خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شماره مدرک : ‭ط۳۲۸۴‬
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 114324
شماره مدرک : ‭ط۳۲۸۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏پیشوا‏، ابتهاج
: صالحی‏، منصور
: طالبی، مهدی
: آیردل‏، جان
عنوان و نام پديدآور : تعیین کاست ژن های کلاس یک مقاومت به آنتی بیوتیک ها در عفونت های ادراری اکتسابی ناشی از انتروباکتریاسه در بخش ICU در مراکز پزشکی الزهرا و کاشانی [طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]/ ابتهاج پیشوا ؛ منصور صالحی، مهدی طالبی، جان آیردل
وضعیت انتشار : اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ۱۳۸۳
صفحه شمار : ۵۹ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره : ۱۸۴۱۱۸
يادداشت : چاپی
خلاصه یا چکیده : ‭‮مقدمه‬: ‮بروز‬ ‮مقاومت‬ ‮نسبت‬ ‮به‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیک‬ ‮ها‬ ‮در‬ ‮باکتریها‬ ‮عامل‬ ‮عفونتهای‬ ‮مجاری‬ ‮ادرار‬ ‮یک‬ ‮مشگل‬ ‮بهداشتی‬ ‮در‬ ‮جها‬ ن ‮است‬. ‮عفونت‬ ‮مجاری‬ ‮ادراری‬ ‮از‬ ‮عفونتهای‬ ‮شایع‬ و ‮قابل‬ ‮تشخیص‬ ‮در‬ ‮بیماران‬ ‮سرپائی‬ و ‮یا‬ ‮بیماران‬ ‮بستری‬ ‮در‬ ‮بخشهای‬ ‮مراقبت‬ ‮ویژه‬ ‮است‬. ‮هدف‬ ‮انجام‬ ‮این‬ ‮بررسی‬ ‮تعیین‬ ‮حساسیت‬ و ‮یا‬ ‮مقاومت‬ ‮نسبت‬ ‮به‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیکها‬ ‮توسط‬ ‮کاست‬ ‮ژنها‬ ‮در‬ ‮عفونتهای‬ ‮مجاری‬ ‮ادراری‬ ‮بیماران‬ ‮غیر‬ ‮بستری‬(‮سرپائی‬) و ‮بیماران‬ ‮بستری‬ ‮دربخشهای‬ ‮مراقبت‬ ‮ویژه‬ ‮است‬. ‮مواد‬ و ‮روشها‬ : ‮این‬ ‮بررسی‬ ‮از‬ ‮زمستان‬ ۱۳۸۳ ‮تا‬ ‮زمستان‬ ‮سال‬ ۱۳۸۸ ‮در‬ ‮اصفهان‬ ا ‮نجام‬ ‮گردید‬. ‮در‬ ‮گروه‬ ‮مواجهه‬ ۱۸۵ ‮بیمار‬ ‮مبتلا‬ ‮به‬ ‮عفونتهای‬ ‮مجاری‬ ‮ادرار‬ ‮بستری‬ ‮در‬ ‮بخشهای‬ ‮مراقبت‬ ‮ویژه‬ ‮مراکز‬ ‮پزشکی‬ ‮الزهرا‬ و ‮کاشانی‬ و ‮در‬ ‮گروه‬ ‮کنترل‬ ۱۸۵ ‮بیمار‬ ‮سرپائی‬ ‮انتخاب‬ ‮شدند‬. ‮در‬ ‮تمام‬ ‮بیماران‬ ‮سابقه‬ ‮ابتلا‬ و ‮معاینات‬ ‮بالینی‬ و ‮آنالیز‬ ‮ادراری‬ ‮انجام‬ ‮گردید‬. ‮تست‬ ‮تعیین‬ ‮حساسیت‬ ‮نسبت‬ ‮به‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیکها‬ ‮با‬ ‮روش‬ ‮استفاده‬ ‮از‬ ‮دیسک‬ ‮های‬ ‮حاوی‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیک‬ (‮کربی‬ ‮بائر‬) ‮انجام‬ ‮شد‬. ‮برای‬ ‮شناسائی‬ ‮ژنهای‬ ‮اینتگرون‬ ‮از‬ ‮پرایمرهای‬ ‮ویژه‬ ‮کلاسهای‬ ۱، ۲ و ۳ ‮اینتگراز‬ و ‮با‬ ‮آزمایش‬ ‮با‬ ‮دستگاه‬ PCR ‮این‬ ‮ژنها‬ ‮تعیین‬ ‮گردید‬. ‮محصول‬ ‮این‬ ‮آزمایش‬ ‮با‬ ‮آنزیم‬ ‮محدود‬ ‮الاثر‬ Hae III ‮هضم‬ و ‮کلاسهای‬ ‮مختلف‬ ‮اینتگرون‬ ‮شناسائی‬ ‮گردید‬.‮نتایج‬: ‮باکتری‬ ‮اشریشیا‬ ‮کلی‬ ‮بیشترین‬ ‮عامل‬ ‮ایجاد‬ ‮کننده‬ ‮عفونت‬ ‮ادراری‬ ‮در‬ ‮گروه‬ ‮کنترول‬ و ‮گروه‬ ‮مواجهه‬ ‮بود‬. ۶۰ ‮در‬ ‮صد‬ ‮بیماران‬ ‮گروه‬ ‮مواجهه‬ و ۵۸ ‮درصد‬ ‮بیماران‬ ‮گروه‬ ‮کنترول‬ ‮دارای‬ ‮اینتگرون‬ ‮کلاس‬ ‮یک‬ ‮بودند‬. ‮در‬ ‮هر‬ ‮دو‬ ‮گروه‬ ‮اینتگرون‬ ‮کلاس‬ ‮سه‬ ‮وجود‬ ‮نداشت‬ ‮در‬ ‮حالیکه‬ ‮اینتگرون‬ ‮کلاس‬ ‮دو‬ ‮در‬ ۷ ‮در‬ ‮صد‬ ‮گروه‬ ‮مواجهه‬ و ۴ ‮درصد‬ ‮گروه‬ ‮کنترول‬ ‮وجود‬ ‮داشت‬.‮آزمایش‬ PCR-RFLP ‮نشان‬ ‮داد‬. ‮اینتگرون‬ ‮های‬ ‮کلاس‬ ‮یک‬ ‮حاوی‬ ‮دو‬ ‮نوع‬ ‮آرایش‬ ‮کاست‬ ‮ژن‬ dfrA و aadA ‮است‬. ‮آنالیز‬ ‮این‬ ‮دو‬ ‮نوع‬ ‮کاست‬ ‮ژن‬ ‮نمایانگر‬ ‮پنج‬ ‮نوع‬ ‮کاست‬ ‮ژن‬ ‮دیگری‬ ‮است‬ ‮که‬ ‮عامل‬ ‮کد‬ ‮کننده‬ ‮آمینوگلیکوزید‬ ‮آدنیل‬ ‮ترانسفراز‬ ‮ردوکتاز‬ آ aadA و ‮دی‬ ‮هیدروفولات‬ ‮ردوکتاز‬ آdfrA ‮است‬ ‮که‬ ‮عامل‬ ‮مقاومت‬. ‮در‬ ‮مقابل‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیکهای‬ ‮تریمتوپریم‬- ‮سولفومتوکسازول‬ TMP-SMX و ‮آمینوگلیکوزید‬ ‮ها‬ ‮است‬ . ‮فراوانی‬ ‮انواع‬ ‮کاست‬ ‮ژنهای‬ dfrA5 ,dfrA1 ,aadA1 ‮در‬ ‮گروه‬ ‮کنترول‬ ۳۸ ‮درصد‬ و ‮در‬ ‮گروه‬ ‮بیماران‬ ‮بخش‬ ‮مراقبت‬ ‮های‬ ‮ویژه‬ ICU ۴۵ ‮درصد‬ ‮بوده‬ ‮است‬.‮وجود‬ ‮کاست‬ ‮ژن‬ ‮های‬ ‮کلاس‬ ‮یک‬ ‮در‬ ‮اینتگرون‬ ‮باکتری‬ ‮های‬ ‮جدا‬ ‮شده‬ ‮نمایانگر‬ ‮مقاومت‬ ‮وسیع‬ ‮این‬ ‮باکتریها‬ ‮در‬ ‮مقابل‬ ‮بیش‬ ‮از‬ ‮پنج‬ ‮نوع‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیک‬ ‮است‬.‮بحث‬ و ‮نتيجه‬ ‮گيري‬ : ‮فراوانی‬ ‮مقاومت‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیکی‬ ‮در‬ ‮میان‬ ‮باکتریهای‬ ‮کلی‬ ‮فرم‬ ‮جدا‬ ‮شده‬ ‮از‬ ‮بیماران‬ ‮بخش‬ ‮مراقبت‬ ‮های‬ ‮ویژه‬ و ‮بیماران‬ ‮کنترل‬ ‮در‬ ‮خلال‬ ‮این‬ ‮مطالعه‬ ‮افزایش‬ ‮یافته‬ ‮است‬. ‮نسبت‬ ‮مقاومت‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیکی‬ ‮در‬ ‮بین‬ ‮نمونه‬ ‮های‬ ‮جدا‬ ‮شده‬ ‮از‬ ‮بیماران‬ ‮بخش‬ ‮ویژه‬ ‮در‬ ‮مقایسه‬ ‮بابیماران‬ ‮گروه‬ ‮کنترل‬ ‮از‬ ‮لحاظ‬ ‮آماری‬ ‮دارای‬ ‮تفاوت‬ ‮معنی‬ ‮داری‬ ‮است‬. ‮این‬ ‮یافته‬ ‮ها‬ ‮مصرف‬ ‮مناسب‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیک‬ ‮ها‬ ‮را‬ ‮توام‬ ‮با‬ ‮ادامه‬ ‮بررسیها‬ ‮را‬ ‮در‬ ‮خصوص‬ ‮مقاومت‬ ‮آنتی‬ ‮بیوتیکی‬ ‮می‬ ‮طلبد‬‬
توصیفگر : عفونت های مجرای ادرار
: انتشار عفونت
: بخش مراقبت های ویژه
: مقاومت باکتری به دارو
: انتروباکتریاسه
: آنتی بیوتیک ها
: Urinary Tract Infections
: Cross Infection
: Intensive Care Units
: Drug Resistance, Microbial
: Enterobacteriaccae
: Antibiotics
مبدا اصلي : ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع انتشار : p
کارفرما : ۱۳۸۰۱۳۸۳۱۸۴۱۱۸
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
سرشناسه : ‏پیشوا‏، ابتهاج
: صالحی‏، منصور
: طالبی، مهدی
: آیردل‏، جان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :