رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کلینیکی اثر بی حسی آرتیکائین در ترکیب با کلونیدین درموفقیت بلاک عصب آلوئولار تحتانی در دندان های مولر دارای پالپیت برگشت ناپذیر علامتدار "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113663
شماره مدرک : ‭ت۱۸۶۱۰‬
شماره راهنما : ‭WO۴۶۰،س۴۸۹ب،۱۳۹۶‬
سرشناسه : سرندی، ‏‏، فرزاد
عنوان : بررسی کلینیکی اثر بی حسی آرتیکائین در ترکیب با کلونیدین درموفقیت بلاک عصب آلوئولار تحتانی در دندان های مولر دارای پالپیت برگشت ناپذیر علامتدار
نویسنده : فرزاد سرندی
استاد راهنما : مسعود ساعتچی
استاد مشاور : الهام شادمهر
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
صفحه شمار : ۲۸ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره: 395970
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: بلاک عصب آلوئولار تحتانی یک مرحله مهم در درمان بیماران مبتلا به پالپیت برگشت ناپذیر ایفا می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بی حسی آرتیکائین 4% با اپی نفرین 100000/1 در ترکیب با کلونیدین در موفقیت بلاک عصب آلوئولار تحتانی، دردندان های مولر مبتلا به پالپیت برگشت ناپذیر بود.روش انجام کار: تعداد 100 بیمار با تشخیص پالپیت برگشت ناپذیر علامتدار در دندانهای مولر مندیبل انتخاب شدند. افراد مورد مطالعه بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول مقدار ml2/0 کلونیدین µg/ml 150 توسط سرنگ Hamilton به ml8/1 محلول بی حسی آرتیکائین 4% با اپی نفرین 100000/1 اضافه گردید. در گروه دوم ml2/0 آب مقطر استریل توسط سرنگ Hamilton به ml8/1 محلول آرتیکائین 4% با اپی نفرین 100000/1 اضافه گردید. به هر کدام از بیماران، بلاک عصب آلوئولار تحتانی تزریق شد. 15 دقیقه پس از تزریق و پس از ایجاد بی حسی لب، حفره دسترسی تهیه شد. موفقیت به صورت عدم درد و یا درد خفیف حین تهیه حفره دسترسی یا اینسترومنت کردن اولیه بر مبنای HP-VAS تعریف گردید. داده ها توسط آزمون های t-test، Mann–Whitney و Chi-square آنالیز شدند.نتایج: در این مطالعه میزان موفقیت در گروه دریافت کننده محلول آرتیکائین 4% با اپی نفرین 100000/1 در ترکیب با کلونیدین، 66% و در گروه دریافت کننده محلول آرتیکائین 4% با اپی نفرین 100000/1 با آب مقطر، 58% بود(410/0P-value= ).نتیجه گیری: افزودن کلونیدین به داروی بی حسی موضعی آرتیکائین 4% تأثیری در افزایش موفقیت بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی در دندان های دارای مولر با پالپیت برگشت ناپذیر علامتدار ندارد.
توصیفگر : بی حسی دندان
: آرتیکائین
: کلونیدین پالپیت برگشت ناپذیر
: پالپیت برگشت ناپذیر
: درد
: Anesthesia, Dental
: Articaine
: Clonidine
: Irreversible pulpitis
: Inferior alveolar nerve block
شناسه افزوده : ساعتچی‏،‏ مسعود
: شادمهر‏‏، الهام
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Anesthetic efficacy of Articaine/ Clonidine for inferio alveolar nerve block in patients with irreversible pulpitis
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۲۴۹موجود‭‬
نظرسنجی