رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی آمادگی اجرای تله آی سی یو در ابعاد فنی و انسانی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۴ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113024
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۰۷‬
شماره راهنما : ‭W۸۳,JI7،ط۱۷۲‮الف‬,۱۳۹۵‬
سرشناسه : طالب خانی‏، رضا ، پديدآور
عنوان : ارزیابی آمادگی اجرای تله آی سی یو در ابعاد فنی و انسانی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۴ [پایان نامه]
نویسنده : / رضا طالب خانی
استاد راهنما : سکینه سقائیان‌نژاد اصفهانی
استاد مشاور : مریم جهانبخش، مهدی حجازی
محل تحصیل : : دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ، رشته فناوری اطلاعات سلامت
صفحه شمار : ز، ۱۲۴ ص.:مصور: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۵۹۳ است
چکيده : مقدمه: تله آی سی یو راه حلی برای جبران کمبود نیروهای متخصص مراقبت های ویژه است که ارائه خدمات مراقبتی را از راه دور را به طور همزمان در چندین بخش ای سی یو امکانپذیر می کند. این مطالعه با هدف تعیین امکان اجرای تله آی سی یو در ابعاد فنی و انسانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.مواد و روش ها : پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل پزشکان و پرستاران و مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان بود. با نمونه گیری آسان و در دسترس ۱۶ پزشک، ۱۲۰ پرستار انتخاب شدند، بدلیل مشخص و محدود بودن جامعه مسئولین فناوری اطلاعات، سرشماری در نظرگرفته شد. ابزار گرد آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته و چک لیست فنی بود. روايي محتوايي و صوري توسط اساتید فناوری اطلاعات سلامت و کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأييد شد و پايايي آن از شیوه آزمون –بازآزمون استفاده شد میانگین ضریب پایایی همبستگی برای پرسش نامه پزشکان- پرستاران ۰/۹۳ و مسئولان فناوری اطلاعات ۰/۹۶ حاصل گردید. چک لیست فنی با مشاهده مستقیم محقق تکمیل شد. داده ها با آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و درصد) و آماراستنباطی (آزمون t، آنالیزواریانس) در نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها : نتایج در دو گروه فنی (امکانات زیرساختاری و سخت افزاری ) و انسانی( آگاهی ، مهارتهای کامپیوتر، نگرش) طبقه بندی شدند. از لحاظ امکانات سخت افزاری بیمارستانها با میانگین پاسخ مثبت در شش بیمارستان ۵۴/۷ درصد در حد متوسط، میزان آگاهی افراد و مهارت کار با کامپیوتر مطلوب( ۵۶/۶ درصدافراد بالای چارک سوم) و نگرش آمادگی کارکنان برای پذیرش اجرای تله آی سی یو ضعیف ارزیابی شدند. همچنین موانع و مشکلات پیاده سازی این طرح از دید نمونه های مورد بررسی عامل "هزینه زیاد جهت راه اندازی و محدودیت منابع" با ۶۵/۲ درصد توافق به عنوان مهمترین مانع راه اندازی تله آی سی یو شناخته شد.نتیجه گیری : با توجه به نتایج حاصله، تقویت امکانات موجود، بهبود زیرساخت های فنی ، تدوین برنامه جامع راهبردی، سیاست ها و خط مشی ها و همچنین استانداردهای لازم برای استقرار تله ای سی یو و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان پیشنهاد می شود، برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش آگاهی و ارتقاء فرهنگ بکارگیری فناوری های از راه دور برای پزشکان وکارکنان جهت ارتقاء سطح بیمارستانها برای بکارگیری این سیستم پزشکی نیزضروری به نظرمیرسد. امید است با ازبین بردن موانع در آینده نزدیک شاهد ارائه بیشترخدمات سلامت با کمک فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی باشیم
توصیفگر : پزشکی از راه دور
: بخش مراقبت ویژه
: بیمارستان های آموزشی
: نیروی انسانی بهداشت و درمان
: ارزیابی تکنولوژی زیست پزشکی
: درمان به کمک کامپیوتر
: Telemedicine
: Intensive Care Units
: Hospitals, teaching
: Health Manpower
: Technology Assessment, Biomedical
: Therapy, computer-assisted
شناسه افزوده : ‏سقائیان نژاد اصفهانی‏، سکینه، استاد راهنما
: جهانبخش‏، مریم ، استاد مشاور
: حجازی‏‏، مهدی ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Readiness Assessment of Tele-ICU implementation in Technical and Human Aspects in Teaching Hospitals with ICUs Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2015
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۷موجود‭‬
نظرسنجی