رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر تابش لیزر های کم توان ۸۰۸ و ۶۶۰ نانومتر بر کاهش درد و ترمیم زخم بافت نرم بعد از جراحی ایمپلنت های دندانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 114046
شماره مدرک : ‭ت۱۸۶۵۸‬
سرشناسه : ‏‏ نوحی ، ‏، سهیل
عنوان : بررسی تاثیر تابش لیزر های کم توان ۸۰۸ و ۶۶۰ نانومتر بر کاهش درد و ترمیم زخم بافت نرم بعد از جراحی ایمپلنت های دندانی
نویسنده : سهیل نوحی
استاد راهنما : رضا بیرنگ
استاد مشاور : مسعود مجاهدی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی- پریودنتولوژی
صفحه شمار : ۷۶ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره: 395842
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه : درد و تاخیر در ترمیم زخم از پیامد های شایع جراحی ایمپلنت های دندانی است.درمان با لیزر های کم توانبه عنوان یک شیوه کم تهاجمی برای به حداقل رساندن این پیامد ها پیشنهاد شده اند. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر لزر های ۸۰۸ و ۶۶۰ نانومتر بر کاهش درد و تسریع ترمیم زخم می باشد.مواد و روشها : در این کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور تعداد ۲۱ بیمار واجد شرایط دریافت ایمپلنت های دندانی در نواحی خلفی دو طرف مندیبل یا ماکزیلا پس از تکمیل پرسشنامه معیار اصلاح شده اضطراب دندانی (MDAS) وارد مطالعه شدند. در یک طراحی split-mouth ، یک سمت دریافت کننده ایمپلنت به طور تصادفی با لیزر های کم توان ۸۰۸ و ۶۶۰ نانومتر ( سمت لیزر ) بلافاصله پس از جراحی و هر ۴۸ ساعت یک بار مجموعا ۶ بار تحت تابش قرارگرفت و سمت دیگر بدون تابش (سمت پلاسبو) باقی ماند.شاخص شدت درد (VAS) بلافاصله ،۱۲ ساعت ، ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت بعد و شاخص التیام درد در روز های سوم ، هفتم و چهاردهم پس از جراحی به روش Galli ارزیابی شدند.تحلیل داده ها توسط آزمون های ویل کاکسون، t زوجی و همبستگی پییرسون انجام شد.نتایج: در سمت تابش لیزر بهبود معناداری در خصوص شاخص های ترمیم زخم و کاهش درد در تمامی زمان های مورد بررسی نسبت به آغاز مطالعه مشاهده شد (p<0.05).آزمون ویل کاکسون نشان داد که وضعیت التیام زخم در روز های سوم(P<0.001) ، هفتم(P<0.001) و چهاردهم(P=0.03) در سمت تابش لیزر بطور معناداری بهتر از سمت پلاسبو بوده است.آزمونt زوجی نشان دادکه در هر چهار زمان ۱۲ ساعت (P<0.008)، ۲۴ ساعت(P<0.04) ،۴۸ ساعت(P<0.008) و ۷۲ ساعت(P<0.002) میانگین VAS در سمت لیزر به طور معنا داری کمتر ازپلاسبو بوده است.نتیجه گیری: با وجود محدودیت های این مطالعه ، نتایج نشان دادند که تابش لیزر های کم توان ممکن است موجب تسریع ترمیم زخم بافت نرم و همچنین کاهش درد پس از جراحی ایمپلنت های دندانی شود.
توصیفگر : لیزر کم توان
: ترمیم زخم
: کاهش درد
: Low Level Laser Therapy
: Wound Healing
: Pain Relief
شناسه افزوده : ‏‏بیرنگ ‏، رضا
: ‏‏مجاهدی ‏، مسعود
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Efficacy of low level laser therapy with 810 and 660 nm wavelengths for pain relief and soft tissue wound healing after dental implant surgery: A double blind randomized clinical trial
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۲۹۷موجود‭‬
نظرسنجی