رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عوامل موثر بر هدر رفت دارویی از منظر صاحبنظران در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( دولتی، خصوصی و خیریه) در سال ۱۳۸۹ "


شماره مدرک : ۳۳۲۰ط
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 114507
شماره مدرک : ۳۳۲۰ط
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ‏ کریمی، ‏، سعید ، ، مجري پژوهش
عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل موثر بر هدر رفت دارویی از منظر صاحبنظران در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( دولتی، خصوصی و خیریه) در سال ۱۳۸۹ [طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]/ مجری طرح: سعید کریمی ؛ مشاور علمی طرح: مریم یعقوبی؛ همکاران طرح: فائزه سیرانی، مشکات عباسی تو دشکی، پری گل فدوی
وضعیت انتشار : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۹۰
صفحه شمار : ی، ۷۲: جدول، نمودار
خلاصه یا چکیده : مقدمه : مصرف زیاد دارو در کشور، تغییر مداوم الگوهای دارو درمانی و حیف و میل شدن مقادیر قابل ملاحظه ای از داروها به صورتهای گوناگون که در نتیجه نظام صحیح دارو رسانی در بیمارستانها و عدم نظارت و کنترل دقیق بر امور دارویی می باشد، اهمیت بررسی عوامل موثر بر هدررفت دارو را دوچندان می کند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان همچنان با مشکلات عدیده ای در بخش دارویی خود روبه رو هستند همچون : •دسترسی ساختاری بخش دارویی •دسترسی نابرابر همه مردم به داروهای اساسی•کمبود منابع مالی و تخصیص رو به کاهش بودجه در بخش دارو •استفاده نادرست از منابع در دسترس بری تهیه دارو •مصرف بی رویه و غیر منطقی دارو •هزینه سرسام اور بخش دارو در حالی که هزینه بخش دارو در بیشتر کشورهای توسعه یافته کمتر از یک پنجم کل هزینه های دولتی و خصوصی در بخش سلامت است، در کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار حدود ۱۵ الی ۳۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۲۵ الی ۶۶ درصد را به خود اختصاص می دهند. در این پژوهش عوامل موثر بر هدررفت دارو و میزان تأثیر هر یک از این عوامل مشخص می شود که می توان از این طریق راهکارهایی برای جلوگیری از هدررفت در بیمارستان ها و مراکز درمانی ارائه داد و منجر به کاهش هزینه های بیمارستانی در زمینه دارو و استفاده از منابع مالی و دارویی شد تا بتوان راه گشایی برای افزایش بهره وری و کارایی بیمارستان بشد. هدف کلی : تعیین عوامل موثر بر هدررفت دارویی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹مواد و روش ها : جامعه پژوهش شامل مدیر، مترون، سوپروایزر، سرپرستار بخش و مسئول فنی داروخانه در بیمارستان های اموزشی، غیر آموزشی خصوصی و خیریه منتخب اصفهان می باشد. جمع آوری اطلاعات در این طرح تحقیقاتی در طی دو مرحله به شرح زیر انجام شده است: در مرحله اول پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس طیفلیکرت که پایایی و روایی آن تأیید شده است طراحی گردید که سوالات این پرسشنامه در حیطه های نگهداری و آماده سازی دارو، ثبت دارو، نظارت و کنترل، نقش کمیته دارو، داروهای مازاد، آموزش تقسیم بندی شده است. در مرحله بعد راهکارهای بدست آمده از مرحله اول در قالب پرسشنامه ی لیست شدند و بین تعدادی از افراد صاحبنظر و مطلع توزیع گردید. این راهکارها نیز در حیطه هایی مشابه حیطه های پرسشنامه اولیه تقسیم بندی شده است. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ب استفاده از نرم افزار آماری SPSS و جداول مربوطه تجزیه و تحلیل می شود. نتایج : در بیمارستان خیریه حیطه ثبت دارو بیشترین نمره و آموزش کمترین نمره را به خود اختصاص داده است . در بیمارستان آموزشی کمیته دارو بالاترین نمره و داروهای مازاد پایین ترین نمره را به خود اختصاص داده است . در بیمارستان غیر آموزشی نگهداری و آماده سازی دارو بالاترین نمره و حیطه آموزش کمترین نمره را به خود اختصاص داده است. در بیمارستان خصوصی حیطه نگهداری و آماده سازی دارو بالاترین نمره و حیطه کمیته دارو کمترین نمره را به خود اختصاص داده است . به طور کلی بیمارستان غیرآموزشی از بهترین وضعیت در بین بیمارستان های مورد مطالعه در مورد استفاده بهینه از منابع دارویی و جلوگیری از هدررفت آنها برخوردار می باشد. بحث و نتیجه گیری : بیمارستان های مورد مطالعه در مورد بحث هدررفت دارو بدین ترتیب رتبه بندی می شوند: بیمارستان غیر آموزشی (۸۷/۳۹)، بیمارستان خیریه (۷۹/۸۴)، بیمارستان آموزشی(۷۸/۱۴)، بیمارستان خصوصی (۶۸/۲۳) . بر اساس این رتبه بندی می توان نتیجه گرفت که بیمارستان غیرآموزشی در زمینه جلوگیری از هدررفت دارو وضعیت مناسب تری نسبت به سیربیمارستان ها داشته و بیمارستان خصوصی در این زمینه وضعیت نامناسبی داشته است. با توجه به یافته های به دست آمده ۵ راهکار زیر به عنوان مهمترین رهکارها بیان می شود : ۱.برنامه آموزشی در مورد هدررفت دارو برای پرسنل در نظر گرفته شود (۱۰%).۲.جایگاه مناسب جهت کمیته دارو در بیمارستان جهت ایفای نقش خواسته شده تعریف شود(۹۴/۲%).۳.دستورات دارویی پزشک برای هر بیمار بلافاصله پس از معاینه وی بر بلین او ثبت شود تا از ثبت اشتباه جلوگیری شود و بلافاصله دستورات دارویی پزشک در سیستم HIS ثبت شود(۹۴/۲%). ۴.فرآیند مدارنمودن و مستندسازی ارتباط داروخانه، بخش انباردارویی به منظور مستند نمودن فعالیت بخش های مذکور (۹۱/۴%). ۵.در استوک دارویی بخش تاریخ مصرف داروها به طور مداوم کنترل شود (۹۱/۴%). در نهایت می توان گفت وضعیت هدررفت دارو در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در وضعیت نسبتاً خوبی ب نمره ۷۷/۵۷ قرار دارد.
توصیفگر : تحلیل هزینه سودمندی
: نظام های دارورسانی
: اقتصاد دارویی
: Cost Benefit Analysis
: Drug Delivery System
: Economics, Pharmaceuticat
شناسه افزوده : ‏ یعقوبی‏، مریم ، ، مشاور طرح
: سیرانی‏، فائزه ، ، همکار
: عباسی تو دشکی‏، مشکات ، ، همکار
: گل فدوی‏، پری ، ، همکار
شناسه افزوده : ‏دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع انتشار : p
کارفرما : ۲۹۰۰۹۳
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
سرشناسه : ‏ کریمی، ‏، سعید ، ، مجري پژوهش
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۴۱۳موجود‭‬
نظرسنجی