رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی بیان RNA های حلقوی hsa_circ_ITCH و hsa_circ_HIPK3 در نمونه های بافتی سرطان معده "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113621
شماره مدرک : ‭ت۱۸۵۶۵
سرشناسه : قاسمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سارا
عنوان : بررسی بیان RNA های حلقوی hsa_circ_ITCH و hsa_circ_HIPK3 در نمونه های بافتی سرطان معده [پایان‌نامه]
نویسنده : / پروانه نیک پور
استاد راهنما : ؛ سارا قاسمی
استاد مشاور : ؛ مجتبی عمادی بایگی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ، ژنتیک انسانی
صفحه شمار : ح، ۶۲ ص : جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره: ۳۹۵۲۵۹ است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: سرطان معده در ايران و جهان به ترتيب رتبه هاي اول و دوم مرگ و ميرهاي ناشي از انواع سرطان ها را به خود اختصاص داده است. علت این امر، عدم تشخیص زود هنگام در مراحل اولیه بیماری است به طوری که در نهایت تهاجم و متاستاز بیماری باعث مرگ می گردد. تحقیقات اخیر، دسته ای ازRNA های غیر کد کننده درونی به نام RNA های حلقوی (circular RNAs) را معرفی کرده است. شواهد به دست آمده از تحقیقات مختلف حاکی از ارتباط بین RNA های حلقوی با بیماری های مختلف از جمله انواع سرطان ها، آلزایمرو دیستروفی میوتونیک می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته بر روی RNA های حلقوی hsa_circ_HIPK3 و hsa_circ_ITCH در انواع سرطان ها و نبود مطالعه ای که بیان این دو RNA حلقوی را در نمونه های سرطانی افراد مبتلا به سرطان معده سنجیده باشد، در مطالعه حاضر، برای اولین بار بيان این دو RNAی حلقوی در نمونه هاي بافتي معده افراد مبتلا به سرطان معده (در مقایسه با بافت غیر توموری) مورد سنجش قرار گرفت.مواد و روش ها: سی جفت نمونه بافتی توموری و غیر توموری جفت شده سرطان معده از بانک بافت تومور تهیه گردید. بعد از طراحی پرایمر برای RNA های حلقوی hsa_circ_HIPK3 و hsa_circ_ITCH و GUSB (به عنوان کنترل داخلی) سطح بیان نسبی آنها با روش PCR Real-time کمی اندازه گیری شد.نتایج: نتایج حاصل از بیان RNA های حلقوی hsa_circ_HIPK3 و hsa_circ_ITCH در نمونه های بافتی توموری و غیر توموری جفت شده حاکی از کاهش معنی دار بیان آنها در نمونه های توموری نسبت به غیر توموری بود. آنالیز های بیشتر ارتباط بین RNA حلقوی hsa_circ_HIPK3 با سن و متاستاز را نشان داد. همچنین ارتباط RNA حلقوی hsa_circ_ITCH با سن، درجه تومور و متاستاز نشان داده شد.نتیجه گیری: RNA های حلقوی hsa_circ_HIPK3 و hsa_circ_ITCH می توانند در آینده و بعد از انجام مطالعات تکمیلی و بررسی عملکردی، به عنوان بیومارکر های مولکولی پروگنوستیک در سرطان معده به کارگرفته شوند
شناسه افزوده : نیک پور‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، پروانه ، استاد راهنما
: عمادی بایگی‏ ، مجتبی ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of expression of hsa_circ_HIPK3 and hsa_circ_ITCH circular RNAs in gastric cancer tissue samples
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
بررسی بیان RNA های حلقوی hsa_circ_ITCH و hsa_circ_HIPK3 ...
Ghasemisaraab.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
444.64 KB
85
85
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۱۷۷موجود‭‬
نظرسنجی