رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی محتوای آموزشی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در خصوص دندانپزشکی سالمندان در سال1396 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113843
شماره مدرک : ‭ت۱۸۶۲۹‬
شماره راهنما : ‭WU۴۹۰،ط۲۶۶ب،۱۳۹۶‬
سرشناسه : سادات طاهرپور، ‏ ، ‏‏ فریناز
عنوان : بررسی محتوای آموزشی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در خصوص دندانپزشکی سالمندان در سال1396
نویسنده : فریناز سادات طاهرپور
استاد راهنما : بهاره طحانی
استاد مشاور : عباسعلی خادمی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
صفحه شمار : ۳۵ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره: 395916
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه:با توجه به اهمیت آموزش تئوری و بالینی سالمندی در دندانپزشکی، این مطالعه با هدف بررسی محتوای آموزشی موجود در دانشکده ی دندانپزشکی اصفهان از نظر کفایت آموزش دندانپزشکی سالمندی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی –مقطعی تمام بخش های دانشکده ی دندانپزشکی اصفهان به جز بخش اطفال انتخاب شدند. چک لیست طرح درچهار بخش فراوانی مباحث ، محتوی مباحث ، تدریس بالینی مربوط به دندانپزشکی سالمندی و پیشنهادات تهیه شد و در اختیار مدیران گروه های آموزشی دانشکده قرار گرفت و تکمیل گردید .همچنین شناسنامه دروس ارائه شده در بخش های مختلف جهت استخراج سرفصلهای مرتبط با سالمندی بررسی و با اطلاعات داده شده در چک لیستها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری توسط آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: تنها در دو گروه آموزشی جامعه نگر و ترمیمی، دندانپزشکی سالمندان به صورت واحد درسی مجزا ارائه میشود. گروه های جامعه نگر ،ترمیمی و پریودنتولوژی سرفصل های خاص در خصوص دندانپزشکی سالمندان ارائه میدهند ولی در سایر گروه ها به جز ارتودنتیکس مباحث مربوط به دندانپزشکی سالمندان به صورت ادغام یافته در سایر مباحث تدریس میشود. با توجه به اطلاعات به دست آمده بیشترین درصد پوشش مطالب سالمندی مربوط به دو گروه آموزشی اسیب شناسی و جراحی میباشد و در گروه آموزشی ارتودنتیکس تقریبا هیچ گونه آموزشی در این زمینه به دانشجویان ارائه نمیشود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به نظر می رسد سهم دندانپزشکی سالمندی در مباحث و سرفصلهای موجود در دانشکده دندانپزشکی اصفهان ناکافی است و آموزش دندانپزشکی سالمندی باید هم به صورت تئوری و هم به صورت بالینی در گروه های آموزشی افزایش یابد.
توصیفگر : دندانپزشکی سالمندان
: آموزش
: دانشکده های دندانپزشکی
: کوریکولوم
: Geriatric Dentistry
: Education
: Dental Schools
: Curriculum
شناسه افزوده : طحانی‏ ، ‏‏ بهاره
: خادمی‏ ، ‏‏ عباسعلی
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Assessment of educational content of Isfahan dental school regarding geriatric dentistry in 2017
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۲۶۸موجود‭‬
نظرسنجی