رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه تاثیر فوری ارتفاع های متفاوت پاشنه کفش بر تعادل ایستا و الگوی حرکت اندام تحتانی طی فرآیند عبور از مانع در زنان جوان سالم ( ۱۸ تا ۳۰ سال) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 110605
شماره مدرک : ‭ت۱۶۲۳۹‬
شماره راهنما : ‭WE۱۰۴،ع۵۳۵م،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ عرب یعقوبی، ‏ ، لادن
عنوان : مقایسه تاثیر فوری ارتفاع های متفاوت پاشنه کفش بر تعادل ایستا و الگوی حرکت اندام تحتانی طی فرآیند عبور از مانع در زنان جوان سالم ( ۱۸ تا ۳۰ سال) [پایان نامه]
نویسنده : / لادن عرب یعقوبی
استاد راهنما : ؛ ابراهیم صادقی
محل تحصیل : علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
صفحه شمار : ۵۶ ص.: : مصور؛ جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: افزایش ارتفاع پاشنه کفش می تواند با تغییر در زوایای مفاصل اندام تحتانی و ستون فقرات و الگو های فعالیت عضلات، چالشی برای حفظ ثبات بدن در لحظه عبور مانع محسوب میشود. هدف این مطالعه بررسی اثرات تغییر اتفاع پاشنه کفش بر نوسانات مرکز فشار، ارزیابی تغییرات مفاصل اندام تحتانی و فاصله بین اندام و مانع در خانم های جوان و سالم است.روش ها: مطالعه بالینی از نوع متقاطع – تصادفی بر روی 32 دانشجوی دختر داوطلب با میانگین سنی ۰/۴+- ۲۲/۳ سال انجام شده است. زاویه مفاصل اندام تحتانی و فواصل افقی و عمودی بین پا و مانع ساجیتال در لحظه عبور از مانع اندازه گیری شده است. همچنین متغیرهای نوسان مرکز فشار بدن در وضعیت ایستاده توسط صفحه نیرو و در چهار حالت تصادفی پای برهنه، کفش بدون پاشنه، کفش با پاشنه سه سانتی متر و کفش با پاشنه 6 سانتی متر اندازه گیری شده است. سپس داده های جمع آوری شده با آزمون واریانس با داده های مکرر، تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: تحلیل آماری، تغییرات معنا دار در داده های دامنه جابجایی و سرعت مرکز فشار طولی و جانبی بدن در مقایسه بین ارتفاع های مختلف پاشنه کفش نشان می دهد (p<0.05). بلند شدن ارتفاع پاشنه موجب افزایش میانگین سرعت (p<0.01 , F (3,29) = 4/6)، طول جابجایی (F (3,29) = 23 , p<0.0001) و نوسانات (F (3,29) = 11/5 , p<0.001) مرکز فشار کف پا در جهت طولی بدن می شود. همچنین افزایش ارتفاع پاشنه باعث فلکشن زانوی عقبی (F (3,25) = 16/93 , p<0.001) و پلنتارفلکشن مچ پای عقبی (F (3,28) = 6/60 , p = 0.002) و جلویی (F(3,29) = 13/67 , p<0.001) و فاصله افقی پای جلویی (F(3,28) = 14/05 , p<0.001) میشود. افزایش ارتفاع پاشنه باعث کاهش فاصله افقی پای عقبی (F (3,28) = 14/7 , p<0.001) نیز میشود.نتیجه گیری: افزایش ارتفاع پاشنه در حالت ایستاده موجب تغییرات در پارامترهای تعادلی وضعیتی بدن می شود و می تواند زمینه ساز کاهش تعادل باشد. افزایش ارتفاع پاشنه در لحضه عبور مانع، بدن را در مقابل دو چالش قرار می دهد که جهت تطابق به تغییر زوایای مفصلی اندام تحتانی به خصوص مچ پا و زانو و تغییر در فاصله های بین مانع و پا در لحظه عبور نیاز دارد.
توصیفگر : تعادل
: پا ( اندام تحتانی )
: پاشنه پا
: زانو
: مچ پا
: وضعیت بدن
: Equilibrium
: Leg
: Heel
: Knee
: Ankle
: Posture
: Postural Balance
: Shoes
شناسه افزوده : ‏ صادقی‏ ، ابراهیم، ، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The Effect of Different Heel Heights in Static Balance and Movment Pattern of Lower Limbs on Obstacle Crossing in Healthy Young Females 18-30 olds
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۴۹۴موجود‭‬
نظرسنجی