رکورد قبلیرکورد بعدی

" استخراج، جداسازی وشناسایی ساپونین ها ازگیاه Allium tripedale "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113075
شماره مدرک : ‭ت۱۷۸۷۸‬
شماره راهنما : ‭QV۷۶۶،چ۸۳‮الف‬،۱۳۹۶‬
سرشناسه : چهری، ‏ ، ‏‏ زهرا
عنوان : استخراج، جداسازی وشناسایی ساپونین ها ازگیاه Allium tripedale
نویسنده : زهرا چهری
استاد راهنما : مسعود صادقی دینانی
استاد مشاور : بهزاد ذوالفقاری
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : داروسازی
صفحه شمار : ۷۳ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره : 393806
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: جنس Allium باحدود 750 گونه ازمتنوع¬ترین جنس¬های گیاهی است.گونه¬های Allium گیاهان خوراکی بسیارمهمی هستند و¬ به دلیل استفاده در سراسر دنیا به عنوان سبزی های خوراکی و دارا بودن ترکیبات فعال دارویی وشیمیایی همواره مورد توجه بوده اند. درطول تاریخ از این گیاهان عمدتاً برای پیشگیری و درمان بیماری های قلبی وعروقی، فشارخون بالا و دیابت استفاده شده است. مهم¬ترین ترکیبات ثانویه گیاهی که درگیاهان جنس Allium وجود دارد، استروییدهای ساپونینی وساپوژنینی، فلاونوییدها وترکیبات گوگردی است.گیاه پیازتابستانه،Allium tripedale ، بانام محلی"انشق یاخرگریو"به عنوان یک سبزی خوراکی درغرب ایران است. مطالعه حاضر به بررسی فیتوشیمیایی گیاه پیازتابستانه، Allium tripedale ، می پردازد.روش ها: پياز هاي گياهAllium tripedale دردمای آزمایشگاه ودرسایه خشک گردیده وپس ازآسیاب شدن، باروش ماسراسیون 4 مرحله ای به ترتیب با حلال های هگزان، کلروفرم، کلروفرم-متانول(9:1) و متانول عصاره گیری گردید. عصاره متانولی درآب حل شده وتوسط بوتانول دکانته گردید. عصاره کلروفرم-متانولی و بوتانولی حاصل پس از تغلیظ، با استفاده از دستگاه MPLC وبااستفاده ازستون حاوی سیلیکاژل RP18 کروماتوگرافی گردید. بابررسی طیف 1HNMR اولیه، فراکسیون¬های حاوی ترکیبات ساپونینی انتخاب وبه کمک دستگاه HPLC وبااستفاده ازستونRP18 تحت فرآیند جداسازی و خالص سازي ترکیبات ساپونینی قرارگرفتند. در نهایت ترکیبات خالص بدست آمده با استفاده از تکنیک های پیشرفته HNMR 1،CNMR13 COSY)،HMBC،HSQC 2D-NMR( وESIMS مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به داده های حاصل ساختار ترکیبات خالص شده تعیین گردید.یافته ها: بااستفاده از روش های مختلف کروماتوگرافی، تعدادی ترکیب فنولی وساپونینی ازپیازهای گیاه A.tripedale جداسازی وخالص سازی شد. از میان ترکیبات استخراج شده ، ساختار شیمیایی دو ترکیب از مشتقات سینامیک اسید، توسط روش های طیف بینی پیشرفته و مقایسه اطلاعات حاصله با داده های طیفی گزارش شده در سایر مطالعات تعیین گردید. تعیین ساختار دقیق ترکیب ساپونینی نیاز به طیف های تکمیلی و مطالعات بیشتر دارد. نتیجه گیری: با توجه به طیف های تهیه شده ساختار ترکیبات به دست آمده به 6,7-dimethoxy N-trans-caffeoyltyramine وN-trans-feruloyltyramine تعیین گردید. ساختار شیمیایی ترکیبات باقی مانده پس از تهیه طیف های تکمیلی از جمله تهیه طیف های 2DNMR تعیین خواهد شد.شناسایی این ترکیبات در راستای نتایج حاصل از مطالعات قبلی است که بر روی گیاهان این خانواده انجام شده است و این گیاهان را منابع عمده ای از ترکیبات فنولیک و ساپونین های استروییدی معرفی می نماید.
توصیفگر : گیاهان شفا بخش
: گیاه انشق
: گیاه خرگریو
: پیاز تابستانه
: tripedale Allium
: فیتوشیمی
: HNMR
: سینامیک اسید
: ساپونین
شناسه افزوده : صادقی دینانی‏ ، ‏‏ مسعود
: ذوالفقاری‏ ، ‏ بهزاد
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Isolation and Identification of Saponin Compounds from Allium tripedale
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۵۳۲موجود‭‬
نظرسنجی