رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تأثیر حنا بر زخم فشاری درجه یک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۵ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 113895
شماره مدرک : ۱۶۸۹۲ت
شماره راهنما : ‭WR۵۹۸،ر۶۵۸ب،۱۳۹۶‬
سرشناسه : رفیعی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ‏ زهرا
عنوان : بررسی تأثیر حنا بر زخم فشاری درجه یک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۵ [پایان نامه]
نویسنده : / زهرا رفیعی
استاد راهنما : ؛ مریم اقبالی
استاد مشاور : ؛ محمد مظاهری، احمدرضا یزدان نیک
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ، پرستاری ( مراقبت های ویژه )
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
صفحه شمار : د، ۹۰ ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۵۷۵۹ است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: زخم فشاری یکی از شایع ترین مشکلات بخش های مراقبت ویژه است که عوارض نامطلوب و هزینه های زیادی را به سیستم درمان تحمیل می کند. مطالعات زیادی جهت درمان زخم با استفاده از طب گیاهی انجام شده وگیاه حنا به عنوان گیاهی دارویی برای انواع مقاصد درمانی استفاده می شود لذا این پژوهش با هدف " بررسی تأثیر حنا بر زخم فشاری درجه یک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵"انجام شده است .مواد و روش‌ها: دراین کارآزمایی بالینی، ۷۲ بیمار بستری واجد شرایط در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. در دو گروه کنترل و مداخله برنامه استاندارد مراقبت از پوست انجام شد ولی در گروه مداخله، یک بار مخلوط حنا و آب مقطر در ناحیه موضعی نیز گذاشته شد. با استفاده از فرم طبقه بندی زخم‌های فشاری انجمن بین المللی مشاوره زخم فشاری، زخم درجه یک شناسایی گردید. داده‌ها با پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مقیاس بررسی خطر زخم فشاری برادن در روز اول جمع آوری شد. ثبت روزانه کنترل دمای موضعی زخم با استفاده از دستگاه دماسنج مادون قرمز انجام شد. ارزیابی زخم براساس چک لیست زخم فشاری (پوش) و سطح زخم فشاری بر حسب سانتی متر مربع در روزهای اول، چهارم و هفتم ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین تغییرات سطح زخم بر حسب سانتی متر مربع در گروه کنترل با ۳۳/۹۱± ۳/۵۴ افزایش داشته ولی در گروه مداخله ۳۷/۹۳±۲۹/۹ کاهش داشته و میانگین نمره پوش در گروه مداخله نمای نزولی داشته ۳/۱۲ ±۵/۳۶ و درگروه کنترل نمای صعودی داشته ۱/۵۳ ± ۱/۹۱ و میانگین تغییرات نمره پوش دو گروه قبل و بعد اختلاف معنا داری را نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به تأثیر حنا در کاهش سطح زخم و میانگین نمره پوش در بیماران بستری بخش‌های مراقبت ویژه می‌توان استفاده از حنا را در جهت بهبود زخم فشاری درجه یک توصیه نمود
توصیفگر : زخم بستر
: حنا
: بیماران بستری
: گیاهان شفابخش
: بخش مراقبت ویژه
: Decubitus Ulcer
: Lawsonia Inermis
: Inpatients
: Plants Medicinal
: Intensive Care Units
شناسه افزوده : اقبالی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ‏مریم ، استاد راهنما
: ‏ مظاهری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمد ، استاد مشاور
: یزدان نیک‏ ، احمدرضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The Effect of Henna (Lawsonia Inermis) on Pressure Ulcer Grade one in ICU PatientsThe Effect of Henna on Pressure Ulcer Grade One
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۷۵۳موجود‭‬
نظرسنجی