رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی تأثیر یک نوع ارتز جدید زانو بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات فلکسور و اکستانسور زانو در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو در هنگام راه رفتن "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 114123
شماره مدرک : ‭ت۱۹۰۷۰‬
سرشناسه : یزدانی، ‏‏‏، سهیلا
عنوان : ارزیابی تأثیر یک نوع ارتز جدید زانو بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات فلکسور و اکستانسور زانو در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو در هنگام راه رفتن [پایان نامه]
نویسنده : / سهیلا یزدانی
استاد راهنما : ؛ حمید آزاده، محمدتقی کریمی
محل تحصیل : علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : فیزیوتراپی
صفحه شمار : ز، ۶۵ ص.: : مصور؛ جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی: ۳۹۳۸۲۱
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: استئوآرتریت یکی از شایع‌ترین علل ناتوانی در افراد مسن می‌باشد. افراد مبتلا به استئوآرتریت سمت داخلی زانو اغلب بی‌ثباتی زانو و احساس خالی شدن زانو هنگام راه رفتن را تجربه می‌کنند که منجر به فعالیت بیشتر عضلات اطراف زانو می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر ارتز جدید طراحی شده بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی، در حين راه رفتن در افراد مبتلا به استئوآرتريت زانو مي باشد.مواد و روش ها: تعداد ۱۰ نفر از افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو با میانگین سنی (۵/۶± ۵۶/۱) در این مطالعه شرکت کردند. در آزمایشگاه، شرکت کنندگان ۷ مرتبه با ارتز و ۷ مرتبه بدون ارتز با سرعت دلخواه راه رفتند. امواج الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی سطحی ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی-زوجی صورت گرفت.یافته ها: میانگین و انحراف استاندارد شدت درد و فعالیت عضلات در وضعیت راه رفتن با ارتز نسبت به وضعیت بدون ارتز به صورت معناداری کاهش یافت ۰/۰۵ >p. اگرچه مدت زمان اجرای تست TUG ۰/۸۸ =p) و سرعت راه رفتن (۰/۳۸=p) با ارتز و بدون ارتز تفاوت معناداری نشان ندادند.نتیجه گیری: به نظر می رسد که ارتز جدید زانو در نتیجه ایجاد ثبات مکانیکی در زانو، شدت درد و میزان فعالیت عضلات را در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو کاهش می دهد.
توصیفگر : استئوآرتریت زانو
: وسایل کمکی ارتوپدی
: طرز راه رفتن
: الکترومیوگرافی
: Osteoarthritis, Knee
: Orthotic Devices
: Gait
: Electromyography
شناسه افزوده : آزاده ‏‏‏‏ ، حمید ، ، استاد راهنما
: کریمی‏‏‏ ، محمدتقی ، ، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation the Influences of the New Type of Knee Orthosis on EMG Activity of Knee Extensor and Flexor Muscles in People with Knee Osteoarthritis during Walking
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۵۶۳موجود‭‬
نظرسنجی