رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین راهبردهای توسعه دوراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 110207
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۰۴‬
شماره راهنما : ‭W۸۳,JI7,ف۸۲۶ت,۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏فلاح، خدیجه، پديدآور
عنوان : تدوین راهبردهای توسعه دوراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان [پایان نامه]
نویسنده : / خدیجه فلاح
استاد راهنما : سکینه سقائیان‌نژاد اصفهانی
استاد مشاور : اصغر احتشامی، مهناز صمدبیک
محل تحصیل : : دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : رشته فناوری اطلاعات سلامت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : و، ۱۵۷ص.:مصور: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۷۰۸ است
چکيده : مقدمه: به کارگیری فناوری دوراپزشکی می‌تواند سبب توزیع عادلانه مراقبت‌های تخصصی شود. با توجه به اینکه جهت پیاده سازی موفق و بهره وری هر فناوری عوامل تاثیر گذار متعددی وجود دارند که بایستی شناسایی گردند. بنابراین، ضروری است، جهت تدوین راهبردهای توسعه دوراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وضعیت موجود و محیط پیرامون این سازمان بررسی شود. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش پیمایشی است که با استفاده از فرآیند مطالعات راهبردی صورت پذیرفته است. جامعه پژوهش و روش نمونه گیری در4 مرحله به تر تیب عبارتند از: ۱-انتخاب مقالات مرتبط با موضوع پژوهش با نمونه گیری هدفمند، ۲- سرشماری ذینفعان کلیدی بالینی و اجرایی دوراپزشکی ۱۴۷ نفر ، ۳- نمونه گیری هدفمند ۱۴ نفر از افراد جامعه پژوهش ۴- تیم پژوهش و ۳ نفر آشنا با برنامه ریزی راهبردی با نمونه گیری هدفمند که جمعاً ۷ نفر وارد مطالعه شدند. پرسشنامه مرحله دوم، جهت ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (تعیین نوع عامل و میزان تاثیر) و پرسشنامه مرحله سوم جهت امتیازدهی به عوامل اولویت بندی شده مرحله دوم بود. هرچند، ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه، ابزارهای استاندارد برنامه‌ریزی راهبردی هستند؛ اما برای تایید روایی صوری- محتوایی (۸ مرحله) دوپرسشنامه با روایی اعضاء گروه فناوری اطلاعات سلامت تائید گردید. پایایی پرسشنامه‌ها با الفای کرونباخ برای پرسشنامه مرحله دوم ۹۷۱%و در پرسشنامه مرحله سوم ۹۱۱% به دست آمد. برای تحليل داده‌ها از روش آمار توصيفي (فراواني، ميانگين) و نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ استفاده شد. یافته ها: نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی ۲/۶۷ و ارزیابی عوامل خارجی سازمان ۲/۶۸ بود چون اعداد مذکورنزدیک به ۲/۵ است می‌توان استنباط نمود که این سازمان از نظر عوامل داخلی در حد متوسط به سمت قوت و عوامل خارجی در وضعیت متوسط قرار دارد وعملا نه ویژگی مثبتی برای استفاده از فرصت‌‌های خارج سازمانی داشته ونه این که دچار تهدید جدی از سوی عوامل خارج از سازمان می‌باشد و راهبردهای تهاجمی با 40درصد بیشترین راهبردهای ارائه شده بود. نتیجه گیری: این سازمان در جایگاه متوسط رو به بالا قرار دارد بنابراین با استفاده از راهبردهای ارائه شده می‌توان به این فناوری دست یافت.
توصیفگر : دورپزشکی
: تکنولوژی پزشکی
: توسعه راهبرد
: Telemedicine
: Technology, Medical
: Development Strategy
شناسه افزوده : ‏سقائیان نژاد اصفهانی‏، سکینه، استاد راهنما
: احتشامی، اصغر، استاد مشاور
: صمدبیک‏، مهناز، استاد مشاور
عنوان ديگر : Strategy Formulation for Developing Telemedicine in Isfahan University of Medical Sciences
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۳موجود‭‬
نظرسنجی