رکورد قبلیرکورد بعدی

" فلسفه آموزش و پرورش "


شماره مدرک : ‭۴۶۵۹‬
عنوان و نام پديدآور : فلسفه آموزش و پرورش/ جی. اسمیت؛ ترجمه: سعید بهشتی
مشخصات ظاهري : ‮ ‭۲۸۹‬ص.‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : مشهد: به‌نشر، ‭۱۳۷۰‬.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه ص‭۲۸۹-۲۸۳‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : آموزش و پرورش- فلسفه
رده بندی کنگره : ‭LB۱۰۲۶‬‭/‮الف‬۵ف۷ ۱۳۷۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اسمیت، فلیپ جی.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بهشتی، سعید، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۸۰۶۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۸۰۶۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۰۰۴موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۰۸۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۱۴۴۹۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید ردانی پور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید ردانی پور۱۴۴۶موجود‭‬
خوابگاه شهید ردانی پور۱۴۴۷موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۳۱۴موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۰۴۱موجود‭‬
مرکز توسعه۲۰۴۴۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۰۱۱۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۰۱۱۵موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید خرازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید خرازی۳۲۷۵موجود‭‬
خوابگاه شهید خرازی۳۲۷۶موجود‭‬
خوابگاه شهید خرازی۳۲۷۷موجود‭‬
خوابگاه شهید خرازی۳۲۷۸موجود‭‬
خوابگاه شهید خرازی۷۰۰۸موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۸۵۳۲۱موجود‭‬
نظرسنجی