رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی پتانسیل رگزایی تجمعات سلولی مشتق از مغز استخوان در داربست های نانوساختار الکتروریسی شده Poly L-Lactide Acid (PLLA) در مقایسه با سلولهای بنیادی مزانشیمی کشت یافته مشتق از مغز استخوان در موش "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113179
شماره مدرک : ‭ت۱۸۴۸۸
سرشناسه : آنجفی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سارا
عنوان : بررسی پتانسیل رگزایی تجمعات سلولی مشتق از مغز استخوان در داربست های نانوساختار الکتروریسی شده Poly L-Lactide Acid (PLLA) در مقایسه با سلولهای بنیادی مزانشیمی کشت یافته مشتق از مغز استخوان در موش [پایان‌نامه]
نویسنده : / سارا آنجفی
استاد راهنما : ؛ یوسف قیصری
استاد مشاور : ؛ ناصر احمدبیگی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ، زیست فنآوری پزشکی
صفحه شمار : ز، ۸۳ ص: جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره: ۳۹۴۷۶۸ است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: مهندسی بافت از شاخه های پزشکی بازساختی است که سعی دارد با تلفیق علوم مهندسی و زیست شناسی راهکارهایی برای جایگرینی، ترمیم و بهبود بافت های آسیب دیده ارائه کند. با این حال مهندسی بافت به علت برخی مشکلات، هنوز به طور کامل به مرحله بهره برداری کلینیکی نرسیده است. یکی از عمده ترین این مشکلات محدودیت در ایجاد رگ در بافت است. منبع سلولی مورد استفاده در ساختار داربست یکی از کلیدی ترین فاکتورهای دخیل در روش های مهندسی بافت می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی پتانسیل رگزایی تجمعات سلولی مشتق از مغز استخوان بود. روش ها: در این مطالعه به منظور یافتن منبع سلولی مناسب برای القاء بهتر رگ زایی در بافت ها، سلول های بنیادی مزانشیمی موجود در تجمعات سلولی مغز استخوان موش و همچنین سلول های بنیادی مزانشیمی کشت یافته در آزمایشگاه را جداگانه در داربست الکتروریسی پلی ال لاکتید اسید بارگذاری نموده و به موش پیوند زدیم.یافته ها: نتایج ایمونوهیستوشیمی نشان داد که میزان سلول های CD31+ و VEGFR2+ در داربست های محتوی تجمعات سلولی مغز استخوان موش نسبت به داربست های محتوی سلول های بنیادی مزانشیمی کشت یافته در آزمایشگاه و همچنین داربست خالی پیوند شده به پریتوئن موش اشعه دیده، تفاوت معناداری ندارد(P < ۰/۰۵۰).بحث: بر اساس یافته های این مطالعه پتانسیل رگزایی تجمعات سلولی مشتق از مغز استخوان موش در داربست PLLA نسبت به سلول های بنیادی مزانشیمی کشت یافته در آزمایشگاه و همچنین داربست خالی تفاوتی ندارد. با توجه به شواهد موجود، احتمال دارد نتایج به دست آمده به علت تحریک ناکافی مغز استخوان موش بوده باشد. بنابراین به منظور بررسی بهتر پتانسیل رگزایی تجمعات سلولی استفاده از مدل حیوانی مناسب تر پیشنهاد می شود
توصیفگر : مغز استخوان
: موش‌های صحرایی
: مهندسی بافت
: سلول های بنیادی
: Bone Marrow
: Rats
: Tissue Engineering
: Stem Cells
شناسه افزوده : قیصری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یوسف ، استاد راهنما
: احمدبیگی‏‏، ناصر ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of the Angiogenesis Potential of Bone Marrow-Derived Cell Aggregates Cultured on (PLLA) Poly L-Lactide Acid Electrospun Nano-Scaffolds Compared to Cultured Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Mouse
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۱۰۰موجود‭‬
نظرسنجی