رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط دریافت‌های تغذیه‌ای و امنیت غذایی با سرطان کولورکتال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113782
شماره مدرک : ‭ت۱۹۰۱۸
شماره راهنما : ‭WI۵۲۹،ج۶۱۲ب،۱۳۹۶‬
سرشناسه : جمالی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، زهرا
عنوان : بررسی ارتباط دریافت‌های تغذیه‌ای و امنیت غذایی با سرطان کولورکتال [پایان‌نامه]
نویسنده : / زهرا جمالی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا عسکری
استاد مشاور : ؛ رضا غیاثوند، آوات فیضی، احمد اسماعیل زاده
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ‭۱۳۹۶‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم بهداشتی در تغذیه
صفحه شمار : و، ۸۳ ص: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۴۲۱ ‬است
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : دریافت غذایی، امنيت غذايي و تركيب بدن در بيماران مبتلا به سرطان كولورکتال يك مطالعه مورد شاهديمقدمه: در دهه اخير، بروز و مرگ ومير ناشي از سرطان كولوركتال در بين جامعه ايراني به طور فزاينده اي افزايش پيدا كرده است. تعيين و بررسي عوامل خطر تغيير پذيري كه باعث بروز سرطان‌ها مي شوند براي كنترل و پيشگيري از اين بيماريها به شدت حائز اهميت مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين دريافت برخی مواد غذايي، امنيت غذايي و بعضي از عوامل تن سنجي با سرطان كولوركتال انجام شده است..روش كار: طي يك مطالعه مورد شاهدي مبتني بر بيمارستان، تعداد ۸۰ بيمار مبتلا به سرطان كولوركتال با ۱۶۰ نفر شاهد از لحاظ عوامل خطر مقايسه شدند. براي بررسي دريافت غذايي از پرسشنامه بسامد غذايي FFQ، براي تعيين ناامني غذایی از پرسشنامه راديمر/كرنل و جهت بررسي تركيب بدن از دستگاه بیو الکتریک امپدانس استفاده شد. رگرسيون لجستيك براي براورد نسبت شانس استفاده گرديد.نتايج: ميانگين سن در دو گروه تقريبا يكسان بود( ۴۹ سال). در بين متغيرهاي دموگرافيك بعد خانوار، وضعيت مالكيت خانه، وضعيت شغل، سطح تحصيلات و تحت پوشش بيمه در دو گروه مورد و شاهد متفاوت بود. همچنين وجود سابقه سرطان در خانواده در دو گروه متفاوت و معني دار بود. همچنين گروه بيماران مبتلا به سرطان در مقايسه با گروه شاهد امنيت غذايي كمتري داشتند كه تفاوت معني دار داشت. همچنين در بررسي وضعيت تن سنجي و تركيب بدن، درصد چربي بدن در بيماران در مقايسه با گروه شاهد بيشتر بود.پس از تطبيق با ساير متغيرهاي احتمالي مخدوشگر تنها كالري دريافتي، كلسترول و کل چربي دریافتی با بروز سرطان كولوركتال مرتبط و معني دار باقي ماند. پس از تطبيق براي ساير عوامل مخدوشگر، وضعيت نا امن فردي در مدل رگرسيوني معني دار باقي ماند و نسبت شانس آن نشان داد كه افراد با ويژگي نا امن فردي شانس بيشتري براي پيوستن به گروه سرطان را دارند.بحث و نتيجه گيري : ناامني غذايي و همچنين دريافت چربي و كالري زياد در مطالعه ما با افزايش شانس پيوستن افراد به گروه سرطان همراه بود. در مورد نا امني غذايي نياز به مطالعات و بررسي هاي بيشتري مي باشد. افراد مبتلا به بيماري سرطان كولوركتال، داراي چربي بالاتر و دريافت انرژي بيشتري مي باشند كه اين نكته در برنامه هاي پيشگيري جاري بايد لحاظ شود
توصیفگر : سرطان های کولون و راست روده
: خوردن
: تغذیه
: تامین مواد غذایی
: مصرف انرژی
: ترکیب بدن
: چربی ها
: Colorectal Neoplasms
: Eating
: Nutrition
: Food Supply
: Energy Intake
: Body Composition
: Fats
شناسه افزوده : عسکری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ‏‏غلامرضا ، استاد راهنما
: غیاثوند ‏‏ ، رضا ، استاد مشاور
: فیضی‏‏ ، آوات ، استاد مشاور
: اسماعیل زاده‏ ، احمد ، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Food intake , food security and body composition in pa-tients with colorectal cancer A case-control study
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۳۸موجود‭‬
نظرسنجی