رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مکمل درمانی با ویتامین D بر سطوح IgG-NMO در مبتلایان به سندرم دویک "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112971
شماره مدرک : ‭ت۱۸۵۸۵
سرشناسه : ملجایی‏‏‏‏‏‏‏‏، محمد باقر
عنوان : بررسی تاثیر مکمل درمانی با ویتامین D بر سطوح IgG-NMO در مبتلایان به سندرم دویک [پایان‌نامه]
نویسنده : / محمد باقر ملجایی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا عسکری
استاد مشاور : ؛ وحید شایگان نژاد، محمدرضا مراثی
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ‭۱۳۹۶‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم بهداشتی در تغذیه
صفحه شمار : ۷۳ ص: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۸۸۶ ‬است
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: طیف وسیع التهاب عصب چشمی-نخاعی که امروزه آنرا سندرم دویک (Devic’s Syndrome) می نامند، یک اختلال التهابی سیستم عصب مرکزی است که عمدتاً با التهاب عصب چشم و التهاب عرضی نخاع همراه می باشد و در آن آنتی بادی های Immunoglobulin Gضد کانال پروتئینی aquaporin-4 احتمالا نقش پاتوژنیک ایفا می کند. ویتامین D ممکن است عملکرد سلولرا Bتنظیم کند و به عنوان یک عامل مهم درگیر در مسیرهای ایمنی در NMOSD مؤثر واقع شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل درمانی ویتامین D بر سطوح IgG-NMO در مبتلایان به سندرم دویک می باشد.مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده دو سو کور در مبتلایان به سندرم دویک می باشد. پرسشنامه پزشکی، بسامد غذایی (FFQ) و پرسشنامه مواجهه با نور خورشید برای ارزیابی دریافت ویتامین D از غذا و مواجهه با نور خورشید تکمیل شد. علاوه بر این، سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 و IgG-NMO در بیماران بررسی شد و تعداد 30 بیمار وارد شده به مطالعه به طور کاملا تصادفی در دو گروه قرار گرفتند (15 نفر مداخله – 15 نفر دارونما) و به مدت 15 هفته، 50000 واحد بین المللی ویتامین D بصورت هفتگی توسط گروه مداخله دریافت شد. در پایان مطالعه مجددا سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 و IgG-NMO اندازه گیری شد و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. یک بیمار از گروه مداخله طی مطالعه خارج شد. یافته های پژوهش: طی مطالعه حاضر، ویژگی های عمومی شرکت کنندگان شامل سن، قد، وزن، مدت بیماری و توزیع جنسیتی در هر دو گروه در ابتدای مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سطوح سرمی ویتامین D، دریافت غذایی و دریافت آن از نور خورشید نیز در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت که هیچ اختلاف چشمگیری بین دو گروه مداخله و دارونما مشاهده نشد. سطوح IgG-NMO نیز در ابتدای مطالعه در هر دو گروه بدون اختلاف چشمگیر بود. اندازه گیری ویتامین D سرم و IgG-NMO در انتهای مداخله، کاهش سطح IgG-NMO را نشان داد اما این کاهش معنادار حاشیه ای بود (P value = 0.069)بحث و نتیجه گیری: تغییرات فیزیولوژیک ویتامین D ممکن است تأثیر عمده ای بر تولید IgG-NMO در بیماران NMO گذاشته و ویتامین D نقش مهمی در پاتوژنز NMOSD و NMO ایفا کند. مطالعه حاضر نشان داد مکمل یاری با ویتامین D در مبتلایان به سندرم دویک میتواند سطوح IgG-NMO را کاهش دهد؛ با این حال این کاهش معنی دار نبود. مطالعات بیشتر با حجم نمونه بزرگتر برای تایید نتایج مطالعه حاضر لازم است
توصیفگر : سندرم دویکG
: ویتامین D
: ایمنوگلوبولین G
: التهاب عصب چشمی-نخاعی
: دریافت غذایی
: نور خورشید
: Devic’s Syndrome
شناسه افزوده : عسکری‏‏‏‏‏‏، غلامرضا ، استاد راهنما
: شایگان نژاد ‏‏‏‏‏‏ ، وحید ، استاد مشاور
: مراثی‏‏ ، محمدرضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Association between sun exposure, vitamin D intake, serum vitamin D level and IgG level in patients with neuromyelitis optica spectrum disorder
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۳۱موجود‭‬
نظرسنجی