رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه تاثیر روش های تحلیل مشخصات معنایی و تحلیل مؤلفه های واجی بر توانایی نامیدن بیماران زبان پریش "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 110573
شماره مدرک : ‭ت۱۶۲۳۲‬
شماره راهنما : ‭WL۳۴۰/۵،ص۱۹۶م،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ صادقی، ‏ ، زهرا
عنوان : مقایسه تاثیر روش های تحلیل مشخصات معنایی و تحلیل مؤلفه های واجی بر توانایی نامیدن بیماران زبان پریش [پایان نامه]
نویسنده : / زهرا صادقی
استاد راهنما : ؛ لیلا قسیسین
استاد مشاور : ؛ ناهید بهارلویی، احمد عابدی
محل تحصیل : علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گفتار درمانی
صفحه شمار : و، ۶۷ ص.: : مصور؛ جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی: ۳۹۴۴۵
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: اختلال در نامیدن یکی از متداولترین علایم زبان پریشی است. اگرچه به طور معمول درمان های اختلال در نامیدن، بر روی سطوح معنایی و واج شناختی متمرکز می شود که اثربخشی هر دو نشان داده شده است، رابطه سطح شکست در فرایند نامیدن و پاسخ به رویکرد درمانی خاص نامشخص است. هدف از مطالعه¬ی حاضر، تعیین رابطه بین اثر درمان های تحلیل مشخصات معنایی (SFA) و تحلیل مؤلفه های واجی(PCA) با الگوی نقص عملکردی زیربنایی، در چارچوب یک مدل پردازش شناختی می باشد. مواد و روش ها: در یک طرح مورد منفرد متبادل، ۴ شرکت کننده زبان پریش انتخاب شدند. هر بیمار دو درمان را دریافت کرد. در SFA، مشخصه های معنایی مرتبط با کلمات هدف از بیماران استخراج گشت و در درمان PCA، مؤلفه های واجی کلمات هدف، تمرکز درمان بودند. نمرات دقت نامیدن در مرحله خط پایه با نمرات پس از درمان و پیگیری مقایسه شد. همچنین، تعمیم به آیتم های غیرآموزشی نیز تحلیل شد.یافته ها: هر دو درمان های SFA و PCA منجر به بهبود توانایی نامیدن در همه شرکت کنندگان شد اما اثربخشی رویکرد متناسب با نقص زیربنایی فرد بیشتر بود و بهتر حفظ شد. به این معنی که PCA برای شرکت کنندگان با آسیب واجی و SFA برای شرکت کنندگان با آسیب معنایی موثرتر بود.نتیجه گیری: یک رابطه مستقیم بین نقص عملکردی زیربنایی و پاسخ به درمانی خاص برای همه شرکت کنندگان، بدست آمد. بنابراین مدل شناختی پردازش واژگانی فرصتی را برای طراحی یک برنامه درمانی برپایه ماهیت نقص زیربنایی در بیماران فراهم می کند
توصیفگر : آفازی
: اختلالات گفتار
: آواشناسی
: Aphasia
: Speech Disorders
: Phonetics
: Anomia
شناسه افزوده : ‏ قسیسین‏ ، لیلا، ، استاد راهنما
: ‏ بهار لویی‏ ، ناهید، ، استاد مشاور
: ‏ عابدی‏ ، احمد، ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Comparative Effectiveness of Semantic Feature Analysis and Phonological Components Analysis for Anomia Treatment Patients with Aphasia
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۵۲۵موجود‭‬
نظرسنجی