM)با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 22 بین دو گروه مقایسه شد.نتایج: بر اساس نتایج مطالعه متغیرهای موثر در مرگ و میر بیماران شامل نمرهPRISM بالا در بدو پذیرش ، Positive end-expiratory pressure (PEEP) بالاتر, Peak inspiratory pressure(PIP) بالاتر ودرگیری ارگان قلبی –عروقی و کلیوی ووجود ARDSبودند . (P<0/05)و متغیرهای سن , جنس , مدت بستری , وزن , PaO2,PaCO2 بين دو گروه تفاوت معني دار آماري نداشتند(P>0/05).نتیجه گیری: نمره PRISM در بدو پذیرش پیش بینی کننده مناسب مرگ ومیر در بخش مراقبت ویژه کودکان می باشد.
توصیفگر : سندرم زجر تنفس
: بخش مراقبت ویژه از کودکان
: پیش آگهی
: Respiratory Distress Syndrome
: Intensive Care Units, Pediatric
: Prognosis
شناسه افزوده : ‏رئیسی‏، محسن، استاد راهنما
: جاری، محسن، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Prognostic Factors of Outcome in Children with Acute Respiratory Distress Syndrome
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۸۱۹موجود‭‬
نظرسنجی