خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113078
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۰۹‬
شماره راهنما : ‭WA۳۵۰،ه۶۶۹ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : همتی‏‏‏، سهیلا ، پديدآور
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش آموزش از طریق نمایش خلاق و قصه‌گویی بر آگاهی کودکان از بهداشت فردی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۴ شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / سهیلا همتی
استاد راهنما : ؛ محمدرضا سلیمانی
استاد مشاور : ؛ حسن اشرفی ریزی، لیلا شهرزادی
محل تحصیل : : دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ، رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
صفحه شمار : ه، ۱۶۰ ص.:مصور: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۲۰۷ است
چکيده : مقدمه: حفظ و ارتقاء سلامت کودکان مستلزم افزایش آگاهی آنان از اصول بهداشت فردی از طریق آموزش می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، آموزه ها در خلال روش های غیر رسمی به خوبی برای کودکان قابل فهم و معنادار می شود و از جمله روش های غیر رسمی آموزشی قصه گویی و نمایش خلاق می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر دو روش آموزشي نمایش خلاق و قصه گویی بر آگاهی کودکان از بهداشت فردی است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش نیمه تجربی دو گروهی انجام یافته است. جامعه پژوهش ۸۵ کودک عضو فعال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره ۴ شهر اصفهان بودندكه ۴۰ نفراز آنها به صورت تصادفی به دو گروه ۲۰ نفری نمایش خلاق و قصه گویی تقسیم شدند. ۱۰ قصه در طول ۱۰ جلسه برای گروه های آزمون به طور همزمان طی حدود ۴۰ روز توسط کارشناسان خبره با همکاری پژوهشگر اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان آموزش بهداشت تایید شد. داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون های t مستقل و t زوجی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین میانگین نمره آگاهی هر دو گروه قصه‌‌گويي و نمايش خلاق از بهداشت فردی در قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود داشت. میانگین نمره آگاهی گروه قصه گویی از ۵۰/۶۹ به ۸۶/۸۳ و گروه نمایش خلاق از ۵۷/۳۷ به ۸۵/۰۹ افزايش يافت. همچنین بر اساس آزمون t مستقل، بین میانگین نمره آگاهی کودکان از بهداشت فردی دو گروه قصه گویی و نمایش خلاق تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد عليرغم اينكه هر دو روش آموزشي نمایش خلاق و قصه گویی بر افزایش آگاهی کودکان از بهداشت فردی تأثير داشتند، اما بين ميزان تأثير اين دو روش تفاوت معني‌داري وجود ندارد
توصیفگر : بهداشت فردی
: آموزش بهداشت
: پرورش کودکان
: نمایش
: نمایش خلاق
: قصه گویی
: Health Education
: Hygiene
: Child Rearing
: Drama
: Creative Drama
: Story Telling
شناسه افزوده : سلیمانی‏‏، محمدرضا ، استاد راهنما
: اشرفی ریزی‏‏‏، حسن ، استاد مشاور
: شهرزادی‏‏‏‏، لیلا ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : A comparative study of two training ways (through drama and creative storytelling) on children's awareness about personal hygiene in the Intellectual Development of Children and Adolescents in Isfahan in 2014
Search result is zero