رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان افزایش پلاکت بعد از تزریق آن در افراد بالای چهل سال بستری شده در بیمارستان الزهرا(س) طی سال های ۱۳۹۲- ۱۳۹۴ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112664
شماره مدرک : ‭ت۱۸۴۲۴
سرشناسه : منطقی ‏‏‏، فاطمه
عنوان : بررسی میزان افزایش پلاکت بعد از تزریق آن در افراد بالای چهل سال بستری شده در بیمارستان الزهرا(س) طی سال های ۱۳۹۲- ۱۳۹۴ [پایان‌نامه]
نویسنده : / فاطمه منطقی
استاد راهنما : ؛ بابک علی کیائی، تقی هاشمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۱ ص.: جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره: ۳۹۵۳۶۵ است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: هموستاز روند همودینامیکی است که پلاکت و جدار عروق در آن نقش اصلی را ایفا می کند. درمان با تزریق پلاکت یک مراقبت استاندارد برای بیماران ترومبوسیتوپنیک محسوب می شود، اگرچه برخی مطالعات، کاهش پیش رونده در میزان افزایش بعد از ترانسفوزیون پلاکت را طی ۱، ۱۸ و ۲۴ ساعت گزارش کرده اند.روش: در این مطالعه از پرونده ی ۳۵ بیمار بستری بالای چهل سال که تحت تزریق پلاکت قرار گرفته اند,استفاده شده و سطح پلاکت خون آنان در قبل و بعد تزریق پلاکت اندازه گیری گردید و ارتباط میزان افزایش سطح پلاکت با متغیرهای دموگرافیک و بالینی بیماران تعیین و مقایسه گردید.نتایج: میانگین تعداد پلاکت‎ خون بعد از تزریق پلاکت بطور معناداری بیشتر از میانگین آن قبل از تزریق پلاکت است (۰/۰۰۱ = P-value). فاکتور های جنسیت، اسپلنومگالی، تب و هپارین تاثیر معناداری در تغییر تعداد پلاکت خون داشتند (۰/۰۵ > P-value) اما فاکتور خونریزی تاثیر قابل ملاحظه ای در این مورد نداشت.نتیجه گیری: ميزان بروز ترومبوسيتوپني و مرگ در بيماران بستري در ICU بالا بوده و جاي نگراني دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تزریق پلاکت در بیماران نیازمند به آن، موثر بوده و باعث افزایش سطح پلاکت در این بیماران بعد از تزریق می شود. همچنین عوامل متعددی مانند جنسیت، اسپلنومگالی، تب و هپارین بر میزان افزایش سطح پلاکت بعد از تزریق، تاثیر می گذارد
توصیفگر : بندآوردن خون
: همودینامیکی
: تزریق
: پلاکت های خون
: اسپلنو مگالی
: Homeostasis
: Hemodynamics
: Blood Piatelets
: Splenomegaly
شناسه افزوده : علی کیائی‏‏‏، بابک ، استاد راهنما
: هاشمی ‏‏‏، تقی ، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of platelet elevation after injection in patients over 40 years of age admitted in Alzahra hospital du ring 1392 to 1394
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی