رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثر محافظتی و آنتي‎اكسيداني عصاره هيدروالكلي اندام هوایی گیاه گلدر((Burm.) Boiss. Otostegia persica) بر آسیب ناشی از هیدروژن پروکساید در سلولهای اندوتليال انسانی (HUVEC) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 111478
شماره مدرک : ‭ت۱۷۸۵۰‬
شماره راهنما : ‭QV۷۶۶،ی۵۹ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ یعقوبی، ‏ ، سمانه
عنوان : بررسي اثر محافظتی و آنتي‎اكسيداني عصاره هيدروالكلي اندام هوایی گیاه گلدر((Burm.) Boiss. Otostegia persica) بر آسیب ناشی از هیدروژن پروکساید در سلولهای اندوتليال انسانی (HUVEC)
نویسنده : سمانه یعقوبی
استاد راهنما : لیلی صفائیان ، شقایق حق جوی جوانمرد، نصراله قاسمی دهکردی
محل تحصیل : داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۸۷ص.
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره 393086 است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : خلاصه فارسی مقدمه: گیاه ((Burm.) Boiss. Otostegia persica) متعلق به خانواده نعناعیان است که یک گیاه بومی ایران میباشد که به طور گسترده در در جنوب و جنوب شرق ایران وجود داد. مطالعات فارماکولوژی روی این گیاه اثرات آنتی اکسیدانی، آنتی میکروبی، آنتی دیابتی، ضد التهابی، ضد فشارخون و محافظت کبدی را نشان داده است. این مطالعه اثر محافظتی و آنتي‎اكسيداني عصاره هيدروالكلي اندام هوایی گیاه گلدر بر آسیب ناشی از هیدروژن پروکساید در سلولهای اندوتليال انسانی ( HUVEC) را ثابت کرده است. مواد و روش ها: عصاره هیدرو الکلی گیاه گلدر به روش پرکولاسیون تهیه شد و برای استفاده در آزمایش با DMSO 1% رقیق شد و محتوای فنلی کل عصاره این گیاه با روش فولین سیوکالتو مشخص شد. سلول‌های HUVEC به مدت 24 ساعت با عصاره هیدرو الکلی گیاه گلدر با غلظت‌های 25 تا 1000 میلی مولار تیمار گردید و سپس در معرض H2O2 با غلظت 5/0 میلی مولار به مدت 2 ساعت قرار گرفت و قابلیت زنده ماندن سلول‌ها و اثر محافظتی گیاه با استفاده از روش MTT ارزیابی شد. غلظت هیدرو پراکسید‌ها بر اساس اکسیداسیون یون فروس بوسیله معرف زایلنون نارنجی در محیط خارجی و داخلی سلول تعیین گردید و همچنین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی احیای یون فریک FRAP در سلول‌های تیمار شده با عصاره هیدروالکلی گلدر بر اساس احیای کمپلکس فریک تری پریدیل تریازین به فروس در محیط خارج و داخل سلولی ارزیابی شد .نتایج: در این مطالعه برای ایجاد ROS در سلول‌های HUVEC از هیدروژن پروکساید استفاده گردید. مطالعه انجام شده نشان داد که تیمار سلول¬هایHUVEC با عصاره O. persica در غلظت¬های (250-100) میلی¬ مولار باعث کاهش قابل توجه سمیت ناشی از H2O2 شده است.انکوبه شدن سلولهای HUVEC با عصاره گیاه گلدر در غلظت 250 میلی مولار باعث افزایش FRAP داخل سلولی و در غلظتهای 25و 250 میلی مولار باعث افزایش FRAP خارج سلولی شد. همچنین مشاهده شد که هیدروپروکساید داخل و خارج سلولی بعد از دو ساعت مواجه شدن با H2O2 5/0 میلی مولار افزایش ق+ابل توجهی داشته است و انکوبه شدن سلول¬هایHUVEC با عصاره گیاه گلدر در غلظت¬های (100-250) باعث کاهش هیدروپروکساید داخل و خارج سلولی در مقایسه با گروه کنترل (01/0 P< و 001/0 P<) گشته است. بحث: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه گلدر در غلظت¬های 25-250 به طور موثری اثر حفاظتی در برابر سمیت ناشی ازH2O2 داشته است. همچنین نشان داده است که عصاره گیاه گلدر از طریق کاهش غلظت هیدروپراکسایدها و افزایش سطح FRAP اثر آنتی¬اکسیدانی داشته است. نتیجه میشود که گیاه گلدر در برابر آسیب استرس اکسیداتیو در سلول‌های HUVEC به علت محتوای بالای ترکیبات فنولی دارای اثرات محافظتی می‌باشد.
توصیفگر : عصاره هیدروالکلی
: آنتی اکسیدانی
: هیدروژن پروکساید
: سلولهای اندوتليال انسانی
: استرس اکسیداتیو
: Otostegia persica
شناسه افزوده : ‏‏صفائیان ‏‏ ، لیلی
: ‏‏ حق جوی جوانمرد‏ ، شقایق
: ‏قاسمی دهکردی ‏ ، نصراله
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The effect of hydroalcoholic extract of Otostegia persica (Burm.) Boiss. against H2O2-induced oxidative stressin human endothelial cells (HUVEC)
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۴۹۵موجود‭‬
نظرسنجی