رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعيين اثربخشی مداخله آموزشي "آگاهی واج‌شناختی" بر افزایش آگاهی واج‌شناختی دانش‌آموزان دارای کاشت حلزون فارسی زبان پايه اول دبستان‌های شهر اهواز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 114134
شماره مدرک : ‭ت۱۹۰۸۰‬
سرشناسه : رستمي، ‏‏‏‏، محمد رضا
عنوان : تعيين اثربخشی مداخله آموزشي "آگاهی واج‌شناختی" بر افزایش آگاهی واج‌شناختی دانش‌آموزان دارای کاشت حلزون فارسی زبان پايه اول دبستان‌های شهر اهواز [پایان نامه]
نویسنده : / محمد رضا رستمي
استاد راهنما : ؛ ناهید بهارلویی
استاد مشاور : ؛ فهیمه جعفریان
محل تحصیل : علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : گفتاردرمانی
صفحه شمار : ز، ۶۳ ص.: : مصور؛ جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی: ۳۹۵۳۵۶
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: كودكان ناشنوا بخشي از دوره زبان‌آموزی را به دليل فقدان ورودي شنوايي از دست داده‌اندو در بيشتر موارد رشد زبان آن‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است. یکی از جنبه‌های زبان، آگاهی واج‌شناختی نام دارد، مهارت‌ واج‌شناختی را می‌توان مقدمه ای بر رشد خواندن در آینده دانست و آموزش آگاهی واج‌شناختی باعث رشد مهارت‌های رمزگشایی می‌شود. اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشی مداخله آموزشي آگاهی واج‌شناختی بر افزایش آگاهی واج‌شناختی دانش آموزان دارای کاشت حلزون فارسی زبان پايه اول انجام پذیرفت.مواد و روش‌ها: تعداد ۲۸ کودک دارای کاشت حلزون كه مطابق با معیارهای پژوهش بودند بطور تصادفی دو گروه (۱۴ نفر گروه آزمون و ۱۴ نفر گروه شاهد) تقسیم شدند و پس از اخذ رضايت نامه آگاهانه از والدين كودكان، هردو گروه از نظر ميزان آگاهي واج‌شناختي مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس آموزش آگاهي واج‌شناختي بر روي گروه آزمون انجام گرفت.یافته‌ها: میزان تفاوت ميانگين نمره مهارت آگاهي واج‌شناختي گروه آزمون بعداز مداخله نسبت به گروه شاهد افزايش داشته است (۰/۰۰۰۱ p< ۱۲/۸۰F =). همچنين نمره ميانگين هريك از خرده آزمون‌ها مهارت آگاهي واج‌شناختي درگروه آزمون نسبت به گروه شاهد چنين افزايشي را نشان می‌دهد بدین ترتیب که مؤلفه تشخیص تجانس (۰/۰۰۰۱> p و ۳۹۵/۹۷ F=)، مؤلفه تشخیص قافیه (۰/۰۰۰۱> p و ۳۲۴/۲۹ F=)، مؤلفه ترکیب واج (۰/۰۰۱> p و ۵۲۷/۹۹ F=)، مؤلفه تشخیص واج آغازین یکسان (۰/۰۰۱> p و ۴۶۱/۴۴ F=)، مؤلفه تشخیص واج پایانی یکسان (۰/۰۰۱> p و ۴۶۷/۴۰F=) و مؤلفه تقطیع (۰/۰۰۱> p و ۲۵۷/۸۰ F=) می‌باشد، در این میان بیش‌ترین تأثیر مربوط به مهارت تقطیع و کمترین تأثیر مربوط به مهارت آگاهی از قافیه بود.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه آموزشی طراحی شده باعث بهبود مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در كودكان كاشت حلزون شده است. استفاده از این برنامه در مداخلات درمانی توصيه می‌گردد.
توصیفگر : زبان
: کودکان
: کری
: کاشت حلزون گوش
: Language
: Child
: Deafness
: Cochlear Implantation
شناسه افزوده : بهارلویی‏‏‏‏‏ ، ناهید ، ، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : To Investigate the Effectiveness of an Educational Intervention" Phonological Awareness" on the Increase of Phonological Awareness Among the Persian-Speaking Students with Cochlear Implant in First Grade of Primary Schools in Ahvaz
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۵۵۷موجود‭‬
نظرسنجی