رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عوامل موثر بر دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در استان خراسان شمالی : یک مطالعه کوهورت تاریخی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112495
شماره مدرک : ‭ت۱۸۱۲۱‬
شماره راهنما : ‭WF۲۰۰،ج۴۴۸ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : جعفرزاده حصاری، ‏ ، ‏ مهسا
عنوان : بررسی عوامل موثر بر دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در استان خراسان شمالی : یک مطالعه کوهورت تاریخی
نویسنده : مهسا جعفرزاده حصاری
استاد راهنما : مهری رجالی ، بهزاد مهکی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی
يادداشت : شماره طرح: 395554
چکيده : زمینه و هدف: سل یک بیماری باکتریال است که بوسیله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد میشود. سل ریوی بیش از 80%موارد سل را تشکیل می دهد. با وجود دسترسي به درمان مؤثر براي بيماري سل ريوي، زمان منفي شدن اسمير خلط بيماران مبتلا تحـت تـأثير عوامل مختلف، مطابق انتظار نيست. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در استان خراسان شمالی می باشد.مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک کوهورت تاریخی است، که در آن همه موارد مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت استان خراسان شمالی ، طی سالهای1384تا1394 ، وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات بیماران از نرم افزار ثبت بیماران و همچنین دفاتر ثبت سل موجود در مراکز بهداشت استخراج گردید. ارتباط طول دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط بیماران با عوامل موثر برآن با آزمون رگرسیون لجستیک رتبه ای و با پیامد درمان با استفاده ار رگرسیون لجستیک چند گانه تعیین گردید.نتایج: در پایان ماه دوم درمان، میزان منفی شدن اسمیر خلط 72.6% بود. داشتن اعتیاد در افراد شانس منفی نشدن اسمیر خلط در پایان ماه ششم را 151/3 برابر می‎کند(p =0.034)، و همچنین افزایش چگالی باسیل نیز رابطه معنی دار با طول دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط نشان داد(p<0.001). نتیجه گیری: یافته های نشان داد طول دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط در بیماران در پایان ماه دوم درمان، نشان دهنده دست نیافتن به میزان مورد انتظار درمان بیماران مسلول در جامعه مورد مطالعه است.
توصیفگر : سل ریوی
: منفی شدن اسمیر خلط
: استان خراسان شمالی
شناسه افزوده : رجالی‏، مهری
: مهکی‏ ، بهزاد
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Factors affecting period sputum smear negative pulmonary tuberculosis in north Khorasan province: a historical cohort study
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۴۳۲موجود‭‬
نظرسنجی