رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارتقاء فرآیند برنامه آموزش مداوم جامعه پرستاری یک مطالعه اقدام پژوهی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 113956
شماره مدرک : ۱۶۸۹۷ت
شماره راهنما : ‭WY۱۸/۵،ح۳۴۶‮الف‬،۱۳۹۶‬
سرشناسه : حجت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ‏محسن
عنوان : ارتقاء فرآیند برنامه آموزش مداوم جامعه پرستاری یک مطالعه اقدام پژوهی [پایان نامه]
نویسنده : / محسن حجت
استاد راهنما : ؛ محسن شهریاری
استاد مشاور : ؛ فریبا طالقانی، رحیم رئوفی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصي
رشته تحصیلی : ، آموزش پرستاری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
صفحه شمار : ک، ۳۸۳ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۲۴۰ است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : موضوع و هدف پژوهش: آموزش مداوم جامعه پرستاری یکی از مهمترین ابزارهای توسعه حرفه پرستاری است. مطالعات در ایران و سایر کشورها، آموزش مداوم را به عنوان یک چالش بین المللی مطرح نموده اند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارتقاء فرآیند برنامه آموزش مداوم جامعه پرستاری انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه به روش اقدامپژوهی با رویکرد رهایی بخش مبتنی بر مدل کمیس در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال های ۹۳- ۹۶ انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در مطالعه شامل مسئولان، مشمولان و مدرسین آموزش مداوم پرستاری بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. مراحل انجام مطالعه عبارت بود از تحلیل وضعیت آموزش مداوم پرستاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه. در مرحله اول تحلیل موقعیت با رویکرد تحلیل محتوای کیفی انجام شد و طبقات بدست آمده با اطلاعات سازمانی و مطالعه مروری تایید گردید و راهکارها جمع آوری و دسته بندی شد. با توجه به داده ها برنامه در چهار قسمت سازماندهی ساختار آموزشی، تهیه چهارچوب برنامه ریزی آموزشی، آموزش مدیران آموزشی، اصلاح و بهبود شیوه برنامه ریزی آموزشی تدوین گردید و اجرا شد. مدل توانمندسازی آموزش آموزش دهنده در 18 مرحله و در سه حیطه نیازسنجی ، اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی انجام گردید. درنهایت بیمارستان مطهری به عنوان پایلوت انتخاب و نیازسنجی با کمک تکنیک فیش باول انجام گرفت. احیای قلبی ریوی به عنوان نیاز آموزشی انتخاب گردید. برنامه در سه پنل و شش کارگاه آموزشی اجرا شد و فعالیتهای تکمیلی طبق برنامه درسی اجرا گردید. ارزشیابی برنامه نیز طبق طرح درس اجرا گردید. همچنین دو شاخص بین المللی زنده ماندن تا ترخیص و بازگشت خونرسانی خودبخودی نیز قبل و بعد از اجرای برنامه (سه و شش ماه) محاسبه شد. یافته ها: نتایج قسمت کیفی مطالعه منجر به استخراج طبقات بهبود برنامه ریزی آموزشی(نیاز سنجی مناسب، هماهنگی مدیریت و آموزش، آموزش با توجه به ذات حرفه پرستاری، طراحی درست برنامه های آموزشی)، بهبود اجرای برنامه های آموزشی (بهبود کیفیت اجرای آموزش¬های درون بخشی، بهبود کیفیت اجرای آموزش های درون دانشگاهی، علاقمندی پرستاران به آموزش) و بهبود ارزشیابی برنامه های آموزشی (ارزشیابی صحیح و عمیق و توجه به ارزشیابی آموزشی) گردید. علاوه بر این یافته های قسمت کمی مطالعه نشان داد که برگزاری دور ه ها منجر به رضایتمندی پرسنل از برنامه های مدون آموزش مداوم شده بودنتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه ارتقاء برنامه های آموزشی منوط به تغییر در سه حیطه برنامه ریزی، اجزا و ارزشیابی بود. و پیشنهاد می شود که به برنامه ها ی تصویب و اجرای مجدد ساختار و چهارچوب آزمایشی برای سال آینده، افزایش رضایتمندی از برنامه های آموزشی اجرا شده در سطح دانشگاه، توانمندی مدیران آموزشی در طراحی-اجرا و ارزشیابی آموزشی، ساختارشکنی و نفوذ پرستاران در کمیته ها و شوراهای آموزش پرسنلی و تهییج ساختار آموزشی پرستاری به سمت یادگیری توجه شود.
توصیفگر : آموزش مداوم پرستاری
: برنامه آموزشی
: آموزش برنامه ای
: Education, Nursing, Continuing
: Curriculum
: Programmed Instruction
شناسه افزوده : شهریاری ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ‏‏ ‏محسن ، استاد راهنما
: طالقانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فریبا ، استاد مشاور
: رئوفی‏‏‏‏ ، رحیم ، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Improving the Process of Continuing Education Program in Nursing Community: An Action Research Study
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۷۵۸موجود‭‬
نظرسنجی