خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112014
شماره مدرک : ‭ت۱۶۱۳۶‬
شماره راهنما : ‭WY۱۱۵،ر۳۴۷ت،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ ربیعی‏ ، لیلی
عنوان : تبیین نیازهای مراقبین خانوادگی بیماران همودیالیز، تدوین و اجرای برنامه مداخله¬ی توانمندسازی مبتنی بر تئوری شناختی- اجتماعی: یک مطالعه ترکیبی
نویسنده : لیلی ربیعی
استاد راهنما : احمدعلی اسلامی
استاد مشاور : حیدرعلی عابدی ، رضا مسعودی ، غلامرضا شریفی راد
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دكتراي تخصصی
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
صفحه شمار : ۳۸۶ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره: ۳۹۳۷۹۲
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: شناخت نیازها و دغدغه های مراقبین بیماران همودیالیزی در موقعیت پیچیده مراقبت از بیماران و همچنین طراحی و ارزیابی مقیاس برای سنجش آن نیازها و سپس طراحی و اجرای برنامه مداخلاتی مبتنی بر نیاز می تواند منجر به تسهیل فرآیند مراقبتی مراقبین و افزایش کیفیت مراقبت از بیماران گردد. غالب مطالعات انجام شده بر روی نیازهای خود بیماران همودیالیز تمرکز یافته است، لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی و اجرای برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز مراقبین خانوادگی بیماران همودیالیز به صورت یک مطالعه ترکیبی تدوین گردید.مواد و روشها: در مرحله اول، تحقیق به روش کیفی از نوع توصیفی- اکتشافی با 21 مشارکت کننده که به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند، در شهر اصفهان در سال 1392- 1393 انجام گردید. در مرحله دوم، تحقیق کمی به دو روش مقطعی و کارآزمایی بالینی به ترتیب با مشارکت 202 و 70 مراقب خانوادگی بیماران همودیالیز، در شهر شهرکرد در سال 1394 انجام شد. آنالیز اطلاعات مرحله کیفی با استفاده از روش دو مرحله ای کد گذاری باز و انتخابی اشتراوس و کوربین و در مرحله کمی با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی رگرسیون، پیرسون، کای-اسکوئر، تی زوجی، تی مستقل و آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری در محیط نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام گرفت.یافته ها: نتایج مرحله کیفی اين مطالعه در قالب نه طبقه اصلي شامل واماندگی عاطفی؛ مراقبت معنوی؛ بار مراقبتی طاقت فرسا؛ رویارویی با چالش عدم تبعیت؛ تنش در مراقبت؛ حمایت اجتماعی ناکافی؛ سردرگمی، ابهام و عدم اطمینان؛ آموزش نارسا و نامتناسب و مهارت های سازگاری پدیدار شد. در مطالعه مقطعی پرسشنامه ها بر اساس یافته های تحقیق کیفی طراحی گردید که شامل پرسشنامه واماندگی عاطفی؛ عدم اطمینان؛ حمایت اجتماعی؛ بار مراقبتی؛ رویارویی با چالش عدم تبعیت؛ تنش در مراقبت؛ مراقبت معنوی؛ مهارت های سازگاری و عملکرد مراقبتی بودند. از میان پرسشنامه های مذکور، مقیاس های بار مراقبتی، مراقبت معنوی و مهارت های سازگاری، رفتار مراقبتی را پیش بینی می-کردند(05/0 P ≤). در حالیکه انتظارات پیامد، خودکارآمدی، واماندگی عاطفی، عدم اطمینان، حمایت اجتماعی، رویارویی با چالش عدم تبعیت و تنش در مراقبت، پیش بینی کننده های قوی برای رفتار مراقبتی نبودند(05/0P ≥). نتایج مداخله آموزشی، تفاوت معنی داری را در میانگین نمرات بار مراقبتی، مراقبت معنوی، انتظار پیامد مثبت، مهارت های سازگاری مسئله مدار، مهارت های سازگاری هیجان مدار با شیوه مقابله ای مناسب، مهارت های سازگاری هیجان مدار با شیوه مقابله ای نامناسب، خودکارآمدی و رفتار مراقبتی بلافاصله و 1ماه بعد از مداخله در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد(05/0P ≤). میانگین نمرات انتظار پیامد منفی 1 ماه بعد از مداخله، در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود(05/0P≥).بحث و نتيجه‌گيري: نتایج این مطالعات نشان داد که فرآیند مراقبت از بیمار همودیالیز می¬تواند موقعیت پر تنش و استرس-زائی را برای مراقبین فراهم نماید؛ به نحوی که در غياب يك سيستم منسجم و ساختارمند حمايتي، مراقبين دچار فشار مراقبتی، سردرگمي و در پاره اي از موارد استیصال از ادامه روند درمان و مراقبت از بیماران خود شده و آنچه که باعث تدوام نقش مراقبتي آنان مي گردد، در بسياري از موارد توكل به خدا و مراقبت معنوی بوده است. به همین منظور با اجرای برنامه های حمایتی و آموزشی که بر اساس نیازهای خود مراقبین و با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی مذهبی آنان طراحی شده، نه تنها می توان با افزایش دانش و توان مراقبتی مراقبین، تنش مراقبتی و مشکلات آنان را کاهش داد، بلکه با افزایش اعتماد به نفس، مهارت های سازگاری، خودکارآمدی و توانمندی مراقبین، می توان زمینه را برای ارائه مراقبت های ایمن به بیماران خصوصاً در منزل فراهم نمود.
توصیفگر : بیماران همودیالیز
: توانمندسازی
: مراقبت
: مراقبت معنوی
: مراقبین خانوادگی
: تئوری شناختی اجتماعی
شناسه افزوده : ‏ اسلامی‏ ، احمدعلی
: عابدی ‏ ، حیدرعلی
: ‏ مسعودی، رضا
: شریفی راد‏ ، غلامرضا
شناسه افزوده : ‏‏
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :