رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی آسپرژیلوس و پنوموسیستیس در نمونه های برونکوآلوئولارلاواژ مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء(س) اصفهان و تعیین حساسیت ایزوله های آسپرژیلوس به ایتراکونازول و وریکونازول "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112744
شماره مدرک : ‭ت۱۸۴۴۱
سرشناسه : کیانی پور‏‏، سحر
عنوان : بررسی توزیع فراوانی آسپرژیلوس و پنوموسیستیس در نمونه های برونکوآلوئولارلاواژ مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء(س) اصفهان و تعیین حساسیت ایزوله های آسپرژیلوس به ایتراکونازول و وریکونازول [پایان‌نامه]
نویسنده : / سحر کیانی پور
استاد راهنما : ؛ پروین دهقان
استاد مشاور : ؛ محمد امامی اردستانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : قارچ شناسی پزشکی
صفحه شمار : ۶۳ ص.: جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره: ۳۹۵۷۸۰ است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: اسپور قارچ های رشته ای به طور پراکنده در طبیعت به صورت فرصت طلب وجود دارند. گونه های آسپرژیلوس به خصوص گونه ی فومیگاتوس قادر به ایجاد عفونت در افراد مستعد و دارای نقص سیستم ایمنی می باشد. از داروهای ضد قارچی در درمان آسپرژیلوزیس می توان به آمفوتریسینB، ایتراکونازول، وریکونازول و کاسپوفونژین اشاره کرد. پنوموسیستیس جیرووسی به عنوان یک عامل فرصت طلب شناخته شده است که باعث ایجاد عفونت پنوموسیستوزیس قسمت های تحتانی دستگاه تنفسی افراد دارای نقص سیستم ایمنی به ویژه افراد مبتلا به ایدز شده است. این میکروارگانیسم حتی می تواند در ریه ی افراد بدون علائم بالینی ریوی وجود داشته باشد. کاندیدا، فلور نرمال پوست و سطوح مخاطی از جمله دستگاه تنفسی انسان است و در شرایط مساعد با ایجاد سودوهایف قادر به ایجاد بیماری می باشد. قارچ هایی از قبیل رايزوپوس، پني سيليوم، فوزاریوم، و سودوآلشریا بوئیدی را علاوه بر قارچ های قید شده توانسته اند از نمونه های بالینی جدا کنند. مواد و روش کار: بعد از پر کردن فرم پرسشنامه تحقیقاتی، 120 نمونه ی BAL،گرفته شد. از رسوب نمونه ها دو لام یکی با هیدروکسید پتاسیم ۱۰ ٪ و دیگری توسط رنگ آمیزی گیمسا تهیه شد. هر دو لام توسط میکروسکوپ نوری (به ترتیب با بزرگنمایی ۴۰۰ و ۱۰۰۰)، از نظر عناصر قارچی و پنوموسیستیس (فقط در لام رنگ شده ی گیمسا) بررسی شدند. از رسوب نمونه ها، بر روی دو محیط S و Sc کشت داده و در دو دمای ۲۵ و ۳۵ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. برای تعیین گونه از روش فنوتایپی (لام مستقیم از نمونه با شفاف سازی با هیدروکسید پتاسیم ۱۰ ٪ و رنگ آمیزی شده با گیمسا، کشت در دمای ْ۴۵ سانتی گراد و بر روی محیط های CMA، WFA و SFSA) و روش های مولکولی (PCR-RFLP، Duplex-PCR و Nested-PCR) استفاده شد. حساسیت دارویی ایزوله های رشته ای نسبت به ایتراکونازول و وریکونازول به روش میکرودایلوشن ارزیابی شد و در پایان نتایج با برنامه ی (SPSS v 22) دسته بندی گردید. یافته ها: در این مطالعه ۶ (۵ ٪) قارچ رشته ای شامل ۳ ایزوله ۲/۵ ٪) Penicillium گونه های (variabile، glabrum و thomii)، 2 ایزوله (۱/۶۷٪) Aspergillus گونه های (flavus و fumigatus)، 1 ایزوله (۰/۸۳ ٪) Pseudallescheria boydii جدا شد. در بررسی لام رنگ آمیزی شده با گیمسا در ۷ نمونه (۵/۸۳٪) کیست پنوموسیستیس مشاهده شد. در مجموع از ۲۹ نمونه BAL حاوی قارچ مخمری Candida تایید شده، تعداد ۳۵ ایزوله (۲۹/۱۷ ٪) (بعضی از نمونه ها حاوی ۲ ایزوله بوده که در درصد گیری لحاظ گردید) از قبیل C. albicans ۱۵ (۴۲/۸۶ ٪)،C. glabrata ۱۰ (۲۸/۵۷ ٪)، C. krusei ۴ (۱۱/۴۳ ٪)، C. tropicalis 2 (۵/۷۱ ٪)، C. dubliniensis ۲ (۵/۷۱ ٪) ،C. kefyr ۱ (۲/۸۶٪)، C. guilliermondii ۱ (۲/۸۶ ٪) تفکیک شد. میزان MIC داروی ایتراکونازول برای ایزوله یA. flavus، A. fumigatus، P. variabile، P. glabrum،P. thomii ، P. boydii به ترتیب برابر ۸، ۲، ۰/۵، ۰/۵،۱ و ۱۶ μg/ml و MIC داروی وریکونازول به ترتیب برای این ایزوله ها ۴، ۸، ۸، ۱، ۸ و ۱ μg/ml شد. نتیجه گیری: اگرچه فراوانی ایزوله های به دست آمده در این مطالعه با نتایج مطالعات پیشین در ایران و جهان شبیه بوده اما مطالعاتی که به تعیین حساسیت قارچ های رشته ای جداشده بپردازد نادر است. همچنین نقطه قوت مطالعه حاضر انجام کلنی کانت و توجه به میزان بلاستوکونیدی و سودوهایف در آزمایش مستقیم بوده است در نتیجه با توجه به وفور مخمرکاندیدا آلبیکنس در نمونه های BAL و فراوانی سودوهایف و بلاستوکونیدی در لام مستقیم این نمونه ها و ایجاد میسلیوم در ارتباط با قارچ های رشته ای، توجه متخصصان ریه را به اهمیت مخمرها و قارچ های رشته ای در ایجاد کلنیزاسیون و تداخل در تاثیر گذاری به روش فیزیکی بر تاثیر دیگر داروهای مورد استفاده در دستگاه تنفس برای این بیماران جلب می نماید
توصیفگر : آسپرژیلوس
: پنومونی پنوموسیستیس کارینی
: برونکو آلوئولاواژ
: وریکونازول
: ایتراکونازول
: هاگ های قارچی
: Aspergillus
: Pneumonia, pnemocystis carinii
: Bronchoalveolar Lavage
: Voriconazole
: Itraconazole
: Spores, fungal
شناسه افزوده : دهقان‏‏‏‏‏‏‏، پروین ، استاد راهنما
: امامی اردستانی‏‏، ‏ محمد ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Frequency of Aspergillus and Pneumocystis Species Along with Itraconazole and Voriconazole Susceptibility of the Aspergillus Isolates in the BAL Samples of the Patients Referred to Alzahra Hospital in Isfahan
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
kianipour sahara
kianipour sahara.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
311.77 KB
85
85
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۰۵۳موجود‭‬
نظرسنجی