رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد تحلیل کلاس پنهان در ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ۶۵ -۲۰ ساله ی اصفهانی در مورد ابعاد متفاوت سرطان پستان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 114445
شماره مدرک : ۱۸۷۲۸ت
سرشناسه : ‏ایرانشاهی، ‏، حمید
عنوان : کاربرد تحلیل کلاس پنهان در ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ۶۵ -۲۰ ساله ی اصفهانی در مورد ابعاد متفاوت سرطان پستان
نویسنده : حمید ایرانشاهی
استاد راهنما : قاسم یادگارفر
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ١٣٩٦
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی
صفحه شمار : ۱۵۰ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره: ٣٩٥١٢٩
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه: سن ابتلا به سرطان پستان در ايران ١٠ سال كمتر از كشورهای غربی گزارش شده و بيماران اكثراً در مراحل پيشرفته بيماری به مراکز درمانی مراجعه می کنند، که به پایین بودن سطح آگاهی زنان از ابعاد مختلف این سرطان مربوط می شود. آگاهی صحیح در مورد ابعاد مختلف این بیماری و به دنبال آن تغییر در نگرش و عملکرد افراد، باعث افزایش بقاء و تغییر در کیفیت زندگی می شود. هدف از ارائه این مقاله نیاز سنجی دقیق آموزشی در گروه های مختلف زنان می باشد و از این منظر می توان با ارائه راهكارهای مؤثر به منظور افزايش آگاهی نسبت به ابعاد متفاوت این بیماری (عوامل خطر، علائم و نشانه های هشدار دهنده و روش های غربالگری) و تغییر در نگرش و عملکرد افراد، از ابتلاء به آن پیشگیری و یا در صورت ابتلا آن را در مراحل اولیه کشف و درمان نمود و در نهایت موجب کاهش بار این بیماری در جامعه شد.مواد و روشها: این پژوهش به صورت یک مطالعه ی مقطعی با استفاده از داده های جمع آوری شده در سال١٣٩١، بر روی ١٠٠٠٠ زن ۲۰ تا ۶۵ ساله ی اصفهانی انجام گردیده است.که از این تعداد ٩٢٦٠ زن در مطالعه شرکت کردند و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از رگرسيون کلاس پنهان مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.یافته ها: پس از برازش رگرسیون کلاس پنهان مؤثرترین عامل بر سطح آگاهی نسبت به عوامل خطر و علائم هشدار دهنده ی سرطان پستان، محل سکونت افراد می باشد. بر همین اساس مؤثرترین عامل بر سطح آگاهی از روش های غربالگری، وضعیت شاغل بودن زنان تحت بررسی می باشد. بیشتر زنان (٢١/٨٢ درصد) نگرش خوبی نسبت به سرطان پستان داشتند و مؤثرترین متغیر بر سطح نگرش، به ترتیب سابقه ی شیردهی از پستان و محل سکونت افراد بوده است. سطح نگرش رابطه ی معکوسی با سطح تحصیلات زنان تحت بررسی داشت. افزایش تعداد فرزندان نیز موجب کاهش بخت قرار گرفتن افراد در رده ی بالاتر نگرش می شد. تنها ٥٣/٣٤ درصد نمونه ی تحت بررسی عملکردی خوبی نسبت به این سرطان داشتند. در بین روش های غربالگری، زنان مورد مطالعه تمایل بیشتری به انجام خودآزمایی پستان و معاینه پستان توسط پزشک یا ماما داشتند، اما عملکرد در مورد ماموگافی یا سونوگرافی از پستان بسیار ضعیف بود. مؤثرترین متغیر بر سطح عملکرد نسبت به سرطان پستان «تاریخچه ی ابتلاء فرد به بیماری های پستان» می باشد. پس از آن سابقه ی شیردهی از پستان و تحصیلات عالی و وضعیت تأهل دیگر متغیرهایی بودند که اثر معنی داری با عملکرد زنان داشتند. تعداد فرزندان اثر معکوسی با سطح عملکرد زنان مورد مطالعه داشت.نتیجه گیری: به طور کلی افرادی که ساکن مناطق شهری اند یا سطح تحصیلات بالاتری دارند یا سابقه ی شیردهی از پستان را دارند، با احتمال بیشتری در رده ی افراد آگاه نسبت به عوامل خطر و علائم هشدار دهنده ی سرطان پستان قرار می گیرند. اما در مورد آگاهی نسبت به روش های غربالگری سرطان پستان، زنان شاغل بخت بیشتری برای قرار گرفتن در رده ی افراد آگاه را دارند. یافته های این تحقیق نشان داد که علی رغم بالا بودن سطح نگرش زنان نسبت به سرطان پستان، عملکرد آنها در مورد این بیماری ضعیف می باشد. بنابراین نیاز مداوم به آموزش بیشتر جنبه های متفاوت سرطان پستان، از طریق ایجاد برنامه های عمومی و حرفه ای، برای بالا بردن آگاهی زنان ساکن مناطق روستایی، جوانان، زنان مجرد و کسانی که به امکانات آموزشی کمی دسترسی دارند احساس می شود.
توصیفگر : سرطان پستان
: عملکرد
: آگاهی
: نگرش
: کلاس پنهان
: Breast cancer
: Awareness
: Attitude
: Performance
: Latent class
شناسه افزوده : ‏یادگارفر‏، قاسم
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Using latent class analysis to evaluate of knowledge, attitude and practice levels of Isfahanian women aged 20 to 65 years on different components of breast cancer
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۴۷۵موجود‭‬
نظرسنجی