رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي بيان ژن های lncRNA-ATB و SETD8 در نمونه های بافتي سرطان معده و ارتباط آنها با متاستاز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 110150
شماره مدرک : ‭ت۱۸۱۹۷‬
شماره راهنما : ‭WI۳۲۰،ن۷۲۲ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نوربخش، نوشین
عنوان : بررسي بيان ژن های lncRNA-ATB و SETD8 در نمونه های بافتي سرطان معده و ارتباط آنها با متاستاز [پایان‌نامه]
نویسنده : / نوشین نوربخش
استاد راهنما : ؛ پروانه نیک پور
استاد مشاور : ؛ مجتبی عمادی بایگی، رسول صالحی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ژنتیک انسانی
صفحه شمار : ه، ۱۲۵ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۳۴۶۴ است.
چکيده : مقدمه: سرطان معده در ایران رتبه اول مرگ و ميرهاي ناشی از انواع سرطانها را به خود اختصاص داده است و عمده ي این مرگ و ميرها به این دليل است كه بيش از 80 درصد بيماران با سرطان معده در مرحله اي از بيماري تشخيص داده می شوند كه به دليل تهاجم و متاستاز، درمانهاي متداول تاثيري در افزایش طول عمر بيماران ندارد و در نهایت باعث مرگ بيماران می گردد. lncRNA ها مولکولهاي RNA با طول بيش از 200 نوكلئوتيد هستند كه قادر به كد كردن پروتئين نمی باشند. مطالعات اخير نقش این RNA ها را در تنظيم فرایند هاي بيولوژیکی مختلف نشان داده اند. در مطالعه حاضر، بيان دو ژن شامل lncRNA-ATB و SETD8 در رده هاي سلولی مختلف و بافتهاي توموري و غيرتوموري معده مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: 74 نمونه بافتی شامل نمونه هاي توموري و غيرتوموري)جفت شده( معده تهيه گردید. پرایمرهاي اختصاصی براي ژن هاي lncRNA-ATB ، SETD8 وGUSB (به عنوان کنترل داخلی) طراحی شد و از روش Real-time PCR کمی برای اندازه گیری سطح بیان نسبی این ژنها استفاده شد.نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از Real-time qRT-PCR در تمامی 5 رده سلولی (توموری و غیرتوموری) بیان هر دو ژن گزارش شده و بیشترین بیان نسبت به ژن کنترل داخلی برای هر دو ژن مربوط به رده سلولی HEK-293 بوده است. همچنین با بررسی نمونه های بافت معده مشخص شد بیان ژن lncRNA-ATB در نمونه های سرطانی کمتر از نمونه های غیرسرطانی می باشد. در بررسی خصوصیات کلینیکوپاتولوژی مشخص شد بین بیان ژن lncRNA-ATB و میزان تهاجم تومور رابطه معنادار منفی وجود دارد. افزایش بیان ژن SETD8 در بافتهای توموری معده در مقایسه با بافتهای غیرتوموری به صورت معناداری دیده شد. علاوه بر این ارتباط معناداری بین بیان ژن SETD8 و افزایش درجه ی تومور دیده شد. نتیجه گیری: بررسی نتایج حاصل از بيان دو ژن lncRNA-ATBو SETD8در نمونه هاي توموري و غيرتوموري جفت شده نشان داد كه بيان هر دو ژن در این بافت ها از الگوي هتروژنی پيروي می كنند. به نظر می رسد با بالا بردن تعداد نمونه هاي مورد آزمایش و بافت نرمال از افراد بدون سابقه ي ابتلا به سرطان معده می توان با قطعيت بيشتري در مورد الگوی بیان این ژن ها سخن گفت.
توصیفگر : سرطان های معده
: نمایش ژن
: متاستاز سرطان
: Stomach Neoplasms
: Gene Expression
: Neoplasms Metastasis
شناسه افزوده : نیک پور، پروانه ، استاد راهنما
: عمادی بایگی ، مجتبی، استاد مشاور
: صالحی، رسول، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of expression of lncRNA-ATB and SETD8 genes in gastric cancer tissue samples and their association with metastasis
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۸۳۵موجود‭‬
نظرسنجی