رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر استفاده از سطح بافت دار بر روی کفی ساده و گوه خارجی بر تعادل ایستا و کینماتیک مچ پا طی راه رفتن در اراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 110647
شماره مدرک : ‭ت۱۶۲۴۹
شماره راهنما : ‭WE۸۸۰،ج۶۱۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ جمالی، ‏ ، اکرم
عنوان : بررسی تاثیر استفاده از سطح بافت دار بر روی کفی ساده و گوه خارجی بر تعادل ایستا و کینماتیک مچ پا طی راه رفتن در اراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا [پایان نامه]
نویسنده : / اکرم جمالی
استاد راهنما : ؛ سعید فرقانی
محل تحصیل : علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
صفحه شمار : ذ، ۵۸ ص.: : مصور؛ جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: بی ثباتی عملکردی مچ پا در بین ورزشکاران بسیار شایع است. این افراد به دلیل آسیب سپتورهای مفصلی کنترل کاملی بر مفصل مچ پا ندارند و حین فعالیت های عملکردی دچار بی ثباتی و خالی شدن مکرر مچ پا می شوند. افزایش اینورژن و پلانتارفلکشن، افزایش تغییر پذیری و کاهش تعادل از تغییرات بیومکانیکی مهم در این افراد می باشد. استفاده از سطح بافت دار بر روی کفی بافت دار بر روی کفی با تاثیر بر گیرنده های حسی سطح پلانتار پا ممکن است بر پارامترهای بیومکانیکی این افراد موثر باشد. از طرفی دیگر، کوه خارجی یکی از شایع ترین ارتزهایی است که با کاهش اینورژن می تواند مفاصل پا و مچ پا را در وضعیت مناسب قرار داده و احتمال بی ثباتی و پیچ خوردگی را در این افراد کاهش دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از سطح بافت دار بر روی کفی ساده و گوه خارجی بر تعادل ایستا و کینماتیک مفصل مچ پا با طی راه رفتن در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا میباشد.مواد و روش: در مطالعه ای نیمه تجربی از نوع قبل و بعد 20 ورزشکار (با میانگین سنی 4.73 – 25.3) با علائم بی ثباتی عملکردی شرکت داشتند. آزمون اصلی طی سه مداخله: 1) کفی ساده 2) استفاده از سطح بافت دار بر روی کفی ساده 3) استفاده از سطح بافت دار بر روی گوه خارجی انجام شد.داده های کینماتیک و نیرو با استفاده از صفحه نیرو و 7 دوربین مادون قرمز طی 3 بار ایستادن و 5 بار راه رفتن در مسافتی به طول ده متر اندازه گیری و جهت آنالیز به نرم افزار visual3D انتقال داده شد. متغیرهای کینماتیکی طی دو بازه زمانی فاز استانس و 200 میلی ثانیه قبل و بعد از اولین برخورد پاشنه با زمین بررسی شد.تست تعادل حین ایستادن روی دو پا، با چشم باز و با استفاده از صفحه نیرو جمع آوری و سپس 30 ثانیه میانی تست جهت آنالیز انتخاب شد.تغییر پذیری بازه ای و نقطه ای حرکت مچ پا، به ترتیب با استفاده از متغیرهای ضریب همبستگی چندگانه (CMC) و ضریب همبستگی درونی (ICC) محاسبه شد.در نهایت به منظور آنالیز آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.نتایج: استفاده از سطح بافت دار بر روی کفی ساده حین ایتادن منجر به کاهش معنادار مساحت ناحیه دایره ای محاط بر محدوده حرکت مرکز فشار گردید و حدود این 30 درصد این متغیرها در مقایسه با کفی ساده کاهش داد (p=0.014). استفاده از سطح بافت دار بر روی گوه خارجی در مقایسه با کفی ساده تاثیر معناداری بر متغیرهای تعادل نداشت (p>0.05).کینماتیک مچ پا حین استفاده از بافت دار بر روی کفی ساده در مقایسه با کفی ساده، در هیچ یک از صفحات تغییر معناداری نشان نداد (p>0.05). استفاده از سطح بافت دار بر روی گوه خارجی در مقایسه با کفی ساده، اورژن را طی فاز استانس افزایش داد (p<0.05).استفاده از سطح بافت دار بر روی کفی ساده نسبت به کفی ساده در هیچ یک از صفحات تغییر معناداری در CMC و ICC ایجاد نکرد (p>0.05). استفاده از سطح بافت دار بر روی گوه خارجی بر مقایسه با کفی ساده، باعث افزایش معنادار CMC در فاز استانس در صفحه فرونتال گردید (p=0.015). در صفحه فرونتال، استفاده از سطح بافت دار بر روی گوه خارجی باعث افزایش ICC در 200 میلی ثانیه قبل از برخورد پاشنه با زمین لحظه برخورد پاشنه با زمین و 200 میلی ثانبه بعد از برخورد پاشنه با زمین گردید. تغییرات ICC در سایر صفحات روند مشخصی را نشان نداد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه استفاده از بافت و گوه خارجی در افراد با بی ثباتی عملکردی ممکن ریسک آسیب و پیچ خوردگی های مکرر را کاهش دهد، هرچند برای تعمیم نتایج نیاز به تحقیق بیشتر می باشد.علاوه بر این، دسترسی آسان، هزینه پایین و کاربرد آسان این مداخلات می تواند آنها را به راهکاری مناسب برای بالا بردن سطح فعالیت و کیفیت زندگی در افراد با بی ثباتی عملکردی مچ پا تبدیل کند.
توصیفگر : مچ پا
: تعادل
: وضعیت بدن
: طرز راه رفتن
: Ankle
: Equilibrium
: Posture
: Gait
شناسه افزوده : ‏ فرقانی‏ ، سعید، ، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۴۹۲موجود‭‬
نظرسنجی