خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112400
شماره مدرک : ‭ت۱۶۱۶۳‬
شماره راهنما : ‭WA۴۸۵،ح۶۷۳م،۱۳۹۵‬
سرشناسه : حق شناس‏‏ ، بهنام
عنوان : مقایسه تأثیر جلیقه های خنک کننده ایرانی و خارجی بر روی شاخص های استرین فیزیولوژیکی وادراکی و توانایی انجام کار درشرایط گرم و مرطوب عسلویه
نویسنده : بهنام حق شناس
استاد راهنما : حبیب الله دهقان
استاد مشاور : محمد جواد طراحی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : بهداشت حرفه ای
صفحه شمار : ۷۳ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره : 394563
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه : جهت پیشگیری از استرس گرمایی و حفظ کارایی افراد در محیط های کاری گرم، کاهش سطح استرس حرارتی کارگران امری ضروری است ؛ هدف این مطالعه بررسی مقایسه تاثیر جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و جلیقه خنک کننده ایرانی ژل یخ اسپادانا بر روی شاخص استرین فیزیولوژیکی و شاخص استرین ادراکی و توانایی انجام کار درشرایط گرم و مرطوب عسلویه بود.مواد و روش ها : این مطالعه مقطعی و مداخله ای بر روی 90 نفر(30 نفر با جلیقه حنک کننده ایرانی حاوی بسته های خنک کننده ژل یخ اسپادانا، 30 نفر با جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و 30 نفر فاقد جلیقه ) از کارگران با سطح فعالیت جسمانی و لباس یکسان در منطقه عسلویه با میانگین دمایی47 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی95 درصد در تابستان 1395 انجام شد. ضربان قلب ، دمای دهانی به منظور سنجش شاخص استرین فیزیولوژیکی PSI ، پرسشنامه های PESI ، HSSI به منظورسنجش شاخص استرین ادراکی و میزان تعریق در هنگام استفاده از جلیقه ها و در گروه شاهد و همچنین شاخصWBGT به مدت 120 دقیقه اندازه گیری گردید، چک لیست توانایی فردی ( CIS) و پرسشنامه ارزیابی راحتی جلیقه نیز تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه داده ها در زمان ها و گروههای مختلف با هم از آزمونRepeated measures استفاده و تمام تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 21 SPSSانجام شد.یافته ها : میانگین شاخصWBGT برای هر سه گروه C ° 65/37 بدست آمد، میانگین ضربان قلب در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده ایرانی و پارافینی و شاهد به ترتیب 76/91،53/89، 07/97 ضربان در دقیقه، میانگین دمای دهانی به ترتیب7/36، 6/36،78/36 درجه سانتی گراد ، میانگین شاخص استرین فیزیولوژیکی PSI به ترتیب 18/3، 29/2 و 12/6 بود. شاخص استرین فیزیولوژیکی در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده خارجی و ایرانی در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (P<0/001) . نمره پرسشنامه راحتی جلیقه خنک کننده در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده پارافینی در مقایسه با جلیقه خنک کننده ایرانی معنی دار نبود(P>0/05). میانگین شاخص استرین ادراکی PESI و HSSI در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده ایرانی حاوی بسته های خنک کننده ژل یخ اسپادانا ، تغییر فازی پارافینی و گروه شاهد به ترتیب 39/7، 36/6، 95/9 ، 33/6، 92/5، 28/13بود. میانگین امتیاز شاخص استرین ادراکی PESI و HSSI در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و ایرانی حاوی بسته های خنک کننده ژل یخ اسپادانا در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (P<0/001) . میانگین امتیاز شاخص CISدرگروه استفاده کننده جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و ایرانی حاوی بسته های خنک کننده ژل یخ اسپادانا در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (P<0/001) . نتیجه گیری : یافته های مطالعه نشان داد که جلیقه خنک کننده پارافینی و جلیقه خنک کننده ایرانی ژل یخ اسپادانا می تواند در شرایط گرم و مرطوب عسلویه در فصل تابستان به مدت90دقیقه از طریق کاهش دمای دهانی ، ضربان قلب ، شاخص استرین فیزیولوژیکی و شاخص استرین ادارکی و افزایش توانایی انجام کار سطح استرس حرارتی کاربران را تا میزان قابل قبول و مناسبی کاهش دهند .
توصیفگر : بهداشت شغلی
: جلیقه های خنک کننده
: دمای هوای محیطی
: شاخص های فیزیولوژیکی
: شاخص های ادراکی
: توانایی انجام کار
: شرایط گرم و مرطوب
: عسلویه
شناسه افزوده : دهقان ‏‏ ، حبیب الله
: طراحی، محمد جواد
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The effect of Iranian and foreign cooling vests On physiological and perceptual strain index and ability to work in hot and wet condition of Assaluyeh
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :