رکورد قبلیرکورد بعدی

" استخراج فراکسیون های مختلف اندام هوایی گیاه Pycnocycla caespitosa (سگ دندان پشته ای) و بررسی اثر اسپاسمولیتیک آن ها بر عضله صاف رحم رت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 110502
شماره مدرک : ‭ت۱۷۷۹۱‬
شماره راهنما : ‭QV۷۶۶،ع۲۹۸‮الف‬،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ عباسی، ‏ ، زینب
عنوان : استخراج فراکسیون های مختلف اندام هوایی گیاه Pycnocycla caespitosa (سگ دندان پشته ای) و بررسی اثر اسپاسمولیتیک آن ها بر عضله صاف رحم رت
نویسنده : زینت عباسی
استاد راهنما : سید مصطفی قنادیان ، حسن صدرایی ، غلامرضا اصغری
محل تحصیل : داروسازی و علوم دارویی
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : داروسازی
صفحه شمار : ۷۴ص.
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۶۸۶ است.
چکيده : مقدمه: انقباضات زودرس رحم یکی از عوامل عمده سقط و زایمان زودرس است. گیاه سگ دندان پشته ای در طب سنتی برای درمان قاعدگی دردناک و شدید کاربرد دارد و با نام محلی بنجه خارو شناخته می شود. عصاره هیدروالکلی و اسانس این گیاه اثر ضد اسپاسمی روی ایلئوم رت دارند. هدف از این مطالعه، استخراج عصاره هیدروالکلی این گیاه و فراکسیون های مختلف آن و بررسی فعالیت ضد اسپاسمی آن ها بر فعالیت انقباضی عضلات صاف رحم رت در محیط in vitro بود.روشاندام هوایی خشک شده گیاه با استفاده از اتانول 96% به روش ماسراسیون به مدت سه روز عصاره گیری شد. عصاره تغلیظ شده روی ستون کروماتوگرافی نرمال سیلیکاژل نوع 60 با حلال هگزان : استون (با افزایش تدریجی غلظت استون از 10 درصد به 100 درصد) قرار گرفت و پنج فراکسیون تهیه شد. تاثیر عصاره P. caespitosa و فراکسیون های 5-1، روی انقباضات ناشی از KCl و اکسی توسین در بافت رحمی که در Organ bath قرار گرفته بود، آزمایش و با نیفدیپین و ریتودرین مقایسه شدند. سپس ترکیبات عمده موجود در فعال ترین فراکسیون (فراکسیون شماره 4)، توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و دستگاه هایHPLC ، NMRو GC/MS مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفت.  نتایج(mM80) KCl در بافت های رحم جدا شده باعث ایجاد انقباضات تونیک شد. عصاره هیدروالکلی با غلظت g/mLµ2000-32 استفاده شد و در غلظت µg/mL2000، 48 ٪ از انقباضات ناشی از KCl را مهار کرد. فراکسیون های 4-1 با غلظت µg/mL500-32 مورد استفاده قرار گرفتند و در غلظت µg/mL500 انقباضات ناشی از KCl را به طور کامل (100 درصد) مهار کردند و IC50 به دست آمده به ترتیب برای فراکسیون های Fr1-4 عبارت است ازµg/mL 23 ± 155، µg/mL25 ± 197،µg/mL 35 ± 171 و µg/mL24 ± 146. فراکسیون Fr5 در مقایسه با عصاره هیدروالکلی اثر مهاری روی انقباضات رحمی ناشی از KCl نداشت. IC50 به دست آمده برای ریتودرین و نیفدیپین به ترتیب عبارت است از µg/mL20 ± 153 و mL/ng7 ± 12/13. پس از آنالیز فراکسیون Fr4، دو ترکیب ایزواستووانیلن و فالکاریندیول در آن شناسایی شدند. فالکاریندیول به دلیل میزان ناکافی مورد بررسی بیولوژیک قرار نگرفت، اما اثر ایزواستووانیلن به طور خالص روی انقباضات رحم رت بررسی شد کهIC50 به دست آمده برای ماده خالص ایزواستووانیلن روی انقباضات ناشی از KCl برابر باg/mL µ73 ± 571 می باشد. اكسی توسين ( IU/mL0005/0 (باعث ایجاد انقباضات ريتميک در رحم شد. فراکسیون Fr4، ریتودرین و ایزواستووانیلن انقباضات ناشی از اکسی توسین را به طور کامل مهار کردند و میزان IC50 برای آن ها به ترتیب برابر باg/mL µ 12 ± 130، g/mLµ48 ± 140 وg/mL µ15 ± 142 می باشد.نتیجه گیریعصاره هیدروالکلی P. caespitosa اثر ضداسپاسمی ضعیفی روی انقباضات رحم رت های ماده غیر باردار داشت، درحالی که برخی فراکسیون های آن ((Fr1-4، اثر ضد اسپاسمی قوی تری روی رحم داشتند و یکی از فراکسیون ها نیز فاقد اثر ضد اسپاسمی بود، بنابراین ضروری به نظر می رسد مواد فعال موجود در فراکسیون های فعال، شناسایی و خالص سازی شده واثرات فارماکولوژیکی آن ها نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
توصیفگر : گیاهان شفابخش
: گیاه سگ دندان پشته ایی
: عضله صاف رحم
: ضد اسپاسم
: فراکسیون ها
: گیاه بنجه خاور
: قاعدگی دردناک
: روش ماسراسیون
: اکسی توسین
: ریتودرین
: نیفدیپین
شناسه افزوده : ‏ قنادیان‏، مصطفی
: ‏ صدرایی‏ ، حسن
: ‏ اصغری‏ ، غلامرضا
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Extraction and antispasmodic effects of aerial parts of Pycnocycla caespitosa fractions on rat uterus smooth muscle contractions
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۴۲۹موجود‭‬
نظرسنجی