رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان فرسودگی شغلی در پزشکان خانواده روستایی استان اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 111216
شماره مدرک : ‭ت۱۸۳۳۸‬
شماره راهنما : ‭WM۱۷۲،م۶۸۱ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏معین، ، ندا
عنوان : بررسی میزان فرسودگی شغلی در پزشکان خانواده روستایی استان اصفهان [پایان نامه]
نویسنده : / ندا معین
استاد راهنما : غلامحسین احمدزاده
استاد مشاور : ؛ علیرضا صفائیان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۲۷ ص.: : جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۰۲۰ است
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : سابقه و هدف: امروزه براي ارایه خدمات مطلوب پزشکی و بهداشتی، تأکید زیادي بر سلامت جسمانی و روانی پزشکان خانواده می شود و فرسودگی شغلی از جمله مؤلفه هاي آسیب رسان بر سلامت پزشکان خانواده معرفی شده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت فرسودگی شغلی پزشکان خانواده روستایی استان اصفهان صورت پذیرفت.مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و بصورت مقطعی انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل تمام پزشکان خانواده شاغل در استان اصفهان می باشد که با توجه به شرایط ورود و خروج از مطالعه برای ۱۵۵ نفر از آنان پرسشنامه ارسال و تکمیل شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS شد و به منظور تجزیه و تحلیل متغیرهای تحلیلی از آزمون های آماری t مستقل وضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان ۸/۱ ± ۳۵/۳ سال بود که ۲۹% (۴۵ نفر) مرد و ۷۱% (۱۱۰ نفر) زن با میانگین سابقه کاری ۷/۵ سال در تیم سلامت بودند. نمره‌ی کلی فرسودگی شغلی و نمره در هریک از حیطه های خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی در پزشکان خانواده استان اصفهان پایین می‌باشد. آزمون t مستقل نشان داد که نمره کلی فرسودگی شغلی و در حیطه‌های خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی بین خانم ها و آقایان و افراد مجرد و متاهل تفاوت معنادار نداشتند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سابقه کاری با نمره کل فرسودگی شغلی و نمره عدم کفایت فردی رابطه مستقیم وجود دارد. نمره مسخ شخصیت در کسانی که در سایر مراکز اشتغال به کار دارند به طور معناداری بیشتر است و میزان عدم کفایت فردی در کسانی که در محل بیتوته داشته اند به طور معناداری بیشتر بوده است.نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش حاضر و با توجه به ماهیت استرس‌زای شغل پزشک خانواده، توجه ویژه مسئولین بهداشت و درمان به عامل فرسودگی شغلی و میزان آن و نیز ارائه و اجرای راهکارهایی برای پیشگیری از ایجاد یا حداقل کاهش اثرات و مضرات ناشی از آن، ضروری است
توصیفگر : فرسودگی شغلی
: پزشکان خانواده
: خستگی روانی
: شخصیت
: Burnout, Professional
: Physicians, Family
: Mental Fatigue
: Personality
شناسه افزوده : احمدزاده ‏ ، غلامحسین ، استاد راهنما
: ‏ صفائیان،‏ علیرضا ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The Investigation of burnout in rural family physicians of Isfahan province
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۹۵۱موجود‭‬
نظرسنجی